Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Сільськогосподарські науки
Сільське господарство

Содержание текущего раздела:
Борисенко Людмила НиколаевнаНаучное и экспериментальное обоснование комплексной переработки и использования коллаген- и кератинсодержащих кожевенных отходов в кормлении сельскохозяйственных животных1997  
Кваша Василь ІвановичЕкспериментальне обгрунтування підвищення продуктивності ремонтних телиць шляхом удосконалення годівлі і утримання в умовах західного Лісостепу України1997  
Кир"яченко Сергій ПетровичВиробництво біомаси спіруліни і її використання в годівлі свиней1997  
Ковтун Сергей БорисовичРост, развитие и состав прироста живой массы у бычков черно- пестрой породы в зависимости от уровня их кормления до 6-месячного возраста1997  
Кушнір Василь ІвановичПеретравність поживних речовин, обмін азоту та окремих мінеральних елементів у свиней при згодовуванні природних мінералів1997  
Наумюк Олександр СтепановичМолочна продуктивність корів при інтенсивному використанні культурних пасовищ1997  
Овсієнко Світлана МиколаївнаХімічний склад, перетравність поживних речовин і продуктивна дія вегетативної маси та зерна амаранту1997  
Подобед Леонид ИлларионовичТехнологические основы получения комплексных кормовых добавок и эффективность их применения в кормлении свиней и птиц1997  
Різничук Ігор ФедоровичЕфективність використання природничих цеолітів у годівлі норок1997  
Біденко Володимир МиколайовичВплив різних рівнів мікроелементів кобальту, йоду, міді на продуктивність, якість продукції та деякі показники резистентності організму корів в умовах радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь1996  
Гуменюк Галина ДенисовнаНовые виды сырья для производства комбикормов и совершенствование системы контроля качества1996  
Костенко Володимир МиколайовичОбгрунтування та розробка замінників молочних кормів і сумішок концентратів з підвищеним вмістом незернових компонентів і їх використання в годівлі молодняка великої рогатої худоби1996  
Маринчук Георгій ЄвгеновичПоліморфні системи лактопротеїнів виликої рогатої худоби як генні маркери молочної продуктивності1996  
Місюра Віра ВасилівнаЕкологічна оцінка антропогенного впливу на ландшафти басейну малих річок Полісся (на прикладі річки Веселуха)1996  
Паладійчук Олена РостиславівнаПродуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні кормових добавок1996  
Писаренко Зоя ВладимировнаВлияние генетических источников короткостебельности на биологические и хозяйственные признаки у гибридов озимой пшеницы в условиях орошения юга Украины1996  
Повозников Николай ГавриловичВлияние сапонита Варваровского месторождения на продуктивность и обмен энергии у бычков черно- пестрой породы1996  
Приліпко Тетяна МиколаївнаВплив згодування протеїново- мінеральної добавки із гіпергалинної аквакультури на продуктивність і обмін речовин у ярок1996  
Ренсевич Александр АлександровичМетоды повышения эффективности использования пшеничной соломы и ячменной шелухи на кормовые цели1996  
Романчук Людмила ДонатівнаРадіоекологічна оцінка раціонів з різним рівнем мікроелементів як засобу зниження надходження цезію-137 в організм жуйних1996  
Сироватко Катерина МаксимівнаПродуктивність та структурні зміни органів травлення бичків при згодовуванні кормових добавок1996  
Хмарская Виктория БорисовнаСовершенствование технологии приготовления комбикормов для прудовой рыбы1996  
Цыбульщак Леонид ЛукьяновичАнтропогенная трансформация сегетальных видов растений и меры борьбы с ними в степи Украины1996  
Бородина Екатерина ИвановнаЦитоэмбриология интерсексуальности половых типов конопли1995  
Ворошина Татьяна ЛеонидовнаПрименение иммуногенетическмх показателей при трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота1995  
Гаврилова Олена АнатоліївнаПоживність і эффективність використання екструдатів зерна бобових при вирощуванні і відгодівлі свиней1995  
Грицун Анатолій ВасильовичЯкість і продуктивна дія силосу з кукурудзи в залежності від технологічних прийомів заготівлі1995  
Дякин Станислав АлександровичСостав, питательность и кормовые достоинства силоса, приготовленного из цельного растения измельченной и плющенной кукурузы восковой спелости1995  
Панько Валентина ВасилівнаВикористання комплексної кормової добавки із нетрадиційної сировини в раціонах молодняка свиней1995  
Петришак Роман АнатолійовичВирощування і відгодівля молодняка великої рогатої худоби на раціонах з різною концентрацією енергії та протеїну1995  
Сахно Олександр ВолодимировичВплив згодовування біоконверсованих відходів переробки винограду на продуктивність і обмін речовин у свиней на відгодівлі1995  
Свистула Михаил МихайловичВлияние скармливания отходов очистки семян люцерны на продуктивность и обмен веществ у ремонтных телок1995  
Тур Григорий НиколаевичВлияние однократного тесного инбридинга на иммунологические и иммуногенетические показатели свиней при чистопородном разведении1995  
Євтушок Іван МусійовичВплив мінеральних добрив і регуляторів росту на накопичення радіоцезію кормовими культурами в умовах радіоактивного забруднення зони Полісся України1995  
Попова Ольга ЛеонтьевнаКооперация личного подсобного хозяйства с общественным производством АПК1989  
Оробчук Михаил ГригорьевичЭкономические проблемы охраны земель в колхозах лесостепных районов УССР (на примере Тернопольской области)1988  
Майоров Юрий ИвановичЭкономические проблемы оценки эффективности противоэрозионных мероприятий1987  
Терещенко Виктор КирилловичЭкономические и организационные проблемы совершенствования систем управления социалистическим соревнованием в агропромышленном комплексе1987  
Акрамов ШодиПовышение экономической эффективности виноградарства в агропромышленном комплексе Таджикской ССР1986  
Прокопенко Л. НЭффективность интенсификации животноводства (на материалах животноводческих комплексов НПО "Колхозживпром" Молдавской ССР)1986  
Швиденко Михаил ЗиновьевичЦелевые комплексные программы в плановом руководстве развитием районного АПК1986  
Гришок Светлана ВладимировнаФормирование и использование трудового потенциала в сельском хозяйстве в условиях агропромышленной интеграции1985  
Халиков Суюн РавшановичЭкономическая эффективность интенсификации производства говядины и пути ее повышения в условиях орошаемого земледелия (на примере хозяйств Узглавзаготживпрома)1984  

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net