Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Экономическая электронная библиотека
Экономическая теория (политэкономия)

Источник № 28:

Мороз О. О. Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, еволюція парадигми. Монографія. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 214 с.


Cодержание источника:
Стр.
ВСТУП 5
РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні аспекти сучасної парадигми аграрних реформ 13
1.1. Трансформація загальної теорії ринку 13
1.2. Особливості аграрного ринку як об'єкта регулювання 24
1.3. Глобальні тенденції трансформації аграрного ринку у XXI столітті 29
1.4. Теорія аграрних реформ у сучасній інтерпретації 51
РОЗДІЛ 2. Історія аграрних реформ в Україні 57
2.1 Ретроспективний аналітичний екскурс 57
2.2. Формування концептуальних засад теорії аграрного реформування в працях українських економістів другої половини XIX- початку XX століття 91
РОЗДІЛ 3. Світовий досвід трансформації ринкових відносин у сільському господарстві 97
РОЗДІЛ 4. Вітчизняна модель реформування аграрного сектора 142
4.1 Аналіз аграрного сектора економіки в Україні 142
4.2 Розвиток ринкових відносин у вітчизняному аграрному секторі 153
4.3 Регулювання ринку сільськогосподарської продукції 164
4.4 Формування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції 170
45 Управління процесами демонополізації і захисту конкурентного середовища 182
4.6. Основні принципи та функції управління аграрним сектором на етапі його постіндустріальної трансформації 195
БІБЛІОГРАФІЯ 214

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net