Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Хімічні науки
Хімічна кінетика і каталіз

Содержание текущего раздела:
Бойчук Тетяна МихайлівнаВплив складу Fe-, Co-вмісних каталізаторів на основі цеолітів та ZrO2 на розклад та відновлення оксиду азоту(І)2009  
Мохначук Олег ВіталійовичВплив природи носія і модифікуючих добавок на структурні і функціональні властивості монолітних паладійвмісних каталізаторів відновлення оксидів азоту метаном2007  
Калішин Євген ЮрійовичВплив побічних факторів на кінетику реакції Бєлоусова-Жаботинського, що каталізується фероїном2006  
Бостан Анатолий ИвановичОкислительное сочетание метана на перовскитных катализаторах в нестационарных условиях2005  
Бостан Анатолій Іванович Окислювальне сполучення метану на перовскитних каталізаторах в нестаціонарних умовах 2005  
Канцерова Марина РашидовнаВлияние наноразмерного фактора на каталитические свойства сложных оксидных систем в реакции глубокого окисления метана2005  
Канцерова Марина Рашидівна Вплив нанорозмірного фактора на каталітичні властивості складних оксидних систем в реакції глибокого окислення метану2005  
Тюрина Людмила Александровна Стабилизация и каталитическая активность магнийорганических кластеров2004  
Фатуллаева Севда Сурхай кызы Окислительное превращение Н-пропилового спирта на металлцеолитных катализаторах2004  
Алиева Адиля Мансур кызы Исследование катализаторов на основе сплавов Zr c V, Mo, Fe и их гидридов в реакциях окислительного дегидрирования алифатических спиртов С1-С32003  
Захаров Иван ИвановичКвантово-химические модели и электронная структура активных центров в каталитических реакциях полимеризации олефинов и гидродесульфуризации нефтяных фракций2003  
Миронюк Тетяна Валентинівна Синтез і дослідження складних оксидних систем на основі діоксиду цирконію та цеолітів як каталізаторів СКВ-процесу2002  
Стрижак Петро Євгенович Кількісні характеристики, чутливість та біфуркації складноперіодичних та детерміновано хаотичних режимів у броматних та кисневих осциляторах2001  
Діденко Ольга Захаріївна Вплив малих збурень на хаотичні режими перебігу автоколивальної хімічної реакції Бєлоусова-Жаботинського2000  
Халамейда Светлана Вячеславовна Механохимическое модифицирование и синтез V- и Mo- содержащих катализаторов для реакций окисления низших углеводородов2000  
Халамейда Світлана В'ячеславівнаМеханохімічне модифікування та синтез V- та Мо-вмісних каталізаторів окиснення нижчих вуглеводнів.2000  
Білокопитов Юрій Васильович Гетерогенно- каталітичні редокс- перетворення бензолу, толуолу, о-ксилолу та їх галоїдпохідних1998  
Орлик Світлана Микитівна Селективне відновлення оксидів азоту NOx на складних металвмісних каталізаторах1998  
Одноволик Вадим Іванович Пошук та розробка гетерогенного каталізатора синтезу вищих вуглеводнів із діоксиду вуглецю та водню1997  
Овсиенко Ольга ЛеонидовнаИсследование влияния условий приготовления на физико-химические и каталитические свойства медь-цинк-алюминиевого катализатора синтеза метанола1994  
Першина Екатерина ДмитриевнаАдсорбция и электрокаталитическая деструкция азокрасителей в водных растворах1993  
Давиденко Ирина ВикторовнаСелективное каталитическое окисление хлорбензолов на оксидном ванадиевом катализаторе1992  

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net