Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Сільськогосподарські науки
Лісознавство і лісівництво

Содержание текущего раздела:
Камінецький Віктор КарловичЕкологічні та господарські основи напіввільного утримання копитних (на прикладі державної організації "Резиденція "Залісся" та Азово-Сиваського національного природного парку)2009  
Лукащук Галина БогданівнаПочаткові стадії вторинних сукцесій у лісових природних комплексах Ґорґан2009  
Лялюк-Вітер Галина ДмитрівнаЕкологічна роль природно-заповідних територій на північному мегасхилі Українських Карпат2009  
Михайлюк Василь МихайловичЛісівничі особливості насаджень за участю хвойних інтродуцентів Західного Полісся2009  
Сендонін Сергій ЄвгеновичДинаміка природного насіннєвого поновлення дуба звичайного (Querсus robur L.) у свіжих дібровах південної частини Правобережного Лісостепу залежно від комплексу абіотичних факторів.2009  
Целень Ярослав ПавловичЛісівничо-екологічні особливості відтворення букових лісів центральної частини Західно-Подільського горбогір'я.2009  
Голубчак Олексій ІвановичСтруктура і формування молодих деревостанів Ґорґан.2008  
Кратюк Олександр ЛеонідовичЕколого-лісівничі закономірності біотопічного розподілу тетерука (Lyrurus tetrix L.) та глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся2008  
Олійник Василь СтепановичВодоохоронно-захисна роль гірських лісів Українських Карпат, її антропогенні зміни та шляхи оптимізації.2008  
Переходько Олена МиколаївнаБіоекологічні особливості конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) в умовах заходу України2008  
Попельнюк Віктор ВасильовичОсобливості росту та продуктивності штучних насаджень сосни звичайної на Поділлі2008  
Федонюк Ольга ВікторівнаЗемноводні та плазуни в лісах Львівщини2008  
Бондар Ігор ПетровичБіотичний кругообіг мінеральних елементів та шляхи його регулювання в соснових деревостанах Центрального Полісся України2007  
Заїка Володимир КостянтиновичЛісівничо-фізіологічні особливості життєдіяльності соснових насаджень в зоні відчуження Чорнобильської АЕС2007  
Куриляк Віктор МихайловичДинамічні тенденції формування букових лісів Прикарпаття2007  
Мєшкова Тетяна СергіївнаОцінка стану деревного ярусу лісових насаджень Лівобережного Лісостепу України за даними моніторингу2007  
Новак Анатолій АнатолійовичСтан, продуктивність та відновлення дубових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі рівнинної частини західного регіону України)2007  
Яриш Віталій ЛеонідовичЗакономірності динаміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в лісових біоценозах Гірського Криму2007  
Івашинюта Сергій ВолодимировичСучасний стан лісів зеленої зони м.Рівне та заходи щодо посилення їх еколого-захисних функцій2007  
Булат Андрій Геннадійович Особливості ураження кореневою губкою соснових насаджень Харківщини та заходи щодо профілактики хвороби 2006  
Левченко Вячеслав Володимирович Природне насіннєве лісопоновлення у свіжих дібровах північної частини Правобережного Лісостепу 2006  
Манойло Валентин ОлексійовичСоснові ліси пристепових борів Лівобережної України та оптимізація їх вирощування2006  
Скалій Ігор МиколайовичУдосконалення елементів технології вирощування змішаних посівів кукурудзи з соєю на силос в Лісостепу України2006  
Тищенко Володимир Миколайович Еколого-фауністична характеристика та лісівниче значення рукокрилих (Chiroptera) в умовах Західного Поділля 2006  
Хромов Олександр Федорович Рекреаційне лісокористування в заповідних лісах Південного берега Криму 2006  
Хромов Олександр ФедоровичРекреаційне лiсокористування в заповідних лісах Південного берега Криму2006  
Шадура Микола ВасильовичДинаміка видового складу та запасів кормових рослин козулі європейської (Capreolus capreolus L.) у лісах Західного Полісся України2006  
Шкудор Василь ДмитровичПідвищення стійкості і збереження рослинного біорізноманіття соснових лісів Західного Полісся України2006  
Бондар Анатолій Омелянович Лісівничі основи формування високопродуктивних насаджень у дібровах Поділля 2005  
Гетьманчук Анатолій Іванович Особливості використання лісових лікарських рослин в умовах радіоактивного забруднення Полісся України 2005  
Музика Михайло Ярославович Відтворення лісових природних комплексів заповідних територій Західного Поділля (на прикладі природного заповідника "Медобори") 2005  
Нейко Ігор Степанович Природні дубові ліси верхів'я басейну Сіверського Дінця та удосконалення господарювання в них 2005  
Плугатар Юрій Володимирович Стан дубових насаджень гірського Криму та їх відновлення 2005  
Плугатарь Юрий ВладимировичСостояние дубовых насаждений горного Крыма и их восстановление2005  
Плугутар Юрій ВолодимировичСтан дубових насаджень Гірського Криму та їх відновлення2005  
Ткачук Володимир Ілліч Наукові основи підвищення продуктивності та стійкості соснових насаджень у Правобережному Поліссі України 2005  
Токарева Ольга Вікторівна Біоекологічні основи формування лісопаркових ландшафтів (на прикладі лісів зеленої зони м. Києва) 2005  
Шадура Анатолій Миколайович Лісівничі основи ведення мисливського господарства на кабана (Sus scrofa L.) та козулю (Capreolus capreolus L.) у лісах східного Полісся України 2005  
Вітер Роман МихайловичСучасний стан, структура і раціональне використання букових лісів Опілля2004  
Кікі Месмін СедоВплив способів створення та режимів вирощування культур сосни на їх ріст і зміну едафічних умов в Ізюмському пристеповому бору2004  
Малиновський Андрій КостянтиновичЛісові флороценотичні комплекси Українських Карпат2004  
Рибак Василь ОксентійовичБіоекологічні та лісівничі основи управління продукційним процесом в соснових ценозах Українського Полісся2004  
Хромов Александр ФедоровичРекреационное лесопользование в заповедных лесах Южного берега Крыма2004  
Іваницький Степан МиколайовичОсобливості ведення лісвого господапрства в західних районах Полісся і Лісостепу2004  
Базюк Ірина ВасилівнаАгарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя2003  
Головецький Михайло ПетровичФормування високопродуктивних і біологчно стійких штучних насаджень сосни у свіжих борах півночі Київського Полісся2003  
Кики Месмин СедоВлияние способов создания и режимов выращивания культур сосны на их рост и изменение эдафических условий в Изюмском пристепном бору2003  
Копій Леонід ІвановичОптимізація лісистості західного регіону України2003  
Левчук Олег ИвановичОсобенности рекреационного лесопользования по водосборному принципу на южном макросклоне Крымских гор2003  
Левчук Олег ІвановичОсобливості рекреаційного лісокористування за водозбірним принципом на південному макросхилі Кримських гір2003  

[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net