Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Юридическая Газета
Юридическая Газета 2003

Источник № 3338:

Юридическая Газета


Cодержание источника:
Стр.
Ratio
Інтелектуальна власність
Закон про рекламу: змін потребує не тільки шоста стаття
Хто захистить автора комп’ютерних програм?
Зміни у законодавстві щодо інтелектуальної власності
Управління майновими правами суб’єктів авторського права – чи є шанс вийти з безвиході?
Власність крокує через кордон
Позивач не довів відомість свого фірмового найменування на території України до дати його міжнародної реєстрації
Апеляційний суд погоджується з висновками місцевого суду щодо порушення відповідачем прав та інтересів позивача шляхом використання товарного знака при наданні послуг, а також при використанні для ідентифікації послуг цей товарний знак у своїй назві та на печатці підприємства
Справа розглянута за відсутності позивачів, їх представника та третіх осіб, які не були повідомлені про час і місце судового засідання
Вимога позивача про визнання знака для товарів і послуг, власником якої є відповідач, таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, не була предметом розгляду в суді першої інстанції, а тому суд апеляційної інстанції не прийняв цю вимогу
Суд не дав правового аналізу доводам відповідача про його право на товарний знак у зв’язку з наявністю прав роботодавця на знак як результат виконання працівником своїх трудових обов’язків
Фактичні дані про особу видавця друкованого засобу масової інформації входять до предмета доказування, оскільки саме видавцеві, а не редакції газети належать виключні права на використання такого видання в цілому
Forum
Реформа
Чи з'являться бюро кредитних історій в Україні?
Новини України
Іпотечне кредитування: технології та перспективи
«Банківський» погляд на вступ України до СОТ і ЄС
Всеукраїнська юридична рада: компетенція та структура
Jus Publicum
Держрегулювання
Почитаємо Господарський кодекс?
Господарський процесуальний кодекс: коментар практика
Навіщо судовій владі додаткові адміністративні функції?
Податки
Новини податків
Альтернативні шляхи відшкодування ПДВ з бюджету
Судова практика
Державний виконавець неправомірно накладав арешти, заборони та допускав стягнення коштів з рахунків у Державному казначействі України
Суди не дослідили питання, чи залучалося Підприємство до визначення нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів
Рішення суду може бути постановлено тільки суддею або суддями, які входили до складу суду в даній справі. Ухвали суду підписано не тим складом колегії суддів, який розглядав касаційні скарги
Jus Privatum
Підприємництво
Новини юридичних фірм
Купи дорожче – продай дешевше
Судова практика
Новини компаній
Верховий Суд України нагадав...
Суд дійшов помилкових і безпідставних висновків про те, що право вимагати від покупця сплатити ціну за куплену річ виникає лише в разі передачі речі покупцю або одночасно з вимогою про прийняття покупцем купленої речі
Суд першої інстанції застосував наслідки недійсності угоди, не передбачені ст. 49 Цивільного кодексу України, а також узяв на себе виконання функцій, що не належать до його компетенції
Визнаючи договір міни недійсним, суд не врахував, що відповідно до ч. 2 ст. 48 Цивільного кодексу УРСР він зобов’язаний застосувати передбачені зазначеною нормою наслідки, а саме зобов’язати сторони повернути одна одній все одержане за угодою, а за неможливості повернути одержане в натурі – відшкодувати його вартість у грошах
Експрес-огляд

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net