Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізико-математичні науки

Содержание текущего раздела:
Акустика
Алгебра та теорія чисел
Астрометрія і небесна механіка
Астрофізика, радіоастрономія
Варіаційне числення та теорія оптимального керування
Геліофізика і фізика сонячної системи
Геометрія та топологія
Диференціальні рівняння
Дослідження операцій та теорія ігор
Магнетизм
Математика
Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика
Математична фізика
Математичне моделювання та обчислювальні методи
Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Математичний аналіз
Механіка деформівного твердого тіла
Механіка рідини, газу та плазми
Надпровідність
Обчислювальна математика
Оптика, лазерна фізика
Радіаційна фізика та ядерна безпека
Радіофізика
Системний аналіз і теорія оптимальних рішень
Теоретична механіка
Теоретична фізика
Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Теорія ймовірностей і математична статистика
Теплофізика та молекулярна фізика
Фізика
Фізика колоїдних систем
Фізика металів
Фізика молекулярних та рідких кристалів
Фізика напівпровідників і діелектриків
Фізика низьких температур
Фізика плазми
Фізика полімерів
Фізика приладів, елементів і систем
Фізика пучків заряджених частинок
Фізика твердого тіла
Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
Фізика і хімія поверхні
Фізична електроніка
Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net