Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Юридическая Газета
Юридическая Газета 2003

Источник № 3333:

Юридическая Газета


Cодержание источника:
Стр.
Ratio
Банкрутство
Законодавство про банкрутство у контексті набуття Україною статусу країни з ринковою економікою
Банкрутство підприємства: міжнародний аспект
Заява про порушення справи про банкрутство
«Висяк», або кому потрібна ухвала господарського суду про ліквідацію юридичної особи - банкрута
Виборна підсудність або здійснення банкрутства боржника, що ліквідується власником, у будь-якому господарському суді за вибором
Визнання недійсною угоди, яка не відповідає нормам цивільного законодавства, відбувається у позовному проваджені і не може бути предметом розгляду у справі про банкрутство (постанова Вищого господарського суду України)
Суд правомірно відмовив кредитору у визнанні грошових вимог до боржника, оскільки кредитор не виконував належним чином умови договору (постанова Вищого господарського суду України)
Визнання мирової угоди недійсною є підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство (постанова Вищого господарського суду України)
Господарський суд не повинен був розглядати вимоги кредиторів, оскільки вимоги конкурсних кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не розглядаються та вважаються погашеними (постанова Вищого господарського суду України)
Forum
Реформа
Новини законодавства
Віртуальні облігації
Трудовим відносинам - нове регулювання
ЗАТ «Оболонь» вимагає скасувати державну реєстрацію ЗАТ «Сармат»
Новини Євросоюзу
Jus Publicum
Держрегулювання
Компенсація національному виробнику
Фінанси
НБУ ініціює дострокове повернення кредиту МВФ
Звернення Нацбанку
Новини фінансів
Податки
Горілка та пиво - податок єдиний
Ставка дорівнює нулю
Судова практика
Питання про правомірність участі в загальних зборах акціонерів, які діяли на підставі доручення, має безпосереднє юридичне значення для встановлення правомочності загальних зборів та правомочності їх рішень (постанова Верховного Суду України)
Ухилення зареєстрованого акціонера від голосування не впливає на законність рішень загальних зборів за умови додержання статей 41, 42 Закону України «Про господарські товариства» (постанова Верховного Суду України)
Укладання договору про дольову участь суперечить вимогам Закону України «Про інвестиційну діяльність», а також інтересам держави в особі державних підприємств-пайовиків (постанова Вищого господарського суду України)
Рішення суду про зобов’язання державної адміністрації не чинити перешкод у здійсненні будівельних робіт підлягає скасуванню у зв’язку з порушенням процесуального закону (постанова Вищого господарського суду України)
Jus Privatum
Міжнародна торгівля
Здійснення платежів у торгівельних операціях в країнах Західної Європи
Судова практика
Угода про безоплатну передачу контролю над чистими активами та діяльністю підприємства не може бути визнана недійсною, оскільки позивач не надав суду доказів про її укладання (постанова Вищого господарського суду України)
У договорі не міститься вказівок на курсову різницю, що може свідчити про порушення відповідачем умов щодо розрахунків за поставлену електроенергію (постанова Вищого господарського суду України)
Наймодавець може пред’явити в суді вимогу про дострокове розірвання договору найму, якщо наймач не вніс оплату протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу (постанова Верховного Суду України)
Судам слід було вирішити питання, чи є договір, що став підставою для стягнення збитків, за своєю правовою природою договором про сумісну діяльність (постанова Верховного Суду України)
Elegantia Juris
Актуальне інтерв'ю
Швидким кроком до Європи
Репортаж
Знайомтеся: Шевченківський районний суд м.Києва

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net