Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Хімічні науки
Біоорганічна хімія

Содержание текущего раздела:
Баля Андрій ГригоровичАмідофенацилюючі реагенти в синтезах потенційних біорегуляторів 1,3-азольного ряду2009  
Бойко Ірина Анатоліївна Молекулярний механізм снотворного й анксіолітичного засобу циназепаму2009  
Колодяжна Анастасія ОлегівнаАсиметричний синтез гідроксифосфонатів та їх похідних з потенційною біологічною активністю2009  
Кулєш Дмитро ВолодимировичОцінка біологічної активності та біосумісності модифікованих полімерів як потенційних імплантаційних матеріалів2009  
Поліщук Павло ГеннадійовичАфінітет серотонінових 5-НТ1А рецепторів до їх лігандів. QSAR аналіз за допомогою ієрархічної системи моделей на основі симплексного представлення молекулярної структури2009  
Поярков Олексій ОлександровичНові інгібітори тромбіну їх ефективність та селективність дії2009  
Шилін Сергій ВолодимировичАмінокислотні та пептидні похідні кумаринів2009  
Яковенко Оксана МиколаївнаРоль фосфоліпази С в механізмах дії абсцизової кислоти в клітинах рослин2009  
Генчева Вікторія ІванівнаБіологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метокси- хіноліну2008  
Довгий Ілларіон ІгоровичТритерпенові глікозиди кусонії волотистої Сussonia paniculata Eckl. et Zeih.2008  
Дубей Ігор ЯрославовичХімічна модифікація олігонуклеотидів і синтез їх кон'югатів2008  
Рожнова Ріта АнатоліївнаСинтез і властивості нових біоактивних матеріалів пролонгованої дії на основі біодеградабельних поліуретанів2008  
Сливчук Сергій РостиславовичСірковмісні похідні ацето- та акрилонітрилів в синтезах біо- регуляторів гетероциклічної природи2008  
Толмачова Наталия АндреевнаСинтез и химические свойства 6-полифторалкилсодержащих пиронов-22008  
Толмачова Наталія АндріївнаСинтез і хімічні властивості 6-поліфторалкілвмісних піронів-22008  
Харитоненко Ганна ІгорівнаВстановлення особливостей функціонування 5-ліпоксигенази з використанням ліпофільних нітроксильних сполук2008  
Цикалова Вікторія МиколаївнаЛіпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і антиінфекційна протективна дія2008  
Чупахіна Тетяна ОлександрівнаСинтез і медико-біологічні властивості О-, S- та N-глікозидів N-ацетилглюкозаміну та їх похідних2008  
Шабликін Олег ВалентиновичСинтези похідних 5-аміно- та 5-гідразино-1,3-оксазолів з потенційними біорегуляторними властивостями2008  
Шайтанова Олена МиколаївнаСинтез поліфторометилвмісних аналогів y-аміно-масляної кислоти2008  
Cеменюта Іван ВолодимировичДослідження інформативності клітинних моделей для попередньої оцінки біологічної активності речовин2007  
Баланда Анатолій ОлексійовичСтирилціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот за одно- та двофотонного збудження2007  
Кондратов Іван СергійовичФторовані аналоги мевалонової та мевалдінової кислот2007  
Маловичко Ольга ЛеонтьевнаСинтез и свойства RGD миметиков на основе азотсодержащих гетероциклов2007  
Маловічко Ольга ЛеонтіївнаСинтез і властивості RGD міметиків на основі азотовмісних гетероциклів2007  
Нестеров Виталий ВладимировичАсимметрическое восстановление кетофосфонатов2007  
Нестеров Віталій ВолодимировичАсиметричне відновлення кетофосфонатів2007  
Осейчук Ольга ВладимировнаОсобенности пероксидазного окисления фенольных соединений2007  
Осійчук Ольга ВолодимирівнаОсобливості пероксидазного окиснення фенольних сполук2007  
Панов Денис ОлександровичТритерпеновi глiкозиди калопанакса семилопатного Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koidz.2007  
Семенюта Иван ВладимировичИсследование информативности клеточных моделей для предварительной оценки биологической активности веществ2007  
Чупрін Геннадій МиколайовичСинтез, будова і властивості комплексів краун-етерів з галогено-, галогенодипероксо-, ди- та трихроматами натрію, калію й амонію2007  
Белюга Олександр ГригоровичСинтези біоактивних похідних азотистих гетероциклів на основі амідофенацилюючих реагентів2006  
Верьовка Сергій ВікторовичСтруктурні основи міжмолекулярного розпізнавання та комплексоутворення серинових протеїназ2006  
Гаразд Яна Леонідівна Синтез і властивості анельованих аналогів природних кумаринів 2006  
Ляхов Олексій МихайловичВзаємодія фізіологічно-активних речовин з ленгмюрівськими мономолекулярними плівками2006  
Панов Денис АлександровичТритерпеновые гликозиды калопанакса семилопастного Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koidz.2006  
Смолій Олег БорисовичФункціоналізовані фосфонієві іліди в синтезах біоактивних похідних азотистих гетероциклів2006  
Бражко Олександр Анатолійович Біологічно активні похідні хіноліну та акридину з азото- та сірковмісними функціональними групами 2005  
Ларионов Виталий БорисовичУсиление трансдермального введения производных 1,4-бенздиазепина2005  
Ларіонов Віталій Борисович Посилення трансдермального введеня похідних 1,4-бенздіазепіну2005  
Ляхова Олена Анатоліївна Синтез та біологічна активність гідразиновмісних похідних акридину, антрацену та флуорену2005  
Музичка Любов Володимирівна Синтези потенційних біорегуляторів піримідинового ряду на основі стабілізованих фосфонієвих ілідів2005  
Соболев-Бутовченко Евгений АлександровичТритерпеновые гликозиды Фатсии японской Fatsia japonica2005  
Соболєв-Бутовченко Євген Олександрович Тритерпенові глікозиди фатсії японської Fatsia japonica2005  
Ярмолюк Сергій Миколайович Дизайн флуоресцентних зондів на основі ціанінових барвників для нуклеїнових кислот та білків 2005  
Амбарцумян Асмик Арутюновна Синтез новых хиральных вспомогательных реагентов и комплексов и их исследование в реакциях асимметрического синтеза альфа-аминокислот2004  
Бугас Роман Валерійович Моделювання перетворень вітаміну B1 і його структурних тіазолієвих аналогів в процесах біологічного транспорту2004  
Головченко Олександр Володимирович Синтези нових біорегуляторів азольного ряду на основі 4,5- дифункціональнозаміщених оксазолів2004  
Гришковец Владимир ИвановичТритерпеновые гликозиды аралиевых: выделение, установление строения, биологическая активность и хемотаксономическое значение2004  

[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net