Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Статьи из разных отраслей права

Источник № 5793:

Сборник статей 5 - 154 c.


Cодержание источника:
Стр.
До конституційної реформи 3
Обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України» 3
Гайворонський В., Жушман В. Виключне право Українського народу визначати конституційний лад у державі 10
Питання теорії 12
Прилуцький П. Поняття і види істини в кримінальному судочинстві 12
Захист прав людини та громадянина 16
Надьон О. Торгівля жінками: чинники, складові та шляхи подолання 16
Кінаш Ю. Адміністративно-запобіжні заходи у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах 22
Право та екологія 26
Заржицький О. Юридична природа регіональної екологічної політики як об'єкт правового регулювання 26
Трофанчук Т. Система правового забезпечення стандартизації в сфері охорони довкілля та перспективи її розвитку 29
Право, економіка, фінанси 33
Коваленко Т. Правові аспекти ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств у процесі їх реструктуризації 33
Колупаєв А. Виконавчий орган акціонерного товариства та регламентація відповідальності посадових осіб 39
Клепікова О. Пред'явлення вантажу до перевезення морським транспортом та способи перевезення: організаційно-правовий аспект 45
Прокурорсько-слідча практика 50
Хільченко С. Проведення обшуку в справах про розповсюдження порнографічних предметів 50
Сюравчик В. Запобігання корисливим злочинам у аграрному секторі економіки України 55
Питання інтелектуальної власності 59
Герасименко В., Нестеренко О., Солощук М. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок 59
Петренко С. Правовий захист програмного забезпечення в Україні 65
Пропозиції до законодавства 68
Сташків Б. Зміст соціальне забезпечувальних правовідносин 68
Аносєнков А. Адміністративно-правове забезпечення права на свободу пересування потребує удосконалення 74
Костін М. Доказування винності обвинуваченого у вчиненні злочину: окремі питання 77
Адвокатура в країнах СНД 81
Святоцький О., Шевченко М. Організація та діяльність адвокатури в Російській Федерації 81
Дискусії та обговорення 94
Развадовський В. До постановки проблеми про визначення сутності поняття державного управління безпекою дорожнього руху 94
Коростей В. Господарсько-правовий бюрократизм у ринкових умовах 98
Григоренко А. Юридичні колізії принципу несумісності поєднання посад народним депутатом України та міжнародна практика 103
Гладун З. Заклад охорони здоров'я: основи правового статусу 107
Ющик О. Право: у пошуках дефініції 113
Фокій Б. Щодо строку позовної давності за вимогами про стягнення процентів річних 118
Ковальчук Ю. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх 120
Гуцалюк М. Протидія комп'ютерній злочинності 124
Становлення законодавчих систем в Україні 128
Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права 128
Кравчук В. Органи прокуратури Волині: деякі аспекти діяльності в роки Вітчизняної війни і перші повоєнні роки 133
Сторінки історії 136
Кульчицький В., Сидорчук О. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864 р. 136
Нестерцова- Собакар О. Розвиток державно-правового стану юридичної освіти жінок та юридичної практики в Україні* 141
Кудін С. Поняття «поток і пограбування» у кримінальному праві України XI - першої половини XVII ст.: історично-правовий аналіз 145
На міжнародно-правові теми 149
Бойко О. Компетенція глави держави у сфері забезпечення національної безпеки 149

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net