Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Экономическая электронная библиотека
Финансы

Источник № 6696:

Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Фінансова звітність” 77 с.


Cодержание источника:
Стр.
1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі 4
2. Зміст курсу за темами 4
3. Плани семінарських занять 6
4. Самостійна робота 7
5. Форми та методи контролю знань з предмета 8
6. Тематика питань для контрольної роботи 9
7. Література 10
8. Завдання для контрольної роботи по дисципліні “Фінансова звітність” 11
9. Законодавчі та нормативні акти 18
10. Форми звітності 77

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net