Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Семейное право
Нормативно-правовые акты, кодексы, законы по Семейному праву
НПК Семейного кодекса Украины

Источник № 2481:

Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Ю. С. Червоного. — К. : Істина, 2003. - 215 с.


Cодержание источника:
Стр.
Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4
Глава 1 Сім'я. Регулювання сімейних відносин 4
Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України 4
Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України 4
Стаття 3. Сім'я 6
Стаття 4. Право особи на сім'ю 7
Стаття 5. Державна охорона сім'ї 8
Стаття 6. Дитина 8
Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин 8
Стаття 8. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України 10
Стаття 9. Регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) сторін 10
Стаття 10. Застосування аналогії закону та аналогії права 11
Стаття 11. Врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів 12
Стаття 12. Обчислення строків, встановлених у цьому Кодексі 12
Стаття 13. Міжнародні договори України 12
Глава 2 Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів 14
Стаття 14. Здійснення сімейних прав 14
Стаття 15. Виконання сімейних обов'язків 16
Стаття 16. Надання неповнолітнім батькам допомоги у здійсненні батьківських прав та виконанні батьківських обов'язків 16
Стаття 17. Надання органом опіки та піклування допомоги особам у здійсненні ними своїх сімейних прав та виконанні сімейних обов’язків 17
Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів 17
Стаття 19. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів 19
Стаття 20. Застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних відносин 20
Розділ II ШЛЮБ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ 24
Глава З Загальні положення 24
Стаття 21. Поняття шлюбу 24
Стаття 22. Шлюбний вік 25
Стаття 23. Право на шлюб 25
Стаття 24. Добровільність шлюбу 25
Стаття 25. Одношлюбність 26
Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою 26
Глава 4 Державна реєстрація шлюбу 28
Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу 28
Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу 28
Стаття 29. Ознайомлення осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов’язками 28
Стаття 30. Взаємна обізнаність осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про стан здоров’я 29
Стаття 31. Заручини 29
Стаття 32. Час реєстрації шлюбу 29
Стаття 33. Місце реєстрації шлюбу 30
Стаття 34. Реєстрація шлюбу в присутності нареченої та нареченого 30
Стаття 35. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу 30
Стаття 36. Правові наслідки шлюбу 31
Стаття 37. Правозгідність шлюбу 31
Глава 5 Недійсність шлюбу 32
Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу 32
Стаття 39. Шлюб, який є недійсним 32
Стаття 40. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду 33
Стаття 41. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду 33
Стаття 42. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним 34
Стаття 43. Визнання шлюбу недійсним після його припинення 34
Стаття 44. Час, з якого шлюб є недійсним 35
Стаття 45. Правові наслідки недійсності шлюбу 35
Стаття 46. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу 36
Стаття 47. Права та обов'язки батьків і дитини, яка народилася у недійсному шлюбі 37
Стаття 48. Визнання шлюбу неукладеним 37
Глава 6 Особисті немайнові права та обов'язки подружжя 38
Стаття 49. Право на материнство 38
Стаття 50. Право на батьківство 39
Стаття 51. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності 40
Стаття 52. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток 40
Стаття 53. Право дружини та чоловіка на зміну прізвища 40
Стаття 54. Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім’ї 41
Стаття 55. Обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю 41
Стаття 56. Право дружини та чоловіка на особисту свободу 42
Глава 7 Право особистої приватної власності дружини та чоловіка 44
Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка 44
Стаття 58. Право на плоди та доходи від речей, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка 46
Стаття 59. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності 46
Глава 8 Право спільної сумісної власності подружжя 48
Стаття 60. Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя 48
Стаття 61. Об'єкти права спільної сумісної власності 49
Стаття 62. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, що належало дружині, чоловікові 52
Стаття 63. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності 52
Стаття 64. Право подружжя на укладення договорів між собою 53
Стаття 65. Право подружжя на розпоряджання майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя 53
Стаття 66. Право подружжя на визначення порядку користування майном 55
Стаття 67. Право на розпоряджання часткою у майні, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя 55
Стаття 68. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу 55
Стаття 69. Право подружжя на поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя 56
Стаття 70. Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя 56
Стаття 71. Способи та порядок поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя 57
Стаття 72. Застосування позовної давності до вимог про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя 58
Стаття 73. Накладення стягнення на майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя 59
Стаття 74. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою 60
Глава 9 Права та обов'язки подружжя по утриманню 62
Стаття 75. Право одного з подружжя на утримання 62
Стаття 76. Право на утримання після розірвання шлюбу 64
Стаття 77. Способи надання утримання одному з подружжя 64
Стаття 78. Договір подружжя про надання утримання 65
Стаття 79. Час, протягом якого сплачуються аліменти одному з подружжя 65
Стаття 80. Визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням суду 65
Стаття 81. Види доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів 66
Стаття 82. Припинення права одного з подружжя на утримання 66
Стаття 83. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком 67
Стаття 84. Право дружини на утримання під час вагітності та у разі проживання з нею дитини 68
Стаття 85. Припинення права дружини на утримання 69
Стаття 86. Право чоловіка на утримання у разі проживання з ним дитини 70
Стаття 87. Припинення права чоловіка на утримання 70
Стаття 88. Право на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина-інвалід 70
Стаття 89. Припинення права на утримання за домовленістю подружжя 71
Стаття 90. Взаємна участь дружини, чоловіка у витратах на лікування 71
Стаття 91. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою 72
Глава 10 Шлюбний договір 73
Стаття 92. Право на укладення шлюбного договору 73
Стаття 93. Зміст шлюбного договору 73
Стаття 94. Форма шлюбного договору 74
Стаття 95. Початок дії шлюбного договору 75
Стаття 96. Строк дії шлюбного договору 75
Стаття 97. Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна 75
Стаття 98. Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом 77
Стаття 99. Визначення у шлюбному договорі права на утримання 77
Стаття 100. Зміна умов шлюбного договору 78
Стаття 101. Право на відмову від шлюбного договору 78
Стаття 102. Розірвання шлюбного договору 78
Стаття 103. Визнання шлюбного договору недійсним 79
Глава 11 Припинення шлюбу 80
Стаття 104. Підстави припинення шлюбу 80
Стаття 105. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання 81
Стаття 106. Розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей 81
Стаття 107. Розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя 82
Стаття 108. Визнання розірвання шлюбу фіктивним 83
Стаття 109. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей 83
Стаття 110. Право на пред'явлення позову про розірвання шлюбу 84
Стаття 111. Заходи суду щодо примирення подружжя 85
Стаття 112. Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя 85
Стаття 113. Право на вибір прізвища після розірвання шлюбу 86
Стаття 114. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання 86
Стаття 115. Реєстрація розірвання шлюбу 86
Стаття 116. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу 87
Стаття 117. Право на поновлення шлюбу після його розірвання 87
Стаття 118. Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою 87
Стаття 119. Встановлення режиму окремого проживання подружжя 88
Стаття 120. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя 88
Розділ 12 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МАТЕРІ, БАТЬКА І ДИТИНИ 89
Глава 12 Визначення походження дитини 89
Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини 89
Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою 89
Стаття 123. Визначення походження дитини від батька, матері при штучному заплідненні та імплантації зародка 90
Стаття 124. Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю 90
Стаття 125. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою 90
Стаття 126. Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою 91
Стаття 127. Визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини 92
Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду 92
Стаття 129. Спір про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе батьком дитини 93
Стаття 130. Встановлення факту батьківства за рішенням суду 93
Стаття 131. Визнання материнства за рішенням суду 94
Стаття 132. Встановлення факту материнства за рішенням суду 95
Стаття 133. Запис подружжя батьками дитини 95
Стаття 134. Реєстрація визнання батьківства, материнства 95
Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене 95
Стаття 136. Оспорювання батьківства особою, яка записана батьком дитини 96
Стаття 137. Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини 97
Стаття 138. Право матері дитини на оспорювання батьківства свого чоловіка 97
Стаття 139. Спір про материнство 97
Стаття 140. Оспорювання батьківства, материнства особи, яка сплачує аліменти за рішенням суду 98
Глава 13 Особисті немайнові права і обов'язки батьків та дітей 99
Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини 99
Стаття 142. Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків 99
Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я 99
Стаття 144. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану 100
Стаття 145. Визначення прізвища дитини 101
Стаття 146. Визначення імені дитини 101
Стаття 147. Визначення по батькові дитини 102
Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками 102
Стаття 149. Зміна по батькові дитини 103
Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини 103
Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини 104
Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання 105
Стаття 153. Права батьків та дитини на спілкування 106
Стаття 154. Права батьків по захисту дитини 106
Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов’язків 106
Стаття 156. Права та обов'язки неповнолітніх батьків 107
Стаття 157. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини 108
Стаття 158. Вирішення органом опіки та піклування спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї 109
Стаття 159. Вирішення судом спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї 109
Стаття 160. Право батьків на визначення місця проживання дитини 110
Стаття 161. Спір між матір'ю та батьком щодо місця проживання малолітньої дитини 110
Стаття 162. Правові наслідки протиправної поведінки одного з батьків або іншої особи при визначенні місця проживання малолітньої дитини 111
Стаття 163. Право батьків на відібрання малолітньої дитини від інших осіб 112
Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав 112
Стаття 165. Особи, які мають право звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав 114
Стаття 166. Правові наслідки позбавлення батьківських прав 114
Стаття 167. Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав 115
Стаття 168. Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав 115
Стаття 169. Поновлення батьківських прав 116
Стаття 170. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав 116
Стаття 171. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя 117
Стаття 172. Обов'язок дитини, повнолітніх дочки та сина піклуватися про батьків 118
Глава 14 Права батьків і дітей на майно 119
Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей 119
Стаття 174. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання 119
Стаття 175. Право спільної сумісної власності батьків і дітей 119
Стаття 176. Права батьків та дітей щодо користування майном 120
Стаття 177. Управління майном дитини 120
Стаття 178. Використання доходу від майна дитини 120
Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину 120
Глава 15 Обов'язок матері, батька утримувати дитину та його виконання 122
Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину 122
Стаття 181. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину 122
Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів 124
Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини 125
Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі 125
Стаття 185. Участь батьків у додаткових витратах на дитину 126
Стаття 186. Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів 127
Стаття 187. Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника 127
Стаття 188. Звільнення батьків від обов'язку утримувати дитину 128
Стаття 189. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину 129
Стаття 190. Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно 129
Стаття 191. Час, з якого присуджуються аліменти на дитину 131
Стаття 192. Зміна розміру аліментів 131
Стаття 193. Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому закладі 132
Стаття 194. Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами 133
Стаття 195. Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу) 133
Стаття 196. Відповідальність за прострочення сплати аліментів 134
Стаття 197. Встановлення строку сплати заборгованості. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами 134
Глава 16 Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина та його виконання 135
Стаття 198. Підстави виникнення обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина 135
Стаття 199. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання 135
Стаття 200. Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина 136
Стаття 201. Застосування норм цього Кодексу до відносин щодо обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина 136
Глава 17 137
Обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його виконання 137
Стаття 202. Підстави виникнення обов'язку повнолітніх дочки, сина утримувати батьків 137
Стаття 203. Обов'язок дочки, сина брати участь у додаткових витратах на батьків 138
Стаття 204. Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батька 138
Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків 139
Стаття 206. Стягнення з дитини витрат на догляд та лікування батьків 139
Розділ IV ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 140
Глава 18 Усиновлення 140
Стаття 207. Поняття усиновлення 140
Стаття 208. Особа, яка може бути усиновленою 141
Стаття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку або яка була знайдена 142
Стаття 210. Усиновлення братів та сестер 142
Стаття 211. Особи, які можуть бути усиновлювачами 142
Стаття 212. Особи, які не можуть бути усиновлювачами 143
Стаття 213. Особи, які мають переважне перед іншими право на усиновлення дитини 144
Стаття 214. Облік дітей, які залишилися без батьківського піклування і можуть бути усиновлені 144
Стаття 215. Облік осіб, які бажають усиновити дитину 145
Стаття 216. Заборона посередницької, комерційної діяльності щодо усиновлення дітей 147
Стаття 217. Згода батьків на усиновлення дитини 147
Стаття 218. Згода дитини на усиновлення 148
Стаття 219. Усиновлення дитини без згоди батьків 149
Стаття 220. Згода другого з подружжя на усиновлення дитини 150
Стаття 221. Згода опікуна, піклувальника на усиновлення дитини 151
Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини 151
Стаття 223. Заява про усиновлення дитини 152
Стаття 224. Рішення суду про усиновлення 152
Стаття 225. Момент здійснення усиновлення 153
Стаття 226. Право на таємницю усиновлення 154
Стаття 227. Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена 154
Стаття 228. Забезпечення таємниці усиновлення 154
Стаття 229. Право усиновлювача бути записаним матір'ю, батьком дитини 155
Стаття 230. Право усиновлювача на зміну відомостей про місце народження та дату народження дитини 156
Стаття 231. Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена 156
Стаття 232. Правові наслідки усиновлення 157
Стаття 233. Внесення змін до актового запису про народження дитини, яка усиновлена 158
Стаття 234. Збереження прав дитини, які вона мала до усиновлення 159
Стаття 235. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена 159
Стаття 236. Недійсність усиновлення 160
Стаття 237. Правові наслідки визнання усиновлення недійсним 161
Стаття 238. Скасування усиновлення 162
Стаття 239. Правові наслідки скасування усиновлення 163
Стаття 240. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним 164
Стаття 241. Порядок поновлення актового запису про народження у разі визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення 164
Стаття 242. Позбавлення усиновлювача батьківських прав 165
Глава 19 Опіка та піклування над дітьми 167
Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування 167
Стаття 244. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини 168
Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає у дитячому закладі або закладі охорони здоров'я 169
Стаття 246. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування 169
Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування 169
Стаття 248. Права дитини, яка залишилася без піклування батьків і проживає у дитячому закладі або закладі охорони здоров'я 170
Стаття 249. Права та обов'язки опікуна, піклувальника щодо дитини 170
Стаття 250. Припинення опіки, піклування над дитиною 171
Стаття 251. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов'язків 172
Глава 20 Патронат над дітьми 174
Стаття 252. Договір про патронат 174
Стаття 253. Згода дитини на проживання у сім'ї патронатного вихователя 174
Стаття 254. Плата за виховання дитини 174
Стаття 255. Обов'язки патронатного вихователя 174
Стаття 256. Припинення договору про патронат 175
Розділ V ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ 176
Глава 21 Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів 176
Стаття 257. Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків 176
Стаття 258. Права баби і діда щодо захисту внуків 176
Стаття 259. Права братів та сестер на спілкування 177
Стаття 260. Право мачухи, вітчима брати участь у вихованні пасинка, падчерки 177
Стаття 261. Права та обов'язки особи, яка взяла у свою сім'ю дитину, щодо її виховання 177
Стаття 262. Права сестри, брата, мачухи, вітчима та інших членів сім'ї на захист дітей 178
Стаття 263. Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини 178
Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю 179
Глава 22 Обов'язок по утриманню інших членів сім'ї та родичів 180
Стаття 265. Обов'язок баби, діда утримувати внуків 180
Стаття 266. Обов'язок внуків, правнуків утримувати бабу, діда, прабабу, прадіда 180
Стаття 267. Обов'язок по утриманню братів та сестер 181
Стаття 268. Обов'язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка 182
Стаття 269. Обов'язок інших осіб утримувати дитину 183
Стаття 270. Обов'язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима 184
Стаття 271. Обов'язок особи утримувати тих, з ким вона проживала однією сім'єю до досягнення повноліття 184
Стаття 272. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, і строки їх стягнення 185
Стаття 273. Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати 185
Стаття 274. Визначення заборгованості за аліментами, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів. Повне або часткове звільнення від заборгованості за аліментами 186
Розділ VI ЗАСТОСУВАННЯ СІМЕЙНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ДО ІНОЗЕМЦІВА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ В УКРАЇНІ 187
Стаття 275. Права та обов'язки іноземців та осіб без громадянства у сімейних відносинах 187
Стаття 276. Реєстрація шлюбу громадянина України з іноземцем та шлюбу між іноземцями в Україні 187
Стаття 277. Реєстрація шлюбу громадян України у консульській установі або дипломатичному представництві України 188
Стаття 278. Визнання шлюбу, зареєстрованого за межами України 189
Стаття 279. Розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем і шлюбу іноземців між собою в Україні 189
Стаття 280. Визнання розірвання шлюбу, здійсненого за межами України 189
Стаття 281. Визнання батьківства в Україні. Визнання батьківства, встановленого за межами України 190
Стаття 282. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України 190
Стаття 283. Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України 191
Стаття 284. Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні 192
Стаття 285. Обмеження права іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка є громадянином України 192
Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства 193
Стаття 287. Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями 193
Стаття 288. Встановлення опіки, піклування над дитиною, яка є громадянином України, але проживає за межами України, а також над дитиною, яка є іноземцем, але проживає в Україні. Визнання опіки, піклування, встановлених за межами України 194
Стаття 289. Реєстрація шлюбу, народження дитини, визнання батьківства, розірвання шлюбу громадян України, які проживають за межами України 195
Стаття 290. Визнання документів, виданих органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану посвідчення актів цивільного стану 195
Стаття 291. Застосування законів іноземних держав 195
Стаття 292. Визнання в Україні актів цивільного стану, зареєстрованих за законами іноземних держав 196
Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 198
Кодекс про шлюб та сім'ю України 199
Розділ V АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ 199
Глава 19 Загальні положення 199
Стаття 158. Реєстрація актів громадянського стану 199
Стаття 159. Реєстрація актів громадянського стану 200
Стаття 160. Компетенція органів реєстрації актів громадянського стану 200
Стаття 161. Порядок виправлення помилок і внесення змін в записи актів громадянського стану 201
Стаття 161-1. Анулювання записів актів громадянського стану 201
Стаття 162. Актові книги. Порядок реєстрації актів громадянського стану 202
Глава 20 Реєстрація народження 203
Стаття 164. Строк подачі заяви про реєстрацію народження 203
Стаття 165. Урочистість реєстрації народження 204
Стаття 166. Запис імені, по батькові і прізвища дитини 204
Стаття 167. Запис батька, який помер до народження дитини 204
Стаття 168. Реєстрація народження дітей, які народились після розірвання любу або визнання шлюбу недійсним 205
Глава 21 Реєстрація смерті 206
Стаття 169. Місце реєстрації смерті 206
Стаття 170. Документи, необхідні для реєстрації смерті 206
Стаття 171. Заява про реєстрацію смерті 206
Стаття 172. Строк подачі заяви про реєстрацію смерті 207
Глава 22 Реєстрація шлюбу 208
Стаття 173. Подача заяви про реєстрацію шлюбу 208
Стаття 174. Документи, необхідні для реєстрації шлюбу 208
Стаття 175. Реєстрація шлюбу осіб, які раніше перебували в шлюбі 208
Стаття 176. Ознайомлення осіб, які вступають у шлюб, з їх правами та обов'язками 208
Стаття 177. Особиста присутність осіб, що укладають шлюб, при реєстрації шлюбу 209
Стаття 178. Запис у документах подружжя про реєстрацію шлюбу 209
Глава 23 Реєстрація розірвання шлюбу 210
Стаття 179. Місце реєстрації розірвання шлюбу 210
Стаття 180. Реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення суду 210
Стаття 181. Реєстрація розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя 210
Стаття 182. Реєстрація розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя 210
Стаття 183. Присвоєння одному з подружжя дошлюбного прізвища 211
Стаття 184. Відмітка в документах про розірвання шлюбу 211
Глава 24. Виключена. 212
Глава 25 Реєстрація встановлення батьківства 212
Стаття 188. Місце реєстрації встановлення батьківства 212
Стаття 189. Порядок реєстрації встановлення батьківства 212
Стаття 190. Внесення відомостей про батька в актовий запис про народження дитини 212
Глава 26 Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові 214
Стаття 191. Місце і порядок реєстрації переміни прізвища, імені, по батькові 214
Стаття 192. Внесення змін у записи про народження дітей осіб, які перемінили прізвища, імена, по батькові 214
Стаття 193. Видача нових свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану у зв'язку з реєстрацією переміни прізвища, імені, по батькові 215

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net