Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Сільськогосподарські науки
Агрогрунтознавство і агрофізика

Содержание текущего раздела:
БОЙКО Ярослав Іванович СТРУКТУРА ВБИРНОГО КОМПЛЕКСУ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ, ЙОГО АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛАНКИ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПЛЕКСНОЇ ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ 2009  
Величко Володимир АндрійовичРодючість грунтів України за агро потенціалами основних сільськогосподарських культур2009  
Дрозд Олена МиколаївнаАгроперетворені ґрунти солонцевих комплексів Сухого Степу України2009  
Канівець Сергій ВікторовичЧорноземні ґрунти Опілля Правобережжя Десни: генетичні особливості, класифікація, родючість2009  
Нікончук Наталія ВолодимирівнаПротиерозійна стійкість грунтів Правобережного Степу України2009  
Опанасенко Микола ЄвдокимовичТеоретичні і прикладні основи оцінювання родючості скелетних грунтів Криму та освоєння їх під плодові і горіхоплідні культури2009  
Семенов Дмитро ОлександровичРухомість кадмію в ґрунтах Лівобережного Лісостепу і Степу України та його транслокація до злакових культур і соняшнику2009  
Філон Василь ІвановичДіагностика і екологобезпечне спрямування трансформації ґрунтів при внесенні добрив2009  
Бідолах Дмитро ІллічГеоінформаційне картографування ґрунтів неконтактними методами на прикладі лівобережної низинної провінції Лісостепу України.2008  
Козак Володимир МиколайовичВідтворення родючості темно-сірого опідзоленого ґрунту залежно від утримання міжрядь у насадженнях яблуні2008  
Панасенко Вікторія МихайлівнаВплив технологічного навантаження на структурні рівні організації темно-сірого опідзоленого та лучно-чорноземного ґрунтів Лівобережного Лісостепу2008  
Тронза Галина ЄвгенівнаВплив тривалого рисосіяння на фізико-хімічний стан і сольовий режим солонців лучних зони Сухих Степів2008  
Хотиненко Ольга МиколаївнаОцінка протидефляційної стійкості грунтового покриву Південного Степу України2008  
Бережняк Євгеній МихайловичПротиерозійна стійкість чорноземів типових Правобережного Лісостепу за різних агротехнічних заходів2007  
Галасун Юрій ПетровичЗміни агрофізичних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Правобережного Лісостепу України2007  
Гіржева Катерина БорисівнаФізичні властивості грунтів як критерій їх бонітування2007  
Гічка Максим МиколайовичНаукове обгрунтування використання методів дистанційного зондування в моніторингу грунтів2007  
Личук Тарас ЄвгенійовичКіркоутворення на грунтах Північно-західного регіону України як один з видів їх деградації: причини, попередження2007  
Панасенко Євген ВолодимировичВплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему2007  
Панасенко Євгеній ВолодимировичВплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему2007  
Белоліпський Валерій Олександрович1. Теоретичне обґрунтування і шляхи грунтоводоохоронної оптимізації агроландшафтів в зоні Степу України2006  
Діденко Володимир ІллічОцінювання дефляційних процесів за умов різноманітного технологічного навантаження грунтів та деякі шляхи їх захисту у зоні Північного Степу України2006  
Ладика Марина МиколаївнаЕколого-меліоративний стан та родючість перезволожених грунтів Лівобережного Лісостепу (на прикладі басейну р. Трубіж)2006  
Лісняк Анатолій Анатолійович Вилучені зі зрошення землі: спрямованість грунтових процесів, оцінка агроекологічного стану та шляхи його поліпшення 2006  
Кравчук Микола Миколайович Оптимізація режиму органічної речовини у легких за гранулометричним складом грунтах Полісся 2005  
Кучер Лариса Іванівна Особливості режиму калію в лучно-чорноземному грунті при застосуванні грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур 2005  
Сенчук Світлана Миколаївна Рівень показників родючості чорнозему типового в залежності від грунтозахисних технологій і біологізації землеробства 2005  
Тіщенко Віктор Сергійович Грунтотворення та раціональне використання піщаних і супіщаних грунтів борових терас річок лівобережного Лісостепу України 2005  
Байдюк Максим ІвановичОсобливості акумулятивного грунтотворення за нульового обробітку чорноземів Степу Донбасу2004  
Байдюк Максим ІвановичОсобливості акумулятивного грунтоутворення за нульового обробітку чорноземів Степу Донбасу2004  
Казюта Олександр МиколайовичОсобливсоті розвитку та використання заплавних лісових ґрунтів р. Сіверський Донець у лісо-степових умовах.2004  
Трофименко Петро ІвановичКартографо-аналітична оцінка агроекологічного стану грунтового покриву (на прикладі Чернігівщини)2004  
Івашинюта Тетяна МиколаївнаТрансформація органічної речовини дерново-карбонатних грунтів західного Полісся України при тривалому сільськогосподарському використанні2004  
Богданович Ростислав ПетровичЗміни форм магнію дерново-підзолистого грунту Лівобережного Полісся залежно від систем удобрення ярої пшениці2003  
Гамалій Ірина Петрівна Раціональне природокористування на локальному рівні в агроландшафтах із радіоактивним забрудненням (на прикладі Білоцерківського району Київської області)2003  
Захарова Марина АнатоліївнаАгрогеохімічні закономірності міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних грунтах2003  
Казюта Олександр МиколайовичОсобливості розвитку та використання заплавних лісових грунтів р.Сіверський Донець у лісостепових умовах2003  
Наумовська Олена ІванівнаЗміни показників фізико-хімічних та біологі-чних властивостей чорнозему типового Право-бережного Лісостепу в умовах застосування грунтозахисних технологій2003  
Піковська Олена ВолодимирівнаЗміни родючості чорнозему звичайного при застосуванні грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Північного Степу України2003  
Франко Ольга ВолодимирівнаЗміни фосфатного режиму лучно-чорноземного грунту при застосуванні грунтозахисних технологій в умовах Андрушівського природно- сільськогосподарського району2003  
Дацько Людмила ВалеріївнаЗміна стану гумусу дерново-підзолистих грунтів Полісся за різного їх сільськогосподарського використання2002  
Єрмолаєв Микола МиколайовичТрансформація родючості солонцевих грунтів Лісостепу України під впливом меліорацій2002  
Геворкян. Завен ГарегиновичВирусные и микроплазменные болезни томата в Армении и разработка мер борьбы с ними2001  
Дем'янюк Олена СергіївнаБіологічна активність дерново- середньопідзолистого грунту та продуктивність ячменю при систематичному застосуванні добрив у сівозміні2001  
Кудрик Анатолій ПорфировичДинаміка грунтоутворення в еродованих чорноземах аграрних ландшафтів Правобережного Лісостепу України2001  
Мошник Людмила ІванівнаВажкі метали у зрошуваних грунтах Донбасу: рівні вмісту, процеси міграції, трансформації і транслокації, прийоми детоксикації2001  
Новосад Костянтин БогдановичЕволюція чорноземів типових глибоких південно-східного лісостепу України під різними фітоценозами2001  
Сладковський Георгій ПавловичВідтворення родючості дерново-слабопідзолистих грунтів при запровадженні сидеральної сівозміни2001  
Чекар Олена ЮріївнаРоль гумусу в стабілізації грунтових процесів у чорноземах типових Лівобережного Лісостепу України2001  
Шимель Валентина ВолодимирівнаОсобливості вуглецевого режиму дренованих мінеральних грунтів Полісся та прийоми його регулювання2001  

[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net