Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Семейное право
Учебники по Семейному праву
Учебники по Семейному праву Украины

Источник № 699:

Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 265 с.


Cодержание источника:
Стр.
розділ 1. Поняття і принципи сімейного права 3
8 1. Історичні форми сім'ї та шлюбу 3
§ 2. Поняття і предмет сімейного права 11
§ 3. Принципи сімейного права 14
§ 4. Система сімейного права 16
Розділ 2. Історія сімейного права. Законодавство про шлюб і сім'ю 17
§ 1. Перші декрети Радянської влади та перший Сімейний кодекс РРФСР з питань сім'ї та шлюбу, і їх значення 17
§ 2. Перші декрети в Україні про шлюб та розлучення 21
§ 3. Перший Сімейний кодекс України 1919 року 23
§ 4. Сімейний кодекс України 1926 року 24
§ 5. Зміни Сімейного кодексу УРСР у зв'язку з виданням Закону від 27 червня 1936 року та виданням Указу від 8 липня 1944 року 27
§ 6. Основи законодавства СРСР і союзних республік про шлюб і сім'ю та Кодекс про шлюб і сім'ю України 29
§ 7. Постанови Пленуму Верховного Суду України з питань шлюбно-сімейного права 31
Розділ 3. Сімейні правовідносини 34
§ 1. Поняття сім'ї в соціологічному і юридичному змісті 34
§ 2. Поняття та види сімейних правовідносин 37
§ 3. Суб'єкти і об'єкти сімейних правовідносин 38
§ 4. Суб'єктивні сімейні права і обов'язки 40
§ 5. Підстави виникнення, зміни і припинення сімейних правовідносин 41
§ 6. Акти громадянського стану 42
§ 7. Родство і свояцтво, їх юридичне значення 44
§ 8. Здійснення сімейних прав і виконання обов'язків. Захист сімейних прав 46
§ 9. Строки позовної давності та інші строки, які передбачені законодавством про шлюб та сім'ю 48
Розділ 4. Шлюб 51
§ 1. Поняття шлюбу за сімейним законодавством 51
§ 2. Умови вступу до шлюбу 52
§ 3. Перешкоди до укладення шлюбу 53
§ 4. Порядок укладення шлюбу 55
§ 5. Випадки, при яких скорочується або продовжується строк реєстрації шлюбу 57
§ 6. Особливості реєстрації шлюбу із засудженими 59
Розділ 5. Особисті і майнові правовідносини подружжя 63
§ 1. Особисті немайнові права подружжя 63
§ 2. Право спільної сумісної власності подружжя 67
§ 3. Обов'язки подружжя по взаємному утриманню 89
§ 4. Шлюбний контракт 96
Розділ 6. Припинення шлюбу 100
§ 1. Поняття та випадки припинення шлюбу 100
§ 2. Порядок та випадки розірвання шлюбу в органах ЗАГСу (РАГСу) 101
§ 3. Розірвання шлюбу в органах ЗАГСу за заявою одного з подружжя 102
§ 4. Розірвання шлюбу в судовому порядку 104
§ 5. Юридичні наслідки припинення шлюбу 108
Розділ 7 Недійсність шлюбу 110
§ 1. Поняття недійсності шлюбу 110
§ 2. Підстави для визнання шлюбу недійсним 110
§ 3. Порядок визнання шлюбу недійсним 114
§ 4. Юридичні наслідки визнання шлюбу недійсним 116
Розділ 8. Особисті права і обов'язки батьків і дітей 119
§ 1. Поняття батьківських прав і обов'язків та підстави їх виникнення 119
§ 2. Порядок встановлення походження дитини 120
§ 3. Умови встановлення батьківства в судовому порядку 122
§ 4. Порядок встановлення батьківства 127
§ 5. Порядок реєстрації народження дитини 129
6 6. Порядок оспорювання батьківства (материнства) 130
8 7. Порядок визначення прізвища, імені, по батькові та громадянства дітей 133
§ 8. Права і обов'язки батьків по вихованню дітей 134
§ 9. Вирішення спорів, пов'язаних з місцем проживання дітей 135
§10. Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав 141
§ 11. Порядок поновлення в батьківських правах 146
§ 12. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав 147
Розділ 9. Майнові правовідносини батьків і дітей, інших членів сім'ї та родичів 150
§ 1. Суть майнових правовідносин в сім'ї 150
§ 2. Умови стягнення аліментів на дітей 151
§ 3. Порядок та розмір стягнення аліментів на дітей 152
§ 4. Участь батьків у додаткових витратах на утримання дітей 155
§ 5. Зменшення розміру аліментів 156
§ 6. Час, з якого присуджуються аліменти, та види заробітку, що підлягають облікові при відрахуванні аліментів 158
§ 7. Види заробітку, з яких утримання аліментів не провадиться 160
§ 8. Визначення заборгованості по аліментах 162
§ 9. Обов'язки дітей щодо батьків 164
§ 10. Аліментні обов'язки інших членів сім'ї та родичів 166
§ 11. Права батьків і дітей на майно. Майнові правовідносини між батьками і дітьми 169
Розділ 10. Усиновлення (удочеріння 171
§ 1. Поняття усиновлення (удочеріння 171
§ 2. Порядок передачі дітей на усиновлення 172
§ 3. Усиновлення дітей громадянами України 174
§ 4. Умови, за яких може бути здійснено усиновлення 176
§ 5. Таємниця усиновлення 178
§ 6. Права і обов'язки усиновителів і усиновлених 181
§ 7. Умови і порядок визнання усиновлення недійсним і скасування усиновлення 185
§ 8. Наслідки скасування усиновлення або визнання його недійсним 188
Розділ 11. Опіка і піклування 190
§ 1. Поняття опіки і піклування 190
§ 2. Органи, які вирішують питання про призначення опіки та піклування 191
§ 3. Порядок встановлення опіки та піклування 193
§ 4. Права і обов'язки опікунів (піклувальників) 197
§ 5. Припинення опіки і піклування 199
Розділ 12. Застосування законодавства про шлюб та сім'ю до іноземних громадян і осіб без громадянства. Застосування законів про шлюб та сім'ю іноземних держав та міжнародних договорів 201
§ 1. Порядок укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами та іноземних громадян між собою в Україні 201
§ 2. Порядок розірвання шлюбу громадян України з іноземними громадянами і шлюбів іноземних громадян між собою в Україні 203
§ 3. Порядок усиновлення дітей, які є громадянами України і проживають в Україні або за межами України, іноземними громадянами 205
§ 4. Вирішення питання опіки (піклування), які ускладнені іноземним елементом. Порядок реєстрації актів громадянського стану громадян України, що проживають поза межами України 208
§ 5. Застосування іноземних законів і міжнародних договорів 209
Передмова до проекту нового шлюбно-сімейного законодавства України 210
Глава 82 Загальні положення сімейного права 211
Розділ І Шлюб 212
Глава 83 Загальні положення про шлюб 212
Глава 84 Шлюбний договір (контракт 214
Глава 85 Особисті права та обов'язки подружжя 217
Глава 86 Майнові права та обов'язки подружжя 218
Глава 87 Припинення шлюбу 225
Глава 88 Недійсність шлюбу 227
Розділ II Сім'я та родина 229
Глава 89 Встановлення походження дітей і запис батьків у книгах реєстрації актів про народження 229
Глава 90 Права та обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дітей 235
Глава 91 Права батьків і дітей на майно 240
Глава 92 Аліментні обов'язки батьків і дітей 241
Глава 93 Аліментні обов'язки інших членів сім'ї та родичів 249
Глава 94 Усиновлення 251
Розділ III Опіка та піклування 260
Глава 95 Загальні положення про опіку та піклування 260
Глава 96 Встановлення опіки та піклування. Призначення опікунів і піклувальників 262
Глава 97 Права та обов'язки опікунів і піклувальників 263
Глава 98 Звільнення опікунів і піклувальників від їхніх обов'язків. Припинення опіки та піклування 265

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net