Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Геолого-мінералогічні науки

Содержание текущего раздела:
Геологічна інформатика
Геологія металевих і неметалевих корисних копалин
Геологія океанів і морів
Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ
Геологія, пошук та розвідка родовищ твердих горючих копалин
Геологія, пошук та розвідка твердих корисних копалин, металогенія
Геомеханіка, руйнування гірських порід, руднична аерогаpодинаміка та гірська теплофізика
Геотектоніка
Геотехнологія (підземна, відкрита та будівельна)
Геофізика
Геохімія
Гідрогеологія
Гірничопромислова та нафтогазопромислова геологія, геофізика, маркшейдерська справа та геометрія надр
Економічна геологія
Загальна та регіональна геологія
Літологія
Мінералогія, кристалографія
Палеонтологія та стратиграфія
Петрологія, вулканологія
Технологія буріння та освоєння свердловин
Технологія та техніка геологорозвідувальних робіт
Інженерна геологія, мерзлотоведення та ґрунтознавство
Історія геології

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net