Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Хімічні науки
Органічна хімія

Содержание текущего раздела:
Борисов Олександр ВолодимировичСинтез та перетворення анельованих бензопірано[2,3-d]піримідинів та бензопірано[2,3-с]піразолів2009  
Вуйцик Лідія БогданівнаСинтез мономерів та ініціаторів на основі моно- та полісахаридів2009  
Гапонов Олександр ОлексійовичПохідні 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіаз- епінонів-2 та їх тіоаналогів. Синтез і властивості2009  
Герасьов Андрій ОлександровичБарвники на основі бородифторидних комплексів 3-ацетил-4-гідроксипіранонів та 3-ацетил-4-гідроксипіридонів2009  
Горак Юрій ІгоровичГетероциклізації продуктів арилювання похідних фурану2009  
Демидчук Богдан АндрійовичНові перетворення хлоровмісних енамідів та 2-аза-1,3-дієнів у похідні азотистих гетероциклів2009  
Журавель Ірина ОлександрівнаСинтез, хімічні властивості та біологічна дія 7-азакумаринів2009  
Замігайло Лалі ЛаврентіївнаЄнонові системи на основі гетероциклічних СН-кислот в реакціях з сечовинами, тіосечовинами та 1,2-діамінобензолами2009  
Каніщев Олександр СергійовичФторовмісні NH-, N-хлоро- піразоли і 1,2,3-триазоли. Синтез та властивості2009  
Кнішевицький Артур ВолодимировичСинтез і перетворення стабільних карбенів і карбеноїдів, що містять амідиновий фрагмент2009  
Коваленко Світлана СергіївнаCинтез, будова та властивості 3,4,5,6 тетрагідропохідних 2H-2,6-метано-1,3-бензоксазо- цину, 2H-2,6-метано-1,3,5-бензокса- діазоцину, 2H-2,6-епіміно-1,5-бензоксаз- оцину2009  
Костюк Олександр МиколайовичФункціоналізовані енаміни2009  
Кравченко Світлана ВолодимирівнаN-Хлор-N-алкоксиаміди. Реакції з нуклеофільними реагентами2009  
Марруго Гонсалес Алонсо ХосеХалкони, 2-піразоліни та 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіаз- епіни, що містять 8-гідроксихіноліновий фрагмент2009  
Михайличенко Сергій СергійовичПерфторокетендитіоацеталі і перфторокетен-N,S-ацеталі в синтезі фторовмісних ациклічних та гетероциклічних сполук.2009  
Москвіна Вікторія СергіївнаГетероциклічні системи (O-, N-, S-вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості2009  
Мірошниченко Станіслав ІвановичКаліксарен-фосфіноксиди. Синтез та властивості2009  
Панімарчук Оксана ІванівнаСинтез і властивості 4-амінометилпіразолів та їх похідних.2009  
Пласконь Андрій Стефанович3-Формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами2009  
Платонов Микола ОлександровичСинтез та дослідження нових сульфокислотних похідних нафтохінону2009  
Сахно Яна ІгорівнаРеакції гетероциклізації піровиноградної кислоти та її похідних з аміноазолами2009  
Свєчкарьов Денис АндрійовичСинтез, спектральні властивості та реакція фотопереносу протона в ряду нових гетероциклічних нітрогенвмісних похідних і аналогів 3-гідроксихромону2009  
Смалиус Віктор ВасильовичСинтез і властивості 4-заміщених 1-аренсульфоніл-2-бутенів та 1-аренсульфоніл-1,3-бутадієн- ів2009  
Тарасов Андрій ВікторовичГетероароматичні бета -хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації2009  
Тулайдан Галина МиколаївнаКупрокаталітичне хлоро(бромо, тіоціанато)арилювання похідних пропену2009  
Чепишев Сергій ВолодимировичСинтез та хімічні властивості похідних 3-амінопірол-2,5-діона2009  
Ярошенко Віктор ОлександровичДизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізостерних аналогів2009  
Ішков Юрій ВасильовичФормілпорфірини: синтез, структура, властивості.2009  
Бойко Вячеслав ІвановичРегіо- та стереоселективна функціоналізація калікс[4]аренів2008  
Боровиков Олексій ВолодимировичФтороангідриди N-заміщених сульфінімідових кислот2008  
Василюк Софія ВолодимирівнаСинтез та властивості алкілових, алкілфункціоналізованих та нітрогенвмісних гетероциклічних тіосульфоестерів2008  
Васькевич Алла ІржіївнаВзаємодія арилсульфенілхлоридів з S-алкеніл- та S-алкінілзаміщеними ди-, три-, тетраазотовмісними гетероциклами2008  
Збруєв Олександр ІгоровичСинтез, властивості та перетворення бі- і трициклічних похідних азиридину2008  
Зябрев Костянтин ВолодимировичПоліметинові барвники на основі 2,2-дифторо-1,3,2(2Н)диоксаб- оринів, похідних 1,3-дикетонів аліциклічного ряду та барбітурової кислоти. Синтез, електронна будова та спектральні властивості2008  
Кисельов Артем ВікторовичСинтез гетероароматичних біскарбенів ряду 1,2,4-триазолу й нові шляхи одержання карбенових комплексів перехідних металів2008  
Коваленко Людмила ЮріївнаЕстери та аміди b-ароїлакрилових кислот в реакціях з 1,3- та 1,4-бінуклеофілами2008  
Комаровська-Порохнявець Олена ЗорянівнаСинтез, структура та біологічна активність сульфо- та амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону2008  
Михайлюк Павло КостянтиновичНові флуоровмісні аналоги природних амінокислот як 19F-ЯМР мітки для дослідження пептидів.2008  
Нечитайлов Максим МихайловичСИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЭКЗОЭДРАЛЬНЫХ МЕТАЛЛОФУЛЛЕРЕНОВ С АТОМАМИ ЖЕЛЕЗА И НИКЕЛЯ2008  
Остап'юк Юрій Володимирович-Функціоналізовані тіоціанати - реагенти для синтезу гетероциклів2008  
Пальчиков Віталій ОлександровичОксиген- та нітрогенвмісні похідні ангідриду біцикло[2.2.1]гепт-5-ен-ендо- ,ендо-2,3-дикарбонової кислоти. Синтез і властивості2008  
Повстяной Вячеслав МихайловичВзаємодія циклічних амідразонів, що містять екзоциклічну незаміщену гідразиногрупу, із 1,3-ді(три)електрофілами2008  
Походило Назарій ТарасовичМолекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу, одержаних реакціями циклоприєднання азидів2008  
Рябухін Сергій ВікторовичТриметилхлорсилан - перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук2008  
Санталова Ганна ОлександрівнаСинтез, структурні особливості і реакційна здатність N-арилсульфеніл- та N-арилсульфініл-1,4-бензохін- онімінів.2008  
Семенова Ольга МиколаївнаПоведінка диметиламінозаміщених ароматичних сполук в умовах реакції Вільсмайєра.2008  
Сібгатулін Дмитро ОлександровичСинтез та властивості C-бета'-функціоналізованих енамінів2008  
Сєдих Ганна ОлексіївнаРеакції гідрокситолуолів і їх кисневмісних похідних з озоном у рідкій фазі2008  
Татарець Анатолій ЛеонідовичОрганічні люмінофори на основі похідних квадратної кислоти2008  
Усачов Валентин ВалентиновичАцидоліз епіхлоргідрину насиченими монокарбоновими кислотами в присутності органічних основ2008  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net