Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Хімічні науки
Електрохімія

Содержание текущего раздела:
Книш Валентина ОлександрівнаЕлектроосадження композиційних оксидних матеріалів PbO2 - TiO2 і PbO2 - ZrO2 із суспензійних електролітів2009  
Болотін Олександр ВікторовичДинамічні властивості анодно поляризованих метал-оксидних систем2008  
Борщевич Лариса ВікторівнаАнодні реакції в розчинах солей хрому(ІІІ)2008  
Русецький Ігор АнатолійовичФотоелектрохімічні процеси на модифікованих GaAs- і InР- електродах2008  
Бик Михайло ВолодимировичІонізація заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес концентраційних змін у приелектродному шарі2007  
Гиренко Алёна АлександровнаОксидно-гидроксидные никелевые композиционные покрытия. Получение и электрокаталитические свойства2007  
Гиренко Альона ОлександрівнаОксидно-гідроксидні нікелеві композиційні покриття. Отримання та електрокаталітичні властивості2007  
Саричев Сергій ЮрійовичМеханізм та кінетика електродних процесів при осадженні та співосадженні вольфраму та молібдену з кобльтом та нікелем з вольфраматних розплавів2007  
Сарычев Сергей ЮрьевичМеханизм и кинетика электродных процессов при осаждении и соосаждении вольфрама и молибдена с кобальтом и никелем из вольфраматных расплавов2007  
Федоришена Олена МиколаївнаОкисно-відновні реакції на напівпровідникових алмазних та алмазоподібних електродах2007  
Балиоз Анна ВладимировнаАдсорбционные и ингибиторные свойства полигексаметиленгуанидина2006  
Баліоз Ганна ВолодимирівнаАдсорбційні та інгібіторні властивості полігексаметиленгуанідину.2006  
Берладин Іван Володимирович Часова та просторова самоорганізація в електрохімічних системах 2006  
Бутиріна Тетяна ЄвгенівнаЕлектроосадження хрому з розчинів Cr(III). Кінетичні закономірності, вплив полімерних добавок2006  
Бутырина Татьяна ЕвгеньевнаЭлектроосаждение хрома из растворов Cr(III). Кинетические закономерности, влияние полимерных добавок2006  
Лук'яненко Тетяна Вікторівна Електроосадження композиційних електрокаталізаторів на основі PbO2 2005  
Лук’яненко Тетяна ВікторівнаЭлектроосаждение композиционных электрокатализаторов на основе PbO22005  
Лукьяненко Татьяна ВикторовнаЭлектроосаждение композиционных электрокатализаторов на основе PbO22005  
Чорненька Нина ВасильевнаЭлектрохимическое поведение комплексов палладия (II) в глицинатных электролитах2005  
Чорненька Ніна Василівна Електрохімічна поведінка комплексів паладію (ІІ) в гліцинатних електролітах 2005  
Юрченко Наталья ПетровнаСтадии разряда и кристаллизации электроосаждения монослоя меди2005  
Юрченко Наталя ПетрівнаСтадії розряду та кристалізації електро-осадження моношару міді2005  
Японцева Юлия СергеевнаКинетика и механизм электроосаждения меди, олова и их сплавов из цитратных комплексов2005  
Японцева Юлія Сергіївна Кінетика та механізм електроосадження міді, олова та їх сплавів із цитратних комплексів 2005  
Головко Дмитрий АркадьевичОсобенности электродных процессов в цинкатных электролитах2004  
Головко Дмитро Аркадійович Особливості електродних процесів у цинкатних електролітах2004  
Джелалі Володимир ВолодимировичМіжфазний імпеданс. Фарадеївскі та адсорбційиі процеси2004  
Джелалі Володимир Володимирович Міжфазний імпеданс. Фарадеївські та адсорбційні процеси2004  
Образцов Владимир БорисовичВлияние природы электрода на ингибирующее действие поверхностно-активных органических веществ2004  
Образцов Володимир Борисович Вплив природи електрода на інгібуючу дію поверхнево-активних органічних речовин2004  
Бабенков Євген Анатолійович Електрохімічна поведінка ніобію в низькотемпературних карбамідмістких розплавах2003  
Баранова Олена Олександрівна Електрокаталізатори на базі диоксиду свинцю, модифікованого іонами групи заліза2003  
Веліченко Олександр БорисовичМікромодифіковані диоксидносвинцеві електроди2003  
Власенко Наталия ЕвгеньевнаПроцессы электровосстановления меди, цинка, никеля и хрома на биополярном электроде2003  
Власенко Наталія Євгенівна Процеси електровідновлення міді, цинку, нікелю та хрому на біполярному електроді2003  
Кочетова Светлана АнатольевнаЭлектрохимическое поведение тугоплавких металлов (Pt,Ti, Ta) в низкотемпературных карбамидных расплавах2003  
Кочетова Світлана Анатоліївна Електрохімічна поведінка тугоплавких металів (Pt, Ti, Ta) в низькотемпературних карбамідних розплавах2003  
Бабенков Евгений АнатольевичЭлектрохимическое поведение ниобия в низкотемпературных карбамидсодержащих расплавах2002  
Баранова Елена АлександровнаЭлектрокатализаторы на основе диоксида свинца, модифицированного ионами группы железа2002  
Берсірова Оксана ЛеонідівнаЕлектродні процеси електроосадження срібла з комплексних електролітів.2002  
Величенко Александр Борисович Микромодифицированные диоксидносвинцовые электроды2002  
Галушкин Александр Викторович Энергия активации стадий процесса электрохимического осаждения меди2002  
Галушкін Олександр ВікторовичЕнергія активації стадій процесу електрохімічного осадження міді2002  
Дев'яткін Сергій ВолодимировичВисокотемпературний електрохімічний синтез боридів перехідних металів з іонних розплавів2002  
Девяткин Сергей Владимирович Высокотемпературный электрохимический синтез боридов переходных металлов из ионных расплавов2002  
Каздобін Костянтин ОлександровичЕлектрохімічні процеси за участю псевдозріджених шарів часток різної природи провідності2002  
Берсирова Оксана Леонидовна Электродные процессы электроосаждения серебра из комплексных электролитов2001  
Василишин Роман НікандровичЕкономічна політика в управлінні державним боргом України2001  
Дячишин Віра ІванівнаДержавне управління медикаментозним забезпеченням населення України на сучасному етапі формування ринкових відносин2001  
Каздобин Костантин Александрович Электрохимические процессы с участием псевдоожиженных слоев частиц различной природы проводимости2001  

[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net