Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Хімічні науки
Аналітична хімія

Содержание текущего раздела:
Бонішко Оксана СтаніславівнаСпектрофотометрія сполук осмію(IV) з трифенілметановими та азобарвниками2009  
Гузенко Олена МихайлівнаТвердофазно-спектрофотометри- чне та тест-визначення хрому(VI) у водах в динамічному режимі.2009  
Гунька Ірина ПетрівнаХіміко-аналітичні властивості іонних асоціатів диклофенаку, індометацину, кетопрофену та піроксикаму з основними барвниками2009  
Демид Анна ЄвгенівнаВикористання властивостей діетилдитіокарбамінату натрію в амперометричному аналізі катіонних сумішей2009  
Кеда Тетяна ЄвгенівнаТвердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу2009  
Кобилінська Наталя ГригорівнаАналіз функціонального шару органокремнеземів із закріпленими кислотними та основними групами методом кондуктометрії2009  
Коновалова Ольга ЮріївнаІндикаторні плівки на основі желатинового гелю для виявлення та визначення лікарських органічних речовин2009  
Конопліцька Олена ПетрівнаПропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Au (III), Pd (II), Ag (I) та Hg (II).2009  
Корольчук Світлана ІванівнаОсновні барвники як аналітичні реагенти для визначення форм Os (IV, VI, VIIІ) та Ru (VI)2009  
Купчик Олена ЮріївнаМіцелярна рідинна хроматографія: особливості модифікованих фаз та застосування для розділення консервантів2009  
Ле Конг ХоанРівноваги в водних і міцелярних розчинах і аналітичні властивості амінодифосфонових і амінокислот2009  
Пантелеймонов Антон ВіталійовичНові хемометричні засоби обробки даних аналітичного експерименту2009  
Терещенко Оксана ВасилівнаХіміко-аналітичні властивості асоціатів нітрогенвмісних полікатіонів з органічними реагентами2009  
Федорчук Ольга ІгорівнаІндуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних ПАР для концентрування нестероїдних анальгетиків2009  
Химченко Сергій ВолодимировичВизначення перхлоратів у природній воді рентгенофлуоресцентним або візуально-тестовим методом після їх сорбційного концентрування2009  
Шкумат Ася АнатоліївнаАцетилацетонати Плюмбуму, Кадмію та Хрому як стандартні зразки складу для атомно-абсорбційної спектрометрії2009  
Бойченко Олександр ПавловичМоделювання утримування та оптимізація розділення у міцелярній рідинній хроматографії2008  
Білик Валентина МихайлівнаВизначення йодид - та бромід - іонів спектрофотометричним та спектрофлуориметричним методами з застосуванням електрохімічного окиснення2008  
Верба Валентина ВікторівнаСорбційно-спектрометричне і тест-визначення Bi, Cr, Fe, Mn, Mo, U, I та аніонних ПАР силікагелями, модифікованими ЧАС2008  
Гонтар Олена СергіївнаНові екстракційні системи для селективного концентрування і визначення платинових металів, цинку і молібдену в умовах екологічної безпечності2008  
Гуменний Микола ІвановичРеакції окиснення фероїну та дифеніламіносульфонату пероксимоносульфатною кислотою та використання їх в аналізі.2008  
Дроздова Марія ВолодимирівнаХіміко-аналітичні властивості композитних плівок на основі оксиду силіцію, поверхнево-активних речовин та катіонообмінних поліелектролітів2008  
Качан Ігор АнатолійовичІммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот - нові аналітичні форми для визначення Р, Si, Sb, окисників та відновників2008  
Лелюшок Сергій ОлександровичМіцелярна екстракція аліфатичних амінів, катіонних поверхнево-активних речовин та внутрішньо-комплексних сполук на їх основі в аналітичних цілях2008  
Линник Світлана ЛеонідівнаІндикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену2008  
Старова Тетяна ВалеріївнаСпектрофотометричне та сорбційно-спектроскопічне визначення Арсену(V) та Фосфору(V) з використанням гетерополіаніонів2008  
Шкумбатюк Роман СтефановичІонні асоціати нітрофенолів з основними поліметиновими барвниками у спектрофотометричному аналізі та іонометрії2008  
(Moхаммед Хейр) Исса Абдалла Аль-ШвейятБезекстракційне спектрофотометричне визначення Фосфору та Арсену з використанням гетерополікомплексів.2007  
Кирияк Анна ВасильевнаПовышение чувствительности и селективности люминесцентного определения Tb(III), Dy(III), Pr(III) и Eu(III) в присутствии сопутствующих лантанидов2007  
Кіріяк Ганна ВасилівнаПідвищення чутливості та селективності люмінесцентного визначення Tb(III), Dy(III), Pr(III) та Eu(III) у присутності супутніх лантанідів2007  
Скрипинец Юлия ВладимировнаЛюминесцентное определение некоторых биологически активных веществ с помощью комплексов лантанидов с производными оксохинолин-3-карбоновой кислоты2007  
Скрипинець Юлія ВолодимирівнаЛюмінесцентне визначення деяких біологічно активних речовин за допомогою комплексів лантанідів з похідними оксохінолін-3-карбонової кислоти2007  
Сухацька Ірина ЮріївнаЕлектрохімічне визначення опійних алкалоїдів при проведенні криміналістичної експертизи2007  
Худякова Светлана НиколаевнаМетилтіопірондимеркаптиди як аналітичні форми для концентрування та визначення Осмію.2007  
Щербаков Илиас Бен-ХамудовичРентгенофлуоресцентный анализ природных и сточных вод с предварительным кристаллизационным концентрированием и применением полимерных пленочных излучателей2007  
Щербаков Іліас Бен-ХамудовичРентгенофлуоресцентний аналіз природних та стічних вод із попереднім кристалізаційним концентруванням та використанням полімерних плівкових випромінювачів2007  
Аль-Швейят (Мохаммед Хейр) Исса АбдаллаБезэкстракционное спектрофотометрическое определение фосфора и мышьяка с использованием гетерополикомплексов2006  
Блажеєвський Микола ЄвстахійовичЗастосування пероксидних похідних карбонових кислот у хімічному аналізі2006  
Васюков Александр ЕвгеньевичХимический анализ в оценке экологического состояния поверхностных водных объектов2006  
Васюков Олександр ЄвгеновичХімічний аналіз в оцінюванні екологічного стану поверхневих водних об'єктів2006  
Вашкевич Елена ЮрьевнаАналитическое применение реакций тиосоединений с галогенидными комплексами золота (III)2006  
Вашкевич Олена ЮріївнаАналітичне використання реакцій тіосполук з галогенідними комплексами золота(ІІІ)2006  
Вишникина Елена ВикторовнаКосвенное определение фосфора в виде гетерополикомплексов с использованием экстракционного и сорбционного разделения2006  
Вишнікіна Олена Вікторівна Непряме визначення фосфору у вигляді гетерополікомплексів з використанням екстракційного та сорбційного розділення 2006  
Коркуна Ольга ЯремівнаСорбційне концентрування Pd(II) на клиноптилоліті i мор-деніті та його застосування в аналізі.2006  
Никитина Наталия АлександровнаТест-методы химического анализа с визуальной индикацией: метрологическое обеспечение, новые тест-системы2006  
Нікітіна Наталія ОлександрівнаТест-методи хімічного аналізу з візуальною індикацією: метрологічне забезпечення, нові тест-системи2006  
Оршуляк Оксана ОлегівнаВольтамперометрія іонів Zr(IV) та Hf(IV) в присутності азобарвників2006  
Халаф Вікторія Анатоліївна Сорбційне концентрування та визначення фенолу, 1-нафтолу та 2,4,6- тринітрофенолу з використанням хімічно модифікованих кремнеземів 2006  
Худякова Світлана МиколаївнаМетилтіопірондимеркаптиди як аналітичні форми для концентрування та визначення осмію2006  

[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net