Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки

Содержание текущего раздела:
Автоматизація технологічних процесів
Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології
Автомобільні шляхи та аеродроми
Автомобілі та трактори
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Авіаційно-космічні тренажери
Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів
Акустичні прилади
Антени та пристрої мікрохвильової техніки
Будівельна механіка
Будівельні конструкції, будівлі та споруди
Будівельні матеріали та вироби
Будівництво
Буріння свердловин
Біологічні та медичні прилади та системи
Вакуумна та компресорна техніка
Вакуумна, плазмова та квантова електроніка
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
Випробування літальних апаратів та їхніх систем
Водопостачання, каналізація
Відкрита розробка родовищ корисних копалин
Геодезія
Геологорозвідувальні роботи
Геотехнічна і гірнича механіка
Гідравліка та інженерна гідрологія
Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
Гірничі машини
Гіроскопи та навігаційні системи
Двигуни та енергоустановки літальних апаратів
Динаміка та міцність машин
Динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів
Дистанційні аерокосмічні дослідження
Експлуатація та ремонт засобів транспорту
Електричні машини і апарати
Електричні станції, мережі і системи
Електроакустика та звукотехніка
Електроніка
Електротермічні процеси та установки
Електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі
Електротехніка
Електротехнічні комплекси та системи
Електротранспорт
Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування
Енергетика
Енергетичні системи та комплекси
Ергономіка
Залізнична колія
Збагачення корисних копалин
Зварювання та споріднені технології
Кадастр та моніторинг земель
Квантова електроніка
Ливарне виробництво
Маркшейдерія
Матеріалознавство
Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
Машини для земляних та дорожніх робіт
Машини для металургійного виробництва
Машини легкої промисловості
Машини нафтової та газової промисловості
Машини та апарати хімічних виробництв
Машини та процеси лісного комплексу
Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Машини і процеси поліграфічного виробництва
Машинознавство
Медична та біологічна інформатика і кібернетика
Мембрани та мембранна технологія
Металознавство та термічна обробка металів
Металургія
Металургія високочистих металів та спеціальних сплавів
Металургія кольорових металів
Металургія чорних металів
Метрологія та метрологічне забезпечення
Механіка та конструювання суден
Механіка ґрунтів та гірських порід
Містобудування та територіальне планування
Міцність літальних апаратів
Навігація та управління повітряним рухом
Наземні комплекси, стартове обладнання, експлуатація літальних апаратів
Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
Нафтогазопроводи, бази та сховища
Обробка металів тиском
Обчислювальні машини, системи та мережі
Оптичні прилади та системи
Оптоелектронні системи
Основи та фундаменти
Охорона праці
Первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва
Перетворювання відновлюваних видів енергії
Порошкова металургія та композиційні матеріали
Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
Прилади для вимірювання іонізуючих випромінювань
Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин
Прилади та методи вимірювання механічних величин
Прилади та методи вимірювання теплових величин
Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
Проектування літальних апаратів
Промисел продуктів морських та прісних водоймищ
Промислова теплоенергетика
Промисловий транспорт
Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
Процеси та машини обробки тиском
Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
Процеси та обладнання хімічної технології
Процеси фізико-технічної обробки
Підземна розробка родовищ корисних копалин
Піднімально-транспортні машини
Радіовимірювальні прилади
Радіолокація та радіонавігація
Радіотехніка та зв'язок
Радіотехніка та телекомунікації
Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Радіотехнічні та телевізійні системи
Розробка морських родовищ корисних копалин
Розробка нафтових та газових родовищ
Рухомий склад залізниць та тяга поїздів
Світлотехніка та джерела світла
Силова електроніка
Системи автоматизації проектувальних робіт
Системи захисту інформації
Системи приводів
Системи та засоби штучного інтелекту
Системи та процеси керування
Системний аналіз, управління та обробка інформації
Стандартизація та сертифікація
Судноводіння
Суднові енергетичні установки
Твердотільна електроніка
Телекомунікаційні системи та мережі
Теоретична електротехніка
Теорія корабля
Теплові двигуни
Теплові та ядерні енергоустановки
Теплопостачання, вентиляція, кондиціонування повітря, газопостачання та освітлення
Тертя та зношування в машинах
Технологія взуттєвих та шкіряних виробів
Технологія виробництва літальних апаратів
Технологія водоочищення
Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів
Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів та комбікормів
Технологія консервованих продуктів
Технологія м’ясних, молочних та рибних продуктів
Технологія машинобудування
Технологія неорганічних речовин
Технологія полімерних і композиційних матеріалів
Технологія приладобудування
Технологія продовольчих продуктів
Технологія продуктів бродіння
Технологія продуктів органічного синтезу
Технологія продуктів харчування
Технологія суднобудування та судноремонту
Технологія та обладнання механічної та фізико-технічної обробки
Технологія та організація промислового та цивільного будівництва
Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів
Технологія хімічних волокон
Технологія цукристих речовин
Технологія швейних виробів
Технологія шкіри та хутра
Технологія, машини та обладнання лісозаготівель, лісового господарства, деревопереробки та хімічної переробки біомаси дерева
Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Технології матеріалів та виробів текстильної та легкої промисловості
Технології та засоби технічного обслуговування у сільському господарстві
Техніка сильних електричних та магнітних полів
Технічна електрохімія
Технічна естетика
Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Товарознавство промислових товарів
Транспортні системи
Турбомашини та турбоустановки
Управління проектами та розвиток виробництва
Управління процесами перевезень
Фотограмметрія та картографія
Фізичні процеси гірничого виробництва
Холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціонування
Холодильна технологія харчових продуктів
Хімічна технологія палива і пальномастильних матеріалів
Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
Шахтне та підземне будівництво
Шляхові, будівельні та підйомно-транспортні машини
Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
Інформаційно-вимірювальні системи
Історія техніки

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net