Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Хімічні науки
Хімія твердого тіла

Содержание текущего раздела:
Денисюк Роман ОлександровичВзаємодія твердих розчинів cdl-xmnxte з юдвмісними (і2 - метанол, і2 - диметилформамід) та юдвиділяючими (H202 - ні - розчинник) травильними композиціями2010  
Головей Вадим МихайловичКристалічний і склоподібний Li2B4O7: вплив фізико-хімічних умов одержання на властивості впорядкованих та дефектних структур на його основі.2009  
Дремлюженко Сергій ГригоровичФізико-хімічні аспекти одержання сплавів та обробки поверхні напівпровідників CdSb, CdTe і твердих розчинів на їх основі2009  
Кьоніг Наталія БорисівнаШаруваті наноструктури дихалькогенідів молібдену і вольфраму: синтез, структурні та структурно-чутливі хімічні властивості2009  
Окрепка Галина МихайлівнаВзаємодія монокристалів CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe з травильними композиціями HNO3-HBr-розчинник2009  
Галюк Оксана ВолодимирівнаМеханізми дефектоутворення і фізико-хімічні властивості твердих розчинів у системах Pb-Sb(Bi)-Te, Pb-Sb(Bi)-Se, Sn-Sb(Bi)-Te2007  
Гнатів Іван ІвановичВзаємодія монокристалів твердих розчинів ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe з травильними композиціями H2O2-HBr-розчинник2007  
Лукіянчук Едуард МихайловичВзаємодія CdTe, CdxHg1-xTe, GaAs та InAs з водними розчинами H2O2- мінеральна кислота-розчинник2007  
Дмитрів Анжела Миколаївна Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості CdTe, HgTe та твердих розчинів на їх основі 2006  
Луцась Анна ВіталіївнаМеханізми реакцій утворення ферит-хромітів магнію, одержаних методом співосадження та шляхом твердофазних взаємодій2006  
Луцишин Наталія Іванівна Вплив перфторполіефірів та наночастинок пірогенного діоксиду кремнію на розклад перхлорату амонію 2006  
Мідак Лілія Ярославівна Фізико-хімічні та антифрикційні властивості композитів термотривких полімерів під час взаємодії з титановими сплавами 2006  
Тріщук Любомир ІвановичФізико-хімічна взаємодія в системах AI2BVI-AIIBVI і вирощування монокристалів напівпровідників типу AIIBVI із розчину-розплаву2006  
Ушкалов Леонід Миколайович Структура, стан і фізико-хімічні властивості V2O5 і VOHPO4.0,5H2O, механоактивованих у воді, в етанолі та на повітрі 2006  
Фочук Петро Михайлович Природа точкових дефектів легованого кадмій телуриду 2006  
Іванишин Ірина Мирославівна Кристалохімія точкових дефектів і властивості нестехіометричного SnTe та твердих розчинів на його основі 2006  
Дуров Алексей ВикторовичСмачивание и контактное взаимодействие материалов на основе диоксида циркония с металлическими расплавами2005  
Дуров Олексій Вікторович Змочування та контактна взаємодія матеріалів на основі діоксиду цирконію з металевими розплавами2005  
Писклинець Уляна Михайлівна Механізми дефектоутворення і термодинамічний n-p-перехід у бездомішковому та легованому кадмій телуриді при двотемпературному відпалі 2005  
Стратійчук Ірина Борисівна Хімічна взаємодія нелегованого та легованого CdTe з травильними композиціями на основі розчинів системи H2O2-HBr 2005  
Татарчук Тетяна Романівна Механізм синтезу літійвмісних феритів, реакційна здатність та прогнозування властивостей2005  
Бойчук Володимира Михайлівна Фізико-хімічні властивості твердих розчинів Pb-Ga (In, Tl)-Te і кристалохімічні моделі атомних дефектів2004  
Михайльонка Руслан Ярославович Тверді розчини на основі телуридів германію, олова і свинцю з ізо- та гетеровалентним заміщенням у катіонній підгратці2004  
Григорян Вардуи Грачиковна Проблема формирования и пути улучшения качества воды Севан-Разданской гидроэкосистемы2003  
Коров'янко Олександра Олександрівна Квазіхімічні реакції між дефектами в CdTe, легованому металами IIIА- підгрупи2003  
Щербак Лариса Павлівна Фізико-хімічні закономірності структурних переходів в конденсованих фазах на основі кадмій телуриду2003  
Куліков Леонід Мінейович Процеси інтеркаляції діхалькогенідів d-перехідних металів з шаруватими структурами2002  

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net