Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник налоговой службы Украины
Вестник налоговой службы Украины 2004

Источник № 4526:

Вестник налоговой службы Украины


Cодержание источника:
Стр.
Нове в законодавстві
Оперативний огляд
Наказ ДПА України від 30 серпня 2004 р. № 500 «Про внесення змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку»
Наказ ДПА України від 6 вересня 2004 р. № 518 «Про затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту на діючих підприємствах, які проводять свою діяльність на території міста Шостки Сумської області»
Наказ ДПА України від 6 вересня 2004 р. № 519 «Про затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від освоєння інвестицій діючого підприємства, на якому проведено реконструкцію або модернізацію i яке здійснює свою діяльність на території пріоритетного розвитку в Чернігівській області»
Олена Ходаковська
Коментар фахівця
Наказ ДПА України від 22 вересня 2004 р. № 547 «Про внесення Змін до податкового роз’яснення від 15.07.2002 р. № 334 «Щодо застосування положень пункту 12.2 статті 12 Закону України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» стосовно формування банківськими установами страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат»
У ДПА України
Стратегічні завдання податківців
Підбито підсумки третього етапу соціологічного опитування громадян
Зміни до податкового обліку та звітності з ПДВ
Оподаткування прибутку підприємств
Консультують фахівці ДПА України
Вартість придбаних патентів
Додаткові паї
Ощадні сертифікати
Плата розповсюджувачами реклами за користування місцями для розташування спеціальних конструкцій
Місцеві осередки політичної партії
Патентування
Консультують фахівці ДПА України
Розіграш по телефону з отриманням призу
Реалізація продукції власного виробництва зі складу
Торговельна діяльність підприємства споживчого товариства
Про припинення діяльності податковий орган не повідомлено
Нарізка скла та дзеркал
Податок на додану вартість
Людмила Пономаренко, Ніна Фокіна
Окремі питання щодо порядку складання та подання звітності з податку на додану вартість
Консультують фахівці ДПА України
Придбання матеріально-технічних ресурсів сільгоспвиробником
Втрати сільгоспвиробника через форс-мажорні обставини
Відображення у декларації операції з поставки рибопереробного комплексу
Відкриття спецрахунку фізичною особою
Продаж та ліквідація основних фондів
Адміністрування облікових показників
Консультують фахівці ДПА України
Експортне відшкодування ПДВ у рахунок платежів з акцизного збору
Облік штрафних санкцій за порушення визначених законодавством термінів подання податкових декларацій
Несвоєчасна сплата до бюджету сум, стягнених з винних осіб за шкоду, заподіяну організації
Продовження граничних термінів подання заяв про повернення надміру сплачених податків
Облік сум, сплачених виробниками лікарських засобів за податковими векселями
Нарахування та облік штрафних санкцій за порушення термінів сплати податку на прибуток та ПДВ
Оподаткування фізичних осіб
Геннадій Хмельов
Методологічні та правові проблеми Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Консультують фахівці ДПА України
Податок з доходів фізичних осіб
Договори страхування життя, іншого ніж довгострокове страхування життя
Включення до складу податкового кредиту суми коштів, переданих платнику податку у вигляді пожертвувань
Нерухоме майно, успадковане та одержане внаслідок дарування
Відчуження земельних часток (паїв)
Підприємницька діяльність
Порядок оподаткування доходів
Державне мито
Повернення державного мита
Відчуження об’єктів нерухомого майна
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин i механізмів
Платники фіксованого сільгоспподатку
Бухгалтерський облік
Консультують фахівці Міністерства фінансів України
Витрати на основні засоби
Статутний капітал закритого акціонерного товариства
Збільшення статутного капіталу в акціонерних товариствах
Проект землеустрою — нематеріальний актив
Матеріали, опубліковані у «Віснику» протягом III кварталу 2004 року

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net