Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Математическая логика, теория алгоритмов и дискретная математика

Содержание текущего раздела:
Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.08 / Т.О. Карнаух; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено властивості граматик з нестираючою стековою пам'яттю (зокрема доведено рекурсивність відповідних мов). Побудовано гніздові стекові генератори, що обчислюють трансцендентні числа. Доведено достатню умову, за виконання якої всюди визначено дійсну функцію, задану монотонною послідовністю неперервних систем кубиків, і може бути заданою строгим реалом. Для неперервної всюди визначеної дійсної функції у термінах класичного аналізу одержано необхідні та достатні умови того, що її можна задати строгим реалом.

Функції росту автоматів Мілі з двома станами над двохелементним алфавітом та напівгрупи, що ними породжуються 2002

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.08 / І.І. Резников; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено функції росту автоматів Мілі з двома станами над двохелементним алфавітом та породжених ними напівгруп автоматних перетворень. Обчислено функції росту автоматів Мілі, описано в термінах твірних та визначальних співвідношень напівгрупи автоматних перетворень, породжених зазначеними автоматами, наведено їх функції росту та висвітлено основні властивості. Знайдено найменший можливий автомат Мілі проміжного росту, охарактеризовано автомати лінійного росту, які породжують напівгрупи квадратичного росту, а також всі необоротні автомати з двома станами над двохелементним алфавітом, що породжують напівгрупи експоненційного росту з нетривіальними визначальними співвідношеннями та вільну напівгрупу другого рангу. Розроблено програмний комплекс для дослідження функцій росту автоматів та породжених ними напівгруп автоматних перетворень.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net