Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Хімічні науки
Неорганічна хімія

Содержание текущего раздела:
Бабарик Артем АнатолійовичСинтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу2009  
Барна Андрій ВолодимировичГетерофазна взаємодія сполук на основі тетраамінних комплексів нікелю(ІІ), міді(ІІ) та поліоксометалатів з водою, спиртами і аміаком2009  
Безніщенко Ася ОлексіївнаПрямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Mn/M (M = Cu, Co) комплексів2009  
Гулай Любомир ДмитровичКристалохімія халькогенідів та інтерметалідів рідкісноземельних і перехідних елементів з Pb (Si, Ge, Sn та In)2009  
Журавльов Сергій ОлександровичКомплексні сполуки лантанідів з несиметрично заміщеними тетрапіролами порфіринового і порфіразинового рядів: синтез, будова і спектрально-люмінесцентні властивості2009  
Заремба Оксана ІванівнаСинтез та кристалічна структура сполук гомологічної серії M2Cu2O3-CuO2 (M = Ca, Sr, Pb, Bi)2009  
Коваленко Ірина ВолодимирівнаСинтез та фізико-хімічні властивості нанодисперсних оксидів титану, стануму, танталу.2009  
Лавринюк Зоряна ВолодимирівнаФазові рівноваги та властивості фаз систем Сu-Cd-{In, Ga}-{S, Se, Te}2009  
Мороз Олеся ВалеріївнаМоно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі фосфорильованих сульфамідів2009  
Мороз Юрій СергійовичОлігоядерні супрамолекулярні сполуки 3d- металів на основі полінуклеативних азотвмісних лігандів2009  
Муць Ігор РомановичВзаємодія компонентів в системах Sr-{Ni,Cu}-In та споріднених (ізотермічні перерізи діаграм стану, кристалічні структури та деякі фізичні властивості сполук)2009  
Набока Ольга ВолодимирівнаВуглецеві наноструктури, синтезовані в кремнеземних матрицях карбонізацією органічних сполук2009  
Нікітіна Віталіна МиколаївнаСіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]·H2O) у прямому синтезі комплексів мідь(II)/хром(ІІІ) з N-донорними лігандами2009  
Прокопчук Надія МиколаївнаАквоамінофосфати кобальту(ІІ), ніколу(ІІ), цинку та купруму(ІІ)2009  
Ромака Віталій ВолодимировичПотрійні системи Dy-{Mn, Co, Ni, Cu, Ag}-Sn: кристалічна структура, електричні та магнітні властивості сполук2009  
Савченко Дмитро АнатолійовичСинтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму(ІІ), цинку, ніколу(ІІ) та кадмію2009  
Салівон Наталія ФедорівнаСинтез та кристалічна структура комплексів галогенідів купруму(І) з органічними сульфідами та їх похідними2009  
Севрюков Дмитро ВолодимировичТалій (I) тетратіотитанат (IV) (Tl4TiS4) та тверді розчини на його основі.2009  
Середюк Максим ЛеонідовичФазові та спінові переходи в координаційних сполуках заліза(ІІ)2009  
Сливка Юрій ІвановичАніонні купрум(I) галогенідні пі-комплекси з 2-бутин-1,4-діолом: синтез і кристалічна будова.2009  
Солопан Сергій ОлександровичЗоль-гель синтез нанорозмірних Pb- та Sn-вмісних сполук зі структурою перовськіту2009  
Теребіленко Катерина ВолодимирівнаСинтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів2009  
Ткачова Надія ВолодимирівнаСинтез і термоліз твердих розчинів гідратованих дифосфатів мангану(ІІ), кобальту(ІІ), цинку.2009  
Третяк Світлана ЮріївнаВзаємодія біядерних кластерів ренію(ІІІ), що містять зв'язок метал-метал підвищеної кратності, з вільними радикалами.2009  
Труба Алла СергіївнаРозклад озону закріпленими на кремнеземах гексаметилентетраміном, оксиальдімінами та їх комплексами з 3d-металами2009  
Царик Наталія ВіталіївнаКомплексні сполуки паладію(ІІ) з оксиетилідендифосфоновою та нітрилотриметиленфосфоновою кислотами.2009  
Циганович Олена Анатоліївна1. Різнолігандні комплекси благородних, перехідних металів, бісмуту та селену на поверхні кремнеземів з прищепленими сірковмісними лігандами.2009  
Азарська Ольга АлевтинівнаВзаємодія Літію з Тi, V та Sn, Pb, Sb і Bi.2008  
Бойченко Ірина МиколаївнаПроцеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазо- л-2-іл)-N`-пропілсечовинними групами2008  
Врещ Володимир ДмитровичПостадійний синтез гетеробіметальних координаційних полімерів на основі піридинзаміщених b-дикетонатів2008  
Голеня Ірина ОлександрівнаКоординаційні сполуки міді(ІІ) та заліза(ІІІ) з піридилгідроксамовими кислотами2008  
Кравчик Костянтин ВікторовичСинтез і властивості нанорозмірних кисень провідних матеріалів на основі ZrO2 (Y2O3, Fe2O3, CeO2, CuO)2008  
Ничипорук Ольга БорисівнаСинтез і властивості високотемпературних надпровідних матеріалів з рідкісноземельними металами в різних ступенях окиснення2008  
Нощенко Григорій ВолодимировичСтруктурні особливості взаємодії галогенідів купруму(І) з функціональними похідними термінальних алкінів2008  
Огородник Іван ВолодимировичСкладні фосфати титану, цирконію та гафнію2008  
Пенкова Лариса ВолодимирівнаБіядерні комплекси 3d-металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів2008  
Пукас Світлана ЯрославівнаКристалічна структура металідів на основі дисиліцидів і дигерманідів Gd i Er та окремих p-елементів ІІІ групи2008  
Сачанюк Віталій ПетровичФазові рівноваги і властивості фаз у квазіпотрійних системах, утворених халькогенідами елементів 3d- та Ib, IIb, IIIa, IVa,b підгруп2008  
Солнцев Павло ВалерійовичКонденсовані піридазини - новий клас лігандів для синтезу координаційних полімерів2008  
Солоха Павло ГригоровичВзаємодія компонентів у системах Tb - {Fe, Ni, Cu} - {Zn, Mg} та споріднених до них (фазові рівноваги, кристалічна структура сполук та їх властивості)2008  
Сосовська Світлана МиколаївнаФазові рівноваги в системах CdSe-Ga2Se3-PbSe(Bi2Se3, Sb2Se3, As2Se3, PbTe, CdI2) та вирощування монокристалів CdGa2Se4.2008  
Софронов Дмитро СеменовичЗакономіроності зневоднювання йодидів літію, натрію та цезію у вакуумі2008  
Стойко Станіслав СтаніславовичФазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах Y-{Co, Ni}-{P, As, Sb} та споріднених з ними.2008  
Тімухін Єгор ВолодимировичСполуки й композиції фторидів і оксидів Eu(III,II) і Mg, Al, Pb, Sc, Hf: взаємодія й оптичні властивості2008  
Яблочкова Наталія ВасилівнаІзоморфні заміщення в структурі гідроксованадату стронцію2008  
Ісаєва Людмила ЄвгенівнаСинтез нітридів Молібдену в азотованих сталях, їх склад та властивості2008  
Байдич Людмила ЕдуардівнаГекафторофосфати лужних металів: синтез, властивості, застосування у суперконденсаторах.2007  
Бонь Володимир ВасильовичСинтез, будова, властивості координаційних сполук Rh(III) та Pd(II) з ароматичними похідними саліцилальдімінів та карботіоамідів2007  
Глух Олег СтаніславовичФазові рівноваги та властивості проміжних сполук у системі TL2Se-GeSe2- SnSe22007  
Гуч Михайло РомановичФазові рівноваги і кристалічні структури сполук у системах R2X3-Cu2X- In2X3(R-Y, La, Pr, Er; X-S, Se) та споріднених2007  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net