Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Хімічні науки
Високомолекулярні сполуки

Содержание текущего раздела:
Буренкова Катерина ВікторівнаМакроініціатори на основі 5-метил-5-гексен-2,4-діонату кобальту (ІІ)2009  
Гуменна Мар'яна АнатоліївнаСинтез і дослідження поліедральних олігосилсесквіоксан-поліолів та органо-неорганічних нанокомпозитів на їх основі2009  
Коваленко Тетяна ПавлівнаСинтез та властивості гребенеподібних полімерів на основі децил(мет)акрилатів2009  
Маршалок Ольга ІгорівнаОсобливості кополімеризації метил-альфа-алкілзаміщених акрилатів2009  
Мішуров Дмитро ОлексійовичПроцеси структуроутворення в концентрованих розчинах полівінілового спирту в бінарних розчинниках2009  
Самарик Володимир ЯрославовичМодифікація полімерних поверхонь з використанням поліпероксидів2009  
Тарнавчик Ігор ТарасовичФормування гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні2009  
Федорчук Сергій ВолодимировичІнтрамолекулярні полікомплекси в триблок-кополімерах на основі поліетиленоксиду та поліакриламіду2009  
Хованець Галина ІгорівнаКінетичні закономірності фотоініційованої кополімеризації моно- і ди(мет)акрилатів до глибоких конверсій2009  
Ященко Лариса МиколаївнаСинтез і модифікація епоксиуретанових олігомерів як основи високоефективних адгезивів2009  
Волошинець Владислав АнтоновичСинтез та дослідження властивостей модифікованих багатофункціональних акрилових полімерів2008  
Дударенко Галина ВолодимирівнаЗміна молекулярно-масового розподілу в сумішах лінійних полімерів в присутності аеросилу.2008  
Крамаренко Віктор ЮрійовичКінетика формування та релаксаційні переходи в гетероциклічних полімерних сітках2008  
Кузьменко Світлана МиколаївнаCинтез, властивості та застосування титанвмісних титанвмісних карбофункціональних олігоспиртів2008  
Ложичевська Тетяна ВікторівнаГібридні зв'язуючі на основі модифікованих поліестерних і епоксидних олігомерів для полімерних композиційних матеріалів2008  
Раєвська Катерина АльбертівнаСинтез і дослідження пероксидовмісних гребенеподібних олігоелектролітів та водних лікарських препаратів на їх основі2008  
Скакун Юлія ВолодимирівнаСтруктура і властивості поліетеруретанів, сформованих у присутності моно- і полігетероядерних комплексів металів2008  
Смокал Віталій ОлеговичСинтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів2008  
Сорочинська Любов АнатоліївнаОсобливості формування структури лінійних полімерів в умовах обмежень об'єму, що накладаються тривимірною сіткою2008  
Федорова Олена ВалеріївнаІммобілізація біолігандів на полістирольних колоїдних частинках з функціоналізованою поверхнею2008  
Чобіт Максим РоландовичПероксидна модифікація целюлози для одержання багатокомпонентних полімерних систем2008  
Cвердліковська Ольга СергіївнаПолімерні четвертинні амонієві солі на основі алкілароматичних та аліфатичних дигалогенидів і морфоліну2007  
Cиротинська Ірина ДмитрівнаКількісні параметри фотооксидаційної деградації поліолефінів.2007  
Бербат Татьяна ИльиничнаВинил-бета-дикетонаты переходных металлов как инициаторы и ингибиторы радикальной полимеризации2007  
Бербат Тетяна ІллівнаВініл-бета-дикетонати перехідних металів як ініціатори та інгібітори радикальної полімеризації.2007  
Березіна Наталія ОлександрівнаКополімери на основі 9-вінілкарбазолу - інформаційні середовища для засобів сучасної техніки2007  
Бровко Олександр ОлександровичОбернення фаз поліуретановмісних взаємопроникних полімерних сітках та їхні властивості2007  
Кобилінський Сергій МиколайовичХімічна модифікація, будова та комплексоутворюючі властивості хітозану та його похідних2007  
Мазур Лариса МихайлівнаСинтез і дослідження нових поліуретанів, створення композицій на їх основі як носіїв лікарських речовин2007  
Робота Людмила ПавлівнаСтворення поліуретанів на основі похідних гідразину, стійких до корозії, індукованої мікроорганізмами2007  
Рябов Сергей ВладимировичСтруктурно-химическая модификация полисахаридов и полимерные композиты на их основе2007  
Рябов Сергій ВолодимировичСтруктурно-хімічна модифікація полісахаридів та полімерні композити на їх основі2007  
Свердліковська Ольга СергіївнаПолімерні четвертинні амонієві солі на основі алкілароматичних та аліфатичних дигалогенидів і морфоліну2007  
Собечко Ірина БорисівнаМодифікація акрилових полімерів малеїновою кислотою та дибутилмалеїнатом2007  
Соломко Надія ЮріївнаСинтез пероксидних похідних хітозану для створення полімерних композиційних матеріалів2007  
Вільчек Марія Ельжбета Мономери і полімери що містять імідні групи 2006  
Ковіня Микола Вікторович Кополімери на основі акрилонітрилу як стабілізатори орієнтації рідкого кристалу 2006  
Лобаз Володимир РомановичСинтез і реакції полімер-мінеральних магнітних частинок Fe3O4 та Ni з олігопероксидною оболонкою2006  
Миськова Ірина Анатоліївна Синтез поліпероксидів з первинно-третинними пероксидними фрагментами для модифікації міжфазних поверхонь 2006  
Мніх Надія Володимирівна Вплив координаційних сполук металів на формування і структурування зшитих поліуретанів 2006  
Нікозять Юлія БорисівнаПолімеризація aльфа, омега-біс(вініл-о-офталатети- ленокси)етилену у присутності бета-дикетонатів перехідних металів, активованих УФ-опромінюванням.2006  
Нікозять Юлія Борисівна Полімеризація альфа, омега-біс(вініл-о-фталатетиленокси)етилену у присутності бета-дикетонатів перехідних металів, активованих УФ- опромінюванням 2006  
Робота Людмила ПавловнаСоздание полиуретанов на основе производных гидразина, стойких к коррозии, индуцированной микроорганизмами2006  
Сиротинська Ірина ДмитрівнаКількісні параметри фотооксидаційної дегідратації поліолефінів2006  
Слисенко Ольга ВасильевнаВлияние типа сетки физических связей на структуру и свойства полимерных смесей на основе функционализированных полиуретанов и сополимеров стирола2006  
Слісенко Ольга ВасилівнаВплив типу сітки фізичних зв'язків на структуру та властивості полімерних сумішей на основі функціоналізованих поліуретанів та кополімерів стиролу2006  
Токарєв Віктор СергійовичМіжфазні реакції функціональних олігомерів, як метод створення наношарів і композитних матеріалів2006  
Толстов Олександр ЛеонідовичСинтез та фізико-химічні властивості термоеластопластів зі структурою напів-взаємопроникних полімерних сіток на основі модифікваних поліетиленів та каучуків2006  
Ярова Наталія ВолодимирівнаМіжфазна область в напів-взаємопроникних полімерних сітках і в сумішах лінійних полімерів, одержаних реакційним формуванням in situ2006  
Cтецишин Юрій БогдановичПероксидація поліолефінових поверхонь і формування прищеплених біосумісних та антибактеріальних шарів.2005  

[0] [1] [2] [3] [4]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net