Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Дифференциальные уравнения

Содержание текущего раздела:
Асимптотична поведінка та стійкість розв'язків деяких класів кусково-лінійних різницевих рівнянь 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / С.І. Попович; НАН України. Ін-т математики. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Доведено теореми стійкості для систем нелінійно зв'язаних унімодальних бімодальних кусково-лінійних одновимірних відображень. Для синхронізуючої хаотичної множини у просторі параметрів знайдено області асимптотичної стійкості за Ляпуновим, стійкості за Мілнором, нестійкості за Мілнором і сильної нестійкості. Досліджено біфуркації розрідження, розширення та переходу до хаотичного сідла.

Методи побудови функцій керованості та позиційних керувань 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Василь Олександрович Скорик; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000.

Аннотация:

Інтертекстуальність прози В.Пелевіна 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 01.01.02 / І.Ю. Дітковська; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що джерелами інтертексту В.Пелевіна є твори літератури, філософії, психології, живопису, музики, кінематографа, сюжети, мотиви, образи стародавніх міфів, російської народної казки, подані у вигляді цитат, алюзій, ремінісценцій. Складний комплекс цитат, алюзій, ремінісценцій охарактеризовано як центонні та визначено основний вид інтертекстуальності - мега/гіпертекстуальність. Виявлено функції інтертекстуальних елементів, які конструюють картину світу та концепцію героя. Доведено, що у складному світі пелевінського гіпертексту кожен протекст є глибоко обумовленим і виконує свої власні функції, підпорядковується логіці центруючого тексту-лідера (буддизму та його модифікації дзен-буддизму). Зазначено, що виявлення у творчості В.Пелевіна елементів синтезу свідчить про пошук письменником нових шляхів, кардинально протилежних деконструкції постмодернізму.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net