Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Алгебра и теория чисел

Содержание текущего раздела:
Вільні групи та напівгрупи автоматних перетворень 1999

Источник: Автореф. дис.. канд. фіз-мат.н. наук: 01.01.06 / А.С. Олійник; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню зображень вільних груп та напівгруп автоматними перетвореннями над скінченними алфавітами. Розвинуто техніку обчислень у вінцевих добутках за нескінченними послідовностями напівгруп перетворень. Доведено, що у сенсі Бера "більшість" скінченно породжених піднапівгруп напівгрупи автоматних перетворень над скінченним алфавітом є вільними. Побудовано континуальну серію прикладів вільних напівгруп автоматних підстановок. Знайдено зображення вільних неабелевих груп рангу 2 як скінченними, так і нескінченними автоматами над двоелементним алфавітом. Описано відношення Гріна в напівгрупі автоматних перетворень над скінченним алфавітом.

Самоподібні групи автоматів 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / В.В. Некрашевич; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 28 с. — укp.

Аннотация: Досліджено властивості самоподібних груп, їх зв'язок з теорією автоматів, ітераціями віртуальних ендоморфізмів, операторними алгебрами та динамічними системами. Побудовано теорію стикуючих груп та їх граничних просторів. Знайдено алгоритми для розв'язання проблеми рівності у групах та напівгрупах асинхронних автоматів. Доведено, що стискуючі групи мають поліноміальну складність проблеми рівності. Розроблено нові методи доведення неізоморфності груп, що дозволило дати відповідь на питання Р.Григорчука про класифікацію груп Gomega з точністю до ізоморфізму. Введено групи ітерованих монодромій. Показано, що граничні простори груп ітерованих монодромій розширюючих відображень збігаються з їх множинами Жюліа. Обгрунтовано можливості застосування теорії груп, породжених скінченими автоматами, до голоморфної динаміки. Знайдено формулу для обчислення дії груп ітерованих монодромій на кореневому дереві, що розв'язує проблему Р.Пінка про обчислення груп Галуа ітерованих розширень поля функцій. Доведено, що алгебри Кунца - Пімзнера, природньо пов'язані з самоподібними групами, є простими. Знайдено новий зв'язок між групами Хігмана - Томпсона та алгебрами Кунца. Доведено, що всі власні фактор-групи групи, породженої групою Хігмана - Томпсона та самоподібною групою, абелеві. Запропоновано метод знаходження максимального абелевого фактора такої групи та знайдено новий клас простих нескінчених груп.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net