Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Хімічні науки
Фізична хімія

Содержание текущего раздела:
Баренблат Ігор ОлександровичВплив складу кобальт-нікель-фосфатних каталізаторів на процес парціального окиснення етану2009  
Бобик Віталій ВасильовичВплив екстернальної кислотності на каталітичні властивості Pd-вмісних висококремнеземних цеолітів у реакції гідроізомеризації н-гексану2009  
Булгакова Лідія ВолодимирівнаОкиснення олефінів молекулярним киснем у присутності молібденвмісних гетерогенних каталізаторів2009  
Бєляєва Олена ОлександрівнаКвантово-хімічний аналіз кластеризації амінів, тіоспиртів і цис-моноєнових карбонових кислот на поверхні розділу фаз вода/пара2009  
Герасьова Вікторія ГригорівнаОкисно-відновний каталіз системами на основі [CuL][MnCl4] та [CuL][ZnCl4]2009  
Горб Леонід ГригоровичНеемпіричне квантово-хімічне моделювання біологічно суттєвих фізико-хімічних властивостей ізольованих та гідратованих молекулярних компонентів ДНК2009  
Грибова Наталія ЮріївнаДослідження впливу фізико-хімічних умов на екстрагування фенольних сполук рослин та антирадикальних властивостей отриманих екстрактів2009  
Золотаренко Олексій ДмитровичОсобливості електродугового синтезу вуглецевих наноструктур, їх термостійкість та воднеємність2009  
Курочкін Володимир ДаниловичФізико-хімічні процеси у плазмі жевріючого та іскрового розрядів при мас-спектрометричному та емісійному спектральному аналізі металевих і керамічних матеріалів2009  
Лакиза Сергій МиколайовичДіаграми стану систем Al2O3-ZrO2-Ln(Y)2O3 (Ln=лантаноїди)2009  
Мітченко Регіна СергіївнаАктивація потрійного С-С зв`язку хлоридними комплексами платини(II)2009  
Нечипоренко Ольга ВалеріївнаОсобливості відновлення іонів Аргентуму і Купруму з комплексних електролітів2009  
Олексенко Людмила ПетрівнаКаталітична активність в реакціях окиснення СО і Н2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем2009  
Польовий Дмитро ОлександровичСинтез і оптичні властивості спряжених поліаренів у тонкому шарі2009  
Редько Андрій МиколайовичФізико-хімічні характеристики N-ацилоксипіридинієвих солей та їх каталітичні властивості в інверсійному трансфазному каталізі2009  
Чабан Віталій ВіталійовичОсобливості мікроструктури та динаміки неводних розчинників та електролітних розчинів у вуглецевих нанотрубках2009  
Чепурна Ірина КостянтинівнаСинтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію2009  
Чиркін Антон ДмитровичФормування оксидних наношарів на поверхні MoSi2, WSi2 і TiSi2 при анодній поляризації2009  
Шаповалов Сергій АндрійовичРізнорідна асоціація іонів барвників у водних розчинах2009  
Якубовська Ганна ГеоргіївнаПротолітичні рівноваги та фотофізичні властивості функціоналізованих ксантенів і деяких інших барвників в організованих розчинах2009  
Абдулов Олександр РадіковичТермодинамічні властивості розплавів Cu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti і моделювання їх схильності до аморфізації2008  
Безкровна Ольга МиколаївнаСпектральні та кислотно-основні властивості барвників у плівках Ленгмюра–Блоджетт на основі поліамідокислоти2008  
Брильова Катерина ЮріївнаКислотно-основні рівноваги в нанорозмірних системах, що містять четвертинні амонієві групи2008  
Горкуненко Оксана ОлександрівнаСпектроскопія ЯМР молекул з структурно напруженими фрагментами та групами з загальмованим внутрішнім обертанням2008  
Деркач Юлія ВолодимирівнаВплив розчинника на реакційну здатність аліфатичних перокисикислот2008  
Дібрівний Володимир МиколайовичХімічна термодинаміка Бор-, Силіцій- та Нітрогенвмісних органічних пероксидів2008  
Зайцева Ганна ОлександрівнаІоніти на основі фосфатів титану, синтезовані з титанілсульфату золь-гель методом.2008  
Зіолковський Дмитро ВолодимировичАніон-радикальні солі тетраціанохінодиметану з катіонами на основі похідних піразину2008  
Коваленко Віталій ВікторовичРеакції диметилкарбамоїльного переносу між піридинами та N-оксидами піридину2008  
ЛЯХ ДМИТРО ІВАНОВИЧТеорія зв’язаних кластерів у ab initio розрахунках поверхні потенційної енергії малих молекул2008  
Лут Олена АртурівнаЕлектрохімічні процеси на поверхні платини в розчинах амінокислот2008  
Манько Ксенія ІванівнаФізико-хімічні закономірності взаємодії фторованих естерів (мет)акрилової та фумарової кислот з метилметакрилатом2008  
Мартинюк Галина ВалентинівнаФізико-хімічні властивості композитів спряжених поліаміноаренів з діелектричними полімерними матрицями2008  
Матушко Ігор ПавловичКаталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів перехідних металів, та чутливість відповідних сенсорів2008  
Моренко Владислав ВладиславовичФізико-хімічні дослідження системи Y2O3-Fe2O3-( PbO-B2O3-BaO-BaF2)2008  
Мороз Валерій ВолодимировичПротолітичні рівноваги та комплексоутворення похідних дифлавонолу в основному та збудженому станах.2008  
СУХАНОВ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МОНО- И ПОЛИГИДРАТОВ ГУАНИНА И АДЕНИНА2008  
Самсонніков Олексій ВікторовичCтруктура дво- та трикомпонентних розплавів алюмінію з 3d-металів2008  
Ткачук Михайло МихайловичКритерії та загальні причини виникнення нестійкостей стаціонарних станів, що зумовлюють їх множинність та осциляції в електрохімічних системах2008  
Христенко Інна ВасилівнаХарактеристики реагентів у приповерхневому шарі комплексоутворюючих кремнеземів за даними зондування поверхні2008  
Чан Ван ТханьРівновага рідина-пара в розчинах бутилметакрилатів у органічних розчинниках2008  
Шевченко Олександр ПетровичФізико-хімічні властивості наноструктурованих металевих електродів на основі нікелю у процесах електровідновлення2008  
Ящук Людмила БорисівнаСпінові ефекти в молекулах кисню, озону та міжмолекулярних комплексах за участю кисню2008  
Бешенцева Оксана АнатоліївнаФізико-хімічні закономірності кінетики процесів хімічного відновлення олова, міді, свинцю з водних розчинів в умовах гідродинамічного режиму2007  
Биліна Денис ВікторовичМезофазо- і склоутворення, будова та властивості алканоатів лантану і неодиму та систем на їх основі"2007  
Вяткіна Оксана ВалеріївнаГетерогенно-каталітичне окиснення фенолів у системі перекис водню-бентоніт- вода2007  
Гріщенко Людмила МиколаївнаСинтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами2007  
Касьян Наталія ВолодимирівнаВплив природи темплату на структуру і сорбційні властивості силікатних та германатних екстраширокопористих цеолітів2007  
Котвицкий Алексей ГригорьевичСорбционные свойства и подвижность ионов в материалах на основе фосфатов Zr(IV) i Mo(VI)2007  
Котвіцький Олексій ГригоровичСорбційні властивості і рухливість іонів в матеріалах на основі фосфатів Zr(IV) і Mo(VI).2007  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net