Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Сільськогосподарські науки
Виноградарство

Содержание текущего раздела:
Борисенко Михайло МиколайовичРесурсозберігаючі елементи технологій розміщення, закладення і ведення виноградарства Автономної Республіки Крим2009  
Братінов Ігнат ВасильовичКомплекс агрозаходів для підвищення продуктивності та якості технічних сортів винограду в умовах півдня України2009  
Мулюкіна Ніна АнатоліївнаСистема санітарного контролю у виноградних розсадниках України2009  
Попов Павло ГригоровичЕнергозберігаюча, екологічнобезпечна технологія захисту винограду від гронової листовійки та кліщів2009  
Попов Павло ГригоровичЕнергозберігаюча, екологічно безпечна технологія захисту винограду від гронової листовійки та кліщів2009  
Тараненко Олена ГеоргіївнаПродуктивність кущів винограду під впливом підживлення комплексом мікроелементів (Ni, Cr, Mn, Ti) на півдні України2009  
Теслюк Наталія ІванівнаУдосконалення методів культури in vitro для селекції та розмноження винограду2009  
Шинкарюк Анатолій ІвановичРозробка нетрадиційних способів закладання винограднику у фермерському господарстві2009  
Ковальова Ірина АнатоліївнаАгробіологічна оцінка та ідентифікація клонів підщепних сортів винограду2008  
Кузьменко Олена РудольфівнаОцінка біологічної та господарської специфічності сортів винограду нового покоління в умовах виноградарскої зони Запоріжжя2008  
Лисиця Олексій ОлександровичРозробка енергоощадних прийомів оптимізації стану ампелофітоценозу2008  
Сарахан Євгенія ВолодимирівнаРозробка і удосконалення методів оцінки посухостійкості винограду та прийомів послаблення дії засухи2008  
Урденко Наталія ОлександрівнаУдосконалення елементів сортової агротехніки унікального сорту винограду Мускат чорний в умовах Південного берега Криму2008  
Василик Ірина ОлександрівнаМінливість продуктивності рослин в популяції сорту Мускат рожевий і відбір високопродуктивних клонів2007  
Васылык Ирина АлександровнаИзменчивость продуктивности растений в популяции винограда сорта Мускат розовый и отбор высокопродуктивных клонов2007  
Кюрчева Людмила МиколаївнаОбґрунтування критеріїв придатності столового винограду до низькотемпературного заморожування2007  
Новицька-Боровська Наталія АндріївнаАгробіологічна оцінка підщепи винограду сорту Таїровський 12007  
Петренко Світлана ОлександрівнаРозробка і вдосконалення технологічних прийомів вирощування щеплених саджанців винограду з закритою кореневою системою в умовах півдня України2007  
Петренко Світлана ОлександрівнаРозробка і удосконалення технологічних прийомів вирощування щеплених саджанців винограду з закритою кореневою системою в умовах півдня України2007  
Тихомирова Надежда АлександровнаУсовершенствование способов прививки для эффективной реконструкции эксплуатационных насаждений винограда2007  
Тіхомірова Надія ОлександрівнаУдосконалення способів щеплення для ефективної реконструкції експлуатаційних насаджень винограду2007  
Волканов Микола Дмитрович Розробка способу кореневого підживлення плодоносячих кущів винограду за допомогою гідробуру 2006  
Мигуш Ірина ОлександрівнаРозробка комплексу прийомів підвищення продуктивності плодоносних виноградних насаджень на основі оновлення плантажу в умовах півдня України2006  
Семенюк Володимир Олександрович Потенційна плодоносність і її ефективне використання для прогнозування і вирощування високого урожаю сортів винограду з груповою стійкістю в передгір'ї Криму 2006  
Черевата Тетяна МихайлівнаРозробка і оптимізація прийомів клонального мікророзмноження для виробництва садивного матеріалу винограду2006  
Волканов Николай ДмитриевичРазработка способа корневой подкормки плодоносящих кустов винограда с помощью гидробура2005  
Зеленянська Наталя Миколаївна Розробка прийомів підвищення якості прищепної і підщепної лози винограду на основі препаратів з біологічною активністю 2005  
Костенко Віктор МиколайовичРозробка енергозберігаючих прийомів закладання виноградників та виробництва садивного матеріалу винограду2005  
Ласкавий Володимир Миколайович Агробіологічна оцінка нових сортів винограду в умовах грунтово-кліматичної зони Запоріжжя 2005  
Ласкавый Владимир НиколаевичАгробиологическая оценка новых сортов винограда в условиях почвенно- климатической зоны Запорожья2005  
Разгонова Ольга ВладимировнаАгробиологическая и технологическая оценка сортов винограда Перлинка, праздничный Магарача, Ай-Петри и Кафа в западной предгорно-приморской зоне виноградарства Крыма2005  
Разгонова Ольга Володимирівна Агробіологічна і технологічна оцінка сортів винограду Перлинка, Празднічний Магарача, Ай-Петрі і Кафа в західній предгірно-приморській зоні виноградарства Криму 2005  
Семенюк Владимир АлександровичПотенциальная плодоносность и ее эффективное использование для прогнозирования и выращивания высокого урожая сортов винограда с групповой устойчивостью в предгорье Крыма2005  
Баранец Людмила АлексеевнаВлияние уровня засоренности на развитие оидиума и продуктивность виноградного растения в условиях Южного берега Крыма2004  
Баранець Людмила ОлексіївнаВплив рівня забур’яненості на розвиток оїдіуму та продуктивність виноградної рослини в умовах Південного берега Криму.2004  
Кривошей Іван ОлексійовичПотенційна плодоносність сорту Кокур білий, інших аборигенних сортів винограду і її реалізація у гірсько-долинному приморсь-кому районі Криму.2004  
Мазуренко Наталья АнатольевнаПовышение качества урожая винограда сорта мускат белый путем кратковременного воздействия водным стрессом в условиях ЮБК2004  
Мазуренко Наталія АнатоліївнаПідвищення якості врожаю винограду сорту Мускат білий шляхом короткочасного впливу водним стресом в умовах Південного берегу Криму.2004  
Волинкін Володимир ОлександровичУдосконалення сортименту та виведення нових поколінь сортів винограду на основі селекційних моделей2003  
Волынкин Владимир АлександровичСовершенствование сортимента и выведения новых поколений сортов винограда на основе селекционных моделей2003  
Кривошей Иван АлексеевичПотенциальная плодоносность сорта кокур белый, других аборигенных сортов винограда и ее реализация в горнодолинном Приморском районе Крыма2003  
Григоришен Анатолій ІвановичАгробіологічна оцінка технічних гібридних форм винограду в умовах півдня України2002  
Дрягін Валерій БорисовичРівень навантаження винограду сортів Ркацителі, Мускат Оттонель, Трамінер рожевий в умовах нижньої передгірської зони Криму при використанні врожаю для приготування виноградного сиропу.2002  
Молчанова Юлія ВасилівнаАгробіологічна та технологічна оцінка нових технічних форм винограду селекції ІВіВ ім. В.Є.Таїрова2002  
Сілаков Володимир ВасильовичІнтенсивна культура винограду в умовах західної передгірсько - приморської підзони Криму2002  
Брановицкая Татьяна ЮрьевнаДействие гибберелина на рост, развитие и некоторые биохимические показатели сортов винограда Бастардо магарачский, Каберне Совиньон, Саперави2001  
Брановицька Тетяна ЮріївнаДія гібереліну на ріст, розвиток та деякі біохімічні показники сортів винограду Бастардо магарацький, Каберне Совиньон, Саперави2001  
Дрягин Валерий БорисовичУровень нагрузки винограда сортов ркацители, мускат оттонель, траминер розовый в условиях нижней предгорной зоны Крыма при использовании урожая для приготовления виноградного сиропа2001  
Каменева Наталья ВалеріївнаЗастосування органічних кислот і солі титану для підвищення врожаю, якості ягід і вина сортів Пино сірий і Бастардо магарацький в умовах південного степу України2001  
Молчанова Юлия ВасильевнаАгробиологическая и технологическая оценка новых технических форм винограда селекции ИВиВ им. В.Е.Таирова2001  

[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net