Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Юридическая Украина
Юридическая Украина 2005

Источник № 635:

Юридическая Украина


Cодержание источника:
Стр.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Василь Борденюк. Деякі аспекти системного підходу до співвідношення механізму (апарату) держави та місцевого самоврядування 4
Роман Чернега. Місцеве самоврядування в Україні неможливе без участі у ньому громадян 12
ФІНАНСИ, ПОДАТКИ, БЮДЖЕТ
Іванна Білич. Основні завдання та функції Бундесбанку як інтегруючого елементу європейської системи центральних банків 19
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА
Станіслав Бородовсъкий. Деякі особливості сучасного правового регулювання укладення, зміни і розірвання цивільно-правового договору 22
Анатолій Кодинець. Правовий статус комерційних (фірмових) найменувань за законодавством України 28
Оксана Михальнюк. Формування інституту поруки у римському приватному праві 34
Лідія Тарасенко. Межі цивільно-правової відповідальності за порушення грошового зобов'язання 40
ЕКОНОМІКА І ПРАВО
Катерина Біда. Положення господарсько-процесуального законодавства про об'єкт та строк касаційного оскарження вимагають удосконалення 46
Олександра Трофімова. Поняття та ознаки лізингу як виду господарської діяльності 53
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
Діана Бусуйок. Способи встановлення обмежень прав на землю за законодавством України: теоретичний аспект 60
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ
Тетяна Гришина. Предмет суспільних відносин як елемент об'єкта складу злочину, передбаченого ст. 398 КК України 64
СУД І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
Валентина Скрипнюк. Функції правосуддя в структурі державної влади в Україні 70
Андрій Кучук. Принципи правоохоронної діяльності 77
ЗАКОНОДАВСТВО
Правовий календар 82
СУДОЧИНСТВО
Справи зі спорів, пов'язаних із визнанням угод недійсними. 85
Справи зі спорів у сфері податкових правовідносин 87
Валюта виконання грошового зобов'язання. Загальна позовна давність 89
Питання права винахідника на одержання патенту 91
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
Рішення у справі «Михайленки та інші проти України» («Mykhaylenky and others v. Ukraine») 93

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net