Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Экономическая электронная библиотека
Экономика прироопользования

Источник № 6496:

Черевко Г. В., Яцків М. I. Економіка природокористування. — Львів: Світ, 1995 — 203 с.


Cодержание источника:
Стр.
ВІД АВТОРІВ 3
1.1. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони 5
1.2. Поняття природокористування, його соціально-економічна суть і складові частини 10
1.3. Предмет і завдання науки "Економіка природокористування" 12
1.4. Метод науки та його особливості 15
1.5. Необхідність екологізації виробництва 21
2.1. Екологічні наслідки науково-технічного прогресу 24
2.2. Бюлогізація виробництва як шлях зближення економіки та екології 37
3.1. Поняття природних ресурсів 46
3.2. Класифікація природних ресурсів 49
3.3. Оцінка природних ресурсів 52
4.1. Економічна оцінка впливу людини на природу 66
4.2. Методика визначення збитків, викликаних погіршенням навколишнього середовища 70
4.3. Економічне стимулювання раціонального природокористування 74
4.4. Аналіз економічної ефективності природоохоронних заходів 81
5.1. Наукові основи раціонального природокористування 92
5.2. Структура державного апарату управління раціональним природокористуванням 94
5.3. Моніторинг ефективності природоохоронної політики 98
6.1. Поняття і напрями раціонального землекористування 103
6.2. Стан господарського використання земельних ресурсів 104
6.3. Забруднення земельних угідь в агропромисловому виробництві 118
6.4. Поліпшення використання та охорони земельних угідь 119
7.1. Роль і значення водних ресурсів в агропромисловому виробництві 132
7.2. Поняття раціонального водокористування та основні його напрями 141
7.3. Шляхи раціонального використання і вдосконалення охорони водних ресурсів у агропромисловому виробництві 143
7.4. Економіко-екологічна ефективність водогосподарського будівництва 154
8.1. Відходи сільськогосподарського виробництва та їх переробка 159
8.2. Вплив переробки сільськогосподарської сировини на навколишнє середовище 162
8.3. Екологічна оцінка технологій переробки сільськогосподарської сировини 166
8.4. Економічні стимули підвищення рівня екологізації переробки сільськогосподарської сировини 169
9.1. Ринкова економіка і раціональне природокористування 172
9.2. Вплив економічної структури на навколишнє середовище: підхід "витрати—випуск" 178
9.3. Шляхи поліпшення екологічної ситуації 189
КОРОТКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК 196
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 203

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net