Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Юридическая Газета
Юридическая Газета 2003

Источник № 3331:

Юридическая Газета


Cодержание источника:
Стр.
Ratio
Акціонерні товариства
Привілейовані акції: чи все ми про них знаємо?
Чи завжди акціонер може продати свої акції?
Чи обмежений продаж акцій акціонерами ЗАТ?
Статутний капітал акціонерного товариства
Збільшення статутного фонду товариства не більш як на 1/3 може бути здійснено за рішенням правління за умови, що таке передбачено статутом (постанова Верховного Суду України)
Встановлений ст.194 ЦК УРСР строк для подання позову не може застосовуватись до правовідносин заставодавця і заставодержателя за договором застави (постанова Верховного Суду України)
Суди не з'ясували дійсних прав та обов'язків сторін за договором, який не містить істотних умов, необхідних для договорів поставки відповідно до законодавства (постанова Верховного Суду України)
При об'єднанні кількох пов'язаних між собою вимог, одні з яких підвідомчі районному (міському), а інші – господарському суду, вони підлягають розглядові районним (міським) судом (постанова Верховного Суду України)
Forum
Реформа
Новий ЦК у контексті європейського права
«Стара» сім'я - нове регулювання
Реформа відбувається - проблеми залишаються
Правам пацієнта - надійний захист
Jus Publicum
Держрегулювання
Питання із землями спільних підприємств вирішене
Ситуація на ринку зерна як продукт планової економіки
Нові аспекти правового регулювання ринку цінних паперів в Україні
Боротьба з легалізацією доходів триває
Затверджена стратегія фінансового контролю
Податки
ДЛАУ роз'яснює про погашення податкового боргу
Податкова служба вирішує або повідомляє?
Судова практика
Непростий пенсійний збір
Визнання недійсними з моменту реєстрації установчих документів платника податку не є підставою для визнання недійсними вчинених ним юридично значимих дій (постанова Верховного Суду України)
Підприємництво
Новини підприємств
ДСБЕЗ - не просто страшна назва
Електронному документу - електронний цифровий підпис
Перспективи застосування ф'ючерсних контрактів в енергетиці
Jus Privatum
Судова практика
В справі «Promise» прийнято рішення
Поняття «вихід програми» в розумінні укладеного договору не є тотожним визначенню «повтор програми» (постанова ВГСУ)
Elegantia Juris
Секрети професії
Клієнт платить - фірма відповідає
«Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomoqo, quando?» загрожує розвитку бізнесу в Україні?

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net