Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Юридическая Украина
Юридическая Украина 2003

Источник № 624:

Юридическая Украина


Cодержание источника:
Стр.
ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД
ОКРЕМА ДУМКА 4
В УКРАЇНІ 5
У СВІТІ 8
ДИСКУСІЯ
Кримінально-правові засоби забезпечення громадської безпеки 11
НАУКА
Петро Рабінович. Трансформація методології вітчизняного праводержавознавства: досягнення і проблеми 20
Ольга Скакун. Конституційний Суд як учасник правотворчості (законотворчості) в Україні 26
Михайло Баймуратов. Актуальні проблеми національної імплементації Україною норм міжнародних конвенцій 33
Оксана Вінник. Системний підхід до розв'язання проблеми гармонізації публічних і приватних інтересів у господарській діяльності. 37
ЮРИДИЧНА ОСВІТА
Валерій Євдокимов, Володимир Ермоленко, Олексій Юлдашев. Використання модульної технології навчання 46
ЗАКОНОДАВСТВО
Євген Харитонов. Новий Сімейний кодекс України: перехрестя правових традицій 54
Олександр Дзера. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України 56
Світлана Фурса, Лариса Драгневич. Деякі аспекти законодавчого регулювання сімейних відносин 59
Володимир Примак. Підстави й умови виникнення аліментних зобов'язань за новим Сімейним кодексом України 66
ПРАКТИКА
Василь Олійник. Кредитування під заставу грошових коштів 75
Роман Стасюк. Роль адвоката у захисті прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб у суді 79
СУДОЧИНСТВО
Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Питання оцінки доказів. Судові виклики і повідомлення 83
Виконання грошових зобов'язань 84
Захист прав споживачів 86
Грошова компенсація за частку в спадковому майні 88
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
Справа «Агга проти Греції» (Agga v. Greece) 90
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Олександр Кузьминець, Володимир Довбня. Ухвалення IV Універсалу Української Центральної Ради (до 85-ліття проголошення незалежності Української Народної Республіки) 91

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net