Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Криминология

Источник № 5969:

Вісті Кримінологічної асоціації України Альманах Випуск 1 Наукова збірка. - 134 с.


Cодержание источника:
Стр.
Методологічні аспекти сучасної корисливої злочинності в Україні 5
Деякі тенденції корупційної злочинності в Україні 10
Система управлінських рішень спеціально-кримінологічних заходів по попередженню злочинності 16
Криминогенная ситуация в Украине и диагностика социальных изменений 24
Деякі питання сучасного шахрайства 29
Ознаки та якості особистості умисного убивці 34
Теоретические предпосылки распознавания намеренно ложной информации, передаваемой в письменном или устном речевом сообщении 37
Соціологія злочинності: кількісні і якісні методи 44
Аналіз деяких аспектів вчинення злочинів проти громадян України в Польщі 50
Проблеми організованої та міжнародної злочинності в Україні 52
Характеристика осіб, які вчиняють економічні злочини, у зарубіжній кримінології 55
Погляд з того берега, або що знаходиться між двома точками зору 59
Аналіз факторів, що обумовлюють менталітет правоохоронних органів 62
Аналіз механізму протиправної поведінки особи, звільненої з місця позбавлення волі 66
Конституція України та Закон "Про міліцію" - основа правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів 70
Сучасні методи кримінологічних досліджень 74
Попередження правопорушень серед працівників органів внутрішніх справ 78
Особливості організації прогностико-криміналістичних досліджень у сфері протидії злочинності 83
Чинники, що впливають на злочинність економічної спрямованості 86
Місце кримінології у розбудові органів внутрішніх справ 88
Криміналістичні аспекти попередження викрадення людиниз корисливих мотивів 91
Фінансова безпека як складова економічної безпеки держави 92
Финансовый мониторинг банковских операций 97
Економічна ознака 99
Кримінологічна характеристика розроблювачів фінансових схем для тіньової економіки 103
Вплив правових колізій введення ПДВ-рахунків на економічну безпеку держави 107
Політична корупція та політичні фінанси 109
Фінансова безпека як складова протидії економічній злочинності 116
Контроль діяльності бюджетних установ 118
Тіньова економіка як фактор криміналізації економіки та суспільства 121
Використання інструментів економічної теорії для дослідження економічної злочинності 123
Приватизація та проблеми економічної безпеки України ' 126
Економічна злочинність, прийоми приховування та методи її виявлення 130
Системна протидія економічній злочинності 132
ФІНаНСОВа безпека як складова протидії економічній злочинності 134

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net