Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Сільськогосподарські науки
Сільськогосподарські меліорації

Содержание текущего раздела:
БАБІЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧРОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ПРИНЦИПОВИХ СХЕМ ЗРОШЕННЯ МАЛОКОНТУРНИХ ДІЛЯНОК2009  
Капелюха Тетяна АнатоліївнаОбгрунтування елементів технології краплинного зрошення картоплі весняного та літнього садіння в умовах Степу України2009  
Лико Сергій Михайлович1. Агромеліоративна оцінка та особливості використання зернистих фосфоритів як меліорантів на осушуваних грунтах2009  
Мардімасова Олена ОлександрівнаОсобливості еколого-меліоративного стану осушуваних земель Київської області за різних умов їх використання2009  
Матяш Тетяна ВіталіївнаНаукове обґрунтування системи прийняття рішень в платному водокористуванні при зрошенні2009  
Сербенюк Віктор ОлексійовичВплив плантажної оранки та удобрення на родючість осушуваних торфово-глейових ґрунтів і продуктивність багаторічної травосуміші у Лісостепу2009  
Сташук Василь АндрійовичНаукові засади управління водогосподарсько-меліоративн- им комплексом України.2009  
Турчина Катерина ПетрівнаОцінка агромеліоративного стану осушуваних дерново-глейових карбонатних ґрунтів Західного Полісся України.2009  
Шевчук Сергій АнатолійовичУдосконалення управління меліорованими територіями на основі інформаційно-аналітичної системи еколого-меліоративного моніторингу2009  
Кольцов Сергій ОлександровичЗміна гумусоутворювання та агрофізичного стану ґрунтів у рисово-люцерновій сівозміні та їх вплив на врожай рису2008  
Костік Сергій ОлексійовичВплив агротехнічних факторів на врожай та якість коренеплодів цукрових буряків2008  
Котельчук Андрій ЛеонідовичОбґрунтування технології підготовки господарсько-побутових стічних вод для використання їх в системах зрошення2008  
Марковська Олена ЄвгеніївнаПродуктивність пшениці озимої на зрошенні залежно від основного обробітку грунту в сівозміні південного Степу України.2008  
Писаренко Павло ВолодимировичПродуктивність різних за групами стиглості гибридів кукурудзи залежно від густоти стояння та вологозабезпеченості в умовах південного Степу України.2008  
Пуценко Дмитро ВалерійовичВплив способів поливу, добрив та загущення рослин на врожай і якість плодів посівних томатів2008  
Рюмшин Андрій ВасильовичЗаходи формування високоякісного зерна твердої озимої пшениці в Криму2008  
Власова Олена ВеніаміновнаІнформаційне забезпечення планування зрошення за просторово розподіленими даними2007  
Каплін Сергій ОлександровичВплив рівнів водозабезпечення, добрив, густоти стояння рослин на врожай та якість соняшнику олеїнового типу2007  
Наумчук Олександр МиколайовичУдосконалення процесів водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах засобами гідравлічної автоматизації2007  
Романюк Іван ВасильовичТеплова меліорація ґрунту скидною теплою водою за допомогою гідротехнічної системи з теплообмінниками - рукавами (в умовах Західного Полісся України)2007  
Романюк Іван ВасильовичТеплова меліорація грунту скидною теплою водою за допомогою гідротехнічної системи з теплообмінниками-рукавами (в умовах Західного Полісся України)2007  
Харченко Олег ВасильовичРесурсне забезпечення та шляхи оптимізації умов вирощування сільськогосподарських культур у Лісостепу України2007  
Шатковський Андрій ПетровичОбґрунтування елементів технології мікрозрошення моркви в умовах півдня України2007  
Шатковський Андрій ПетровичОбгрунтування елементів технології мікрозрошення моркви в умовах півдня України2007  
Бабушкіна Руслана ОлександрівнаАгромеліоративна ефективність використання кальцієвмісних меліорантів на зрошуваних чорноземах південних2006  
Бондарчук Лариса ФедорівнаОптимізація агроекологічного стану осушених земель шляхом використання місцевих меліорантів та добрив (на прикладі Волинської області)2006  
Бутов Василь МиколайовичВплив режимів живлення і зрошення на урожай і якість коренеплодів цукрових буряків у південній зоні України2006  
Волошин Микола Миколайович Оптимізація зрошувальних норм та оперативне управління поливами при платному водокористуванні 2006  
Задорожний Андрій ІвановичДослідження динаміки та прогнозування процесів підтоплення сільськогосподарських угідь в системі еколого-меліоративного моніторингу2006  
Клімов Сергій ВасильовичОбгрунтування параметрів дренажно-екранних модулів осушувальних систем2006  
Клімов Сергій ВасильовичОбґрунтування параметрів дренажно-екранних модулів осушувальних систем2006  
Кошовий Василь Олександрович Удосконалення елементів технології вирощування соняшнику кондитерського напрямку при зрошенні в умовах півдня України 2006  
Крученюк Василь ДаниловичІнтенсифікація роботи дренажних свердловин з ерліфтною системою водовідбору для захисту населених пунктів від підтоплення (на прикладі Кам'янка- Дніпровської протифільтраційної завіси)2006  
Кузьмич Людмила Володимирівна Підвищення надійності та удосконалення елементів закритої мережі осушувальної системи (в умовах Західного Полісся України) 2006  
Пашкевич Олена ІванівнаУдосконалення методів розрахунку засобів дощування, розподільчих і транзитних трубопроводів дощувальних машин фронтальної дії2006  
Пендак Наталія ВолодимирівнаУдосконалення водокористування з урахуванням ризиків при зрошенні овочевих культур (на прикладі Херсонської області)2006  
Поліщук Віталій ВасильовичПланування поливів сільськогосподарських культур в умовах обмеження ресурсів2006  
Сасюк Зоя КостянтинівнаПросторова екстраполяція показників моніторингу осушуваних грунтів2006  
Сидоренко Віталій ПилиповичВплив агротехнічних прийомів на продуктивність соняшнику у післяукісному посіві при зрошенні2006  
Чернишевська Людмила ЮхимівнаОптимізація водоощадливих конструкцій каналів зрошувальних систем з урахуванням грунтової основи2006  
Чернышевская Людмила ЕфимовнаОптимизация водосберегающих конструкций каналов оросительных систем с учетом грунтового основания2006  
Шалай Сергій ВасильовичОбгрунтування ефективної врожайності сільськогосподарських культур на осушуваних землях за довготерміновим прогнозом2006  
Шалай Сергій ВасильовичОбґрунтування ефективної врожайності сільськогосподарських культур на осушуваних землях за довготерміновим прогнозом2006  
Cудук Олена ЮріївнаОптимізація норми осушення на дерново-підзолистих ґрунтах в умовах радіаційного забруднення території.2005  
Гаць Павло Іванович Наукові основи водорегулювання і раціонального використання меліоративних земель Західного Полісся України 2005  
Гладовська Тетяна Миколаївна Вдосконалення моніторингу осушуваних земель шляхом застосування біологічних критеріїв 2005  
Дем'янюк Олексій Степанович Розробка принципових схем і конструкцій сумісної роботи мобільних і широкозахватних дощувальних машин 2005  
Каплін Олександр Олександрович Вплив попередників, способів обробітку грунту та мінеральних добрив на продуктивність скоростиглих гібридів соняшнику при зрошенні 2005  
Крініцин Вадим Валерійович Системне прогнозування розвитку культур в зрошувальному землеробстві 2005  
Крініцин Вадим ВалерійовичСистемне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві2005  

[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net