Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Статьи из разных отраслей права

Источник № 5792:

Сборник статей 4 - 176 c.


Cодержание источника:
Стр.
Дьомін О. Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі 4
Притика Д. Захист економічних прав та інтересів суб'єктів господарської діяльності та держави — функція господарських судів України 9
Оніщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу 18
Державно-правове творення 23
Добродумов П. Про реформу політичної системи України 23
Шатіло В. Місце президента України в системі органів державної влади 28
Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права 31
Мірошниченко М. Ідентичність — легітимність — правопорядок: до проблеми реформування правової системи України 38
Захист прав людини і громадянина 43
Калініченко О. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина 43
Полюхович В. Адміністративно-правовий захист особи у відносинах з органами державної влади 49
Темченко В. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці 56
Кидалова А. Особисті немайнові права та обов'язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів 62
Право, економіка, фінанси 69
Барабаш А., Барабаш Р. Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання 69
Ковальчук А. Правові колізії в законодавчому забезпеченні кредитної діяльності 75
Мосьондз А. Правове регулювання та державний контроль у сфері кредитної кооперації 79
Судова практика 86
Чучукало О. Вплив змагальності і диспозитивності на криміналістичне забезпечення судового слідства 86
Гуржій Т. Встановлення ознак суб'єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно-правової кваліфікації 91
Прокурорсько-слідча практика 96
Косюта М. Функції прокуратури за законодавством країн пострадянського простору: порівняльне-правовий аналіз 96
Ягодинсбкий В. Щодо відтворення обстановки і обставин події 101
Рогатюк І. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок необгрунтованої реалізації функції обвинувачення 107
Нотаріальна практика 112
Саєнко О. Реалізація права власності на землю: окремі проблеми нотаріату 112
Питання інтелектуальної власності 116
Чеботарьов В., Давиденко Т. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності 116
Пропозиції до законодавства 121
Горбач О. Адміністративна відповідальність батьків за протиправні дії неповнолітніх 121
Аврамова О. Конфіскація і реквізиція з точки зору житлового права 124
Проблеми кримінології 129
Фролова О. До проблем інформаційно-методичного забезпечення кримінологічних досліджень 129
Дискусії та обговорення 133
Черниш В. Нотаріат як проблема юридичної логіки: логіка нотаріату і нотаріальна логіка 133
Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії 141
Коломоєць Т. Щодо доцільності системного підходу при дослідженні потенціалу адміністративного примусу в публічному праві України 145
Жилінкова І. Правове регулювання Інтернет-відносин 150
Коржанський М., Литвак О. Причини неефективного слідства 156
Совгиря О. Фінансування політичних партій: правовий аспект 158
Питання криміналістики 164
Пилипчак С. Криміналістична характеристика незаконної приватизації майна 164
Сторінки історії 171
Кондратюк С. Органи влади в Західній Україні (вересень 1939 — червень 1941 pp.) 171

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net