Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Математический анализ

Содержание текущего раздела:
Планування сім'ї у жінок, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.01 / І.В. Кондратенко; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі клініко-лаборатних і функціональних методів ддослідження вивчено порівняльні аспекти різних методів контрацепції у жінок, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території, а також особливості формування та функціонального фетоплацентарного комплексу залежно від ступеня радіаційного забруднення. Науково обгрунтовано, розроблено та впроваджено практичні рекомендації щодо попередження непланованої вагітності з переходом на профілактику акушерських і перинатальних ускладнень за допомогою поетапного використання гормональних і фітопрепаратів.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net