Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Уголовное право
Нормативно-правовые комментарии, кодексы и законы
Нормативно-правовые комментарии, кодексы и законы Украины
Комментарии

Источник № 953:

Науково-практичмий коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. — К., — "ФОРУМ". 2001. - 395 c.


Cодержание источника:
Стр.
Перелік нових статей Кримінального кодексу України 2001 року 7
Таблиця відповідності статей Кримінальних кодек сів України 2001 та I960 років 13
Алфавітно-предметний покажчик 88
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 123
Розділ І. Загальні положення 123
Розділ II. Закон про кримінальну відповідаль ність 131
Розділ Ш. Злочин, його види та стадії 148
Розділ IV. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт злочину) 171
Розділ V. Вина та її форми 184
Розділ VI. Співучасть у злочині 194
Розділ VII. Повторність, сукупність та рецидив злочинів 213
Розділ VIH. Обставини, що виключають злочинність діяння 221
Розділ IX. Звільнення від кримінальної відповідальності 238
Розділ X. Покарання та його види 257
Розділ XI. Призначення покарання 291
Розділ XII. Звільнення від покарання та його відбування 317
Розділ ХШ. Судимість 345
Розділ XIV. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування 358
Розділ XV. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 362
Таблиця авторства статей 387

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net