Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Гражданский процесс
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы Украины
НП Коментарий ГПК Украины

Источник № 381:

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар /За ред. В.В. Комарова.— Харків: Одіссей, 2001.— 807 с.


Cодержание источника:
Стр.
Передмова 3
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 6
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 7
Глава 1. Основні положення 7
Глава 2. Склад суду, відводи 49
Глава 3. Підвідомчість цивільних справ судам 70
Глава 4. Докази 92
Глава 5. Судові витрати 140
Глава 6. Судові штрафи 162
Глава 7. Процесуальні строки 165
Глава 8. Судові виклики і повідомлення 174
Розділ II. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ 188
Глава 9. Загальні положення 188
Глава 10. Сторони 194
Глава 11. Треті особи 209
Глава 12. Представництво в суді 224
Глава 13. Повноваження прокурора в процесі 257
Глава 14. Участь в процесі органів державного управління, профспілок, підприємств, установ, організацій та окремих громадян, які захищають права інших осіб 266
Розділ III. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 275
А. Позовне провадження 275
Глава 15. Підсудність 275
Глава 16. Пред'явлення позову 295
Глава 17. Зустрічний позов 316
Глава 18. Підготовка цивільних справ до судового розгляду 319
Глава 19. Забезпечення позову 335
Глава 20. Судовий розгляд 347
Глава 21. Протоколи 407
Глава 22. Рішення суду 418
Глава 23. Негайне виконання судових рішень 445
Глава 24. Зупинення провадження в справі 449
Глава 25. Закриття провадження в справі 459
Глава 26. Залишення заяви без розгляду 466
Глава 27. Набрання рішенням суду законної сили 471
Глава 28. Ухвали суду першої інстанції 475
Б. Провадження по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин 482
Глава 29. Загальні положення 482
Глава ЗО. Скарги на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі 485
Глава 31. Скарги на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень 496
Глава 32. Окреме провадження сільського населення і державному обов'язковому страхуванню 509
Глава 33. Загальні положення 521
Глава 34. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним 558
Глава 35. Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим 596
Глава 35—А. Усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України та іноземними громадянами 612
Глава 36. Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану 622
Глава 37. Встановлення фактів, що мають юридичне значення 633
Глава 38. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника 650
Глава 39. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні 659
Розділ IV. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У КАСАЦІЙНІЙ І НАГЛЯДНІЙ ІНСТАНЦІЯХ 670
Глава 40. Касаційне оскарження рішення суду і внесення на нього касаційного подання прокурора 670
Глава 41. Касаційне оскарження ухвали суду першої інстанції та внесення на нього окремого подання прокурора 701
Глава 42. Перегляд у порядку судового нагляду рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили 704
Глава 43. Перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили 731
Розділ V. ЗВЕРНЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ТА ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ 748
Глава 44. Звернення судового рішення до виконання 748
Глави 45, 46, 47, 48, 49 (виключені 759
Глава 50. Поворот виконання 759
Розділ VI. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН І ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. ПОЗОВИ ДО ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, СУДОВІ ДОРУЧЕННЯ І РІШЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ 766
Цивільний процесуальний кодекс України (додатки) 795
Додаток № 1 до статті 379. Перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернене стягнення по виконавчих документах 795
Додаток № 2. Положення про третейський суд 798
Додаток № 3. Порядок відновлення втраченого судового або виконавчого провадження 807

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net