Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Юридическая Украина
Юридическая Украина 2005

Источник № 634:

Юридическая Украина


Cодержание источника:
Стр.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Володимир Плавич. Феномен права та ного розуміння на сучасному етапі суспільного розвитку 4
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Роман Черне/а. Проблематика участі громадян у місцевому самоврядуванні в класичних та сучасних наукових дослідженнях 8
Олексій Ющик. Перехідні положення Конституції України (теоретпко-правові питання) 12
ФІНАНСИ, ПОДАТКИ, БЮДЖЕТ
Юрій Сорочши'.ький. Окремі аспекти державного фінансування інноваційних проектів і програм 18
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА
Станіслав Бородовсъкий. Деякі питання укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві України 23
Наталія Дроздова. Цивільно-правове регулювання фінансових послуг в У країні ... 27 hop Утєхіп. Дії з виконання договору
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Микола Ждан. Щодо поняття та класифікації принципів права соціального забезпечення в Україні 33
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Наталія Сакара. «Право бідності» як елемент доступності правосуддя у цивільних справах 38
Олена ІПтефан. Поняття заочного провадження в цивільному процесі 44
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ
Аліна Бірюкова. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами 49
Оксана Капліна. До питання про аналогію кримінально-процесуального закону 55
СУДОЧИНСТВО
Рішення органу конституційної юрисдикції 61
Справи зі спорів, пов'язаних із визнанням угод недійсними. 67
Справи зі спорів, пов'язаних із виконанням зобов'язань та відповідальністю за їх порушення 68
Справи зі спорів у сфері податкових правовідносин 70
Справи зі спорів, що виникають із відносин, пов'язаних із державним регулюванням діяльності господарюючих суб'єктів 72
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
Рішення у справі «Трегубенко проти України» (Judgment in the case of Tregubenko v. Ukraine) 73
БІБЛІОГРАФІЯ
Публікації журналу «Юридична Україна» у 2003 році 76
Публікації журналу «Юридична Україна» у 2004 році 85
НЕКРОЛОГ
Шдопригора Опанас Андронович (1926—2005) 95
Підопригора Оксана Опанасівна (1963—2004) 95

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net