Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Национального Университета Внутренних Дел

Источник № 5802:

Вісник Національного Університету Внутрішніх справ (Спецвипуск Наукове Видання)


Cодержание источника:
Стр.
Бандурка О.М. Національний університет внутрішніх справ: десять років становлення міліцейського вузу нової генерації 3
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ
Венедиктов В.С. Десятиріччя університетської науки: здобутки та перспективи 12
Малиновський О.Є. Стан роботи з особовим складом в Національному університеті внутрішніх справ: минуле та сучасне 19
розвитку 25
Тягло О.В. Критичне мислення – сучасна освітня інновація 29
освіти 35
Соболєв В.О. Соціологічна наука і соціальні проблеми органів правопорядку 40
Друзь В.А. Задачі та перспективи розвитку психології у системі відомчої науки ОВС 44
Прадід Ю.Ф. Удосконалення мовної підготовки майбутніх правознавців – нагальна вимога часу 49
Савченко А.О., Камаєв О.І., Филипенко П.І. Сучасні шляхи удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів Національного університету внутрішніх справ 54
Глущенко В.В., Червяков І.М., Червякова О.В. Підготовка фахівців-фінансистів для служби в органах внутрішніх справ 56
Набока В.М. Досвід учених Національного університету внутрішніх справ у вивченні феномена торгівлі жінками в Україні 61
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ УЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Ярмиш О.Н., Головко О.М. Методологічні аспекти дослідження історії держави і права України кінця ХVIII – початку ХХ ст. 68
Кривуля О.М. Філософські і загальнокультурні обрії фундаментальних правових понять 75
Максимов С.І. Ідея права і національний характер 83
Лапшина В.Л. Основні напрямки досліджень особистості професіонала-правоохоронця в соціології і психології 89
Давиденко Л.М. Організаційні засади боротьби зі злочинністю 94
Орлов П.І., Альошин Д.П. Поняття організованої злочинної групи в новому Кримінальному кодексі України: теоретичний аналіз 100
і розмежування 106
Трубников В.М. Нове про суб'єкт злочину 111
Саппа М.М. Простір злочинності: межові колізії 118
Рущенко І.П. Чи має соціум злочинців власну ідеологію? 121
Скакун О.Ф. Форми участі Президента України у правотворчості 126
Шаповал В.М. Реалізація конституції як актуалізація свободи 133
Коломієць Т.В., Коломієць Ю.М. Теоретичні засади конституціоналізму 136
Рябченко О.П. Примус як ознака політичної відповідальності 141
Шульга А.М., Шестак В.С. Значення громадського контролю для розбудови України як демократичної держави 146
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС
Кожевніков Г.К. Боротьба зі злочинністю: проблеми визначення її ефективності 149
Духов В.Є. Економічна небезпека та економічні правопорушення 154
Гуторова Н.О. Проблеми відповідальності юридичних осіб у кримінальному судочинстві за ухилення від оподаткування 158
Корж В. П. Суб’єкт злочинних посягань у кредитно-фінансовій сфері 163
Мартиненко О.А. Кримінологія службових правопорушень в органах внутрішніх справ України 167
Іншин М.І. Роль, мета та місце системи професійної підготовки кадрового персоналу для ОВС 172
Щербаковський М.Г. Особливості призначення та проведення комп'ютерно-технічної експертизи 180
Самойлов М.Г., Перелигіна Л.А. Психічні порушення, що виникають у постраждалих при надзвичайних ситуаціях, та дії міліції у цих умовах 184
Яковлєв С.В., Гнусов Ю.В., Кубрак В.П., Воронін О.С. Методика визначення оптимальної чисельності працівників штабних підрозділів ОВС 191
Арістова І.В., Кухарєв Б.Ю. Концептуальний підхід щодо визначення критеріїв оцінки оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України 197
Фролова О.Г. Організаційно-правові проблеми інформаційних технологій в управлінні ОВС 203
Безсмертний О.К., Долгополова М.М. Державна система безпеки дорожнього руху України: історичний аспект розвитку 209
Дубко Ю.В. Висвітлення спеціальних операцій у засобах масової інформації 215
Теличкін О.О. Регулювання діяльності з підтримки та відновлення миру в законодавстві зарубіжних країн 220
Аркуша Л.І., Долженков О.Ф., Чекал М.П. Організована злочинність та зовнішньоекономічна діяльність 224
НАШІ АВТОРИ 230

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net