Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Юридическая Украина
Юридическая Украина 2003

Источник № 626:

Юридическая Украина


Cодержание источника:
Стр.
ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД
ОКРЕМА ДУМКА 4
В УКРАЇНІ 5
У СВІТІ 8
КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ
Олександра Руднева. Проблеми коментування та імплементації Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок 11
ДИСКУСІЯ
Євген Харитонов. Традиція приватного права в Україні: між Сходом і Заходом (деякі питання методології розробки концепції приватного права в Україні) 14
НАУКА
Олександр Михайленко. Статус Генерального прокурора України: історія, теорія і сучасність 20
Григорій Усатий. Можливості кримінально-правового компромісу в боротьбі з організованою злочинністю 26
Олександр Колб. Шляхи реформування органів і установ виконання покарань крізь призму проекту Кримінально-виконавчого кодексу України 33
Юрій Заїка. Підстави визнання шлюбу недійсним за Сімейним кодексом України 37
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ПРОСТІР
Екхарт фон Бубнофф. Боротьба зі злочинністю на інституційно- му рівні в ЄС 41
ЗАКОНОДАВСТВО
Ірина Сапсай. Правовий календар 51
Петро Бойко. Чи відповідає Конституції Кримінально-процесуальний кодекс? 54
Олександр Винников. Аналіз відповідності Закону України «Про об'єднання громадян» Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод 58
Роман Стасюк. Одержання юридичними особами земельних ділянок для здійснення господарської діяльності 66
ПРАКТИКА
Дмитро Крупко. Проблеми застави і приватизації морських судів 71
Володимир Примак. Питання забезпечення позову в нормах процесуального законодавства України 76
СУДОЧИНСТВО
Зарахування стажу роботи на державній службі до стажу науково-педагогічної роботи 85
Поновлення на роботі 86
Захист прав споживачів. Відшкодування моральної шкоди 87
Питання приватизації житла та усунення перешкод у користуванні ним 89
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
Справа «Лавентс проти Латвії» (Lavents v. Latvia) 91

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net