Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Астрономия

Содержание текущего раздела:
Визначення орбіт ШСЗ для вирішення задач геодинаміки та моніторингу геостаціонарної зони за результатами спостережень 1999

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / С.П. Руденко; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вдосконаленню існуючих та розробці нових алгоритмів, що використовуються при визначенні орбіт високоорбітальних супутників Землі, а саме, геодинамічних супутників Lageos-1 та Lageos-2, а також геостаціонарних супутників. Отримана нова реалізація земної системи відліку, що містить геоцентричні координати 109 станцій та швидкості 64 станцій. Обчислено також ряд параметрів обертання Землі з кроком 3 доби на інтервалі з 6 вересня 1983 р. по 13 грудня 1998 р. Обчислені орбіти 126 геостаціонарних об'єктів на основі аналізу 1966 фотографічних спостережень, отриманих в Києві та Ужгороді у 1996 році.

Визначення положень небесних об'єктів до 15m із спостережень на аксіальному меридіанному крузі Миколаївської астрономічної обсерваторії 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / О.В. Шульга; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2001. — 28 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблему визначення положень небесних об'єктів до 15m з систематичними похибками не гірше від +- 0".02 до +- 0".03 та вмпадковими похибками не гірше від +- С 0".03 до +- 0".04 для зірок 8m - 11m та не гірше від +- 0".07 до +- 0".09 для зірок 12m - 15m. Розроблено та запатентовано конструкцію аксіального меридіанного круга (АМК). Створено прикладну теорію АМК. Викладено методики дослідження його параметрів. Виготовлено оптико-механічні вузли АМК, зірковий та автоколімаційний мікрометри з використанням ПЗЗ приймачів і скануючу відлікову систему круга. Побудовано павільйони та допоміжні будівлі АМК. Виконано дослідження параметрів та інструментальної системи АМК з використанням методу безперервного контролю рухомих вузлів і деталей АМК. Здійснено регулярні спостереження на телескопі та одержано каталоги положень: 9146 зірок до 15m за списком каталогу GSC навколо 190 позагалактичних радіоджерел (AMC1C), 1415 зірок 8m - 10m за списком каталогу HIPPARCOS (AMC1A).

Вплив атмосфери на віддалемірні спостереження штучних супутників Землі 1999

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / Н.І. Каблак; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — Ужгород, 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена проблемі підвищення точності врахування впливу земної атмосфери на результати денних віддалемірних спостережень штучних супутників Землі. За одержаними впродовж року даними денних аерологічних зондувань в регіоні України та в Будапешті, використовуючи сферичну симетричну та несферичну моделі атмосфери, визначено поправки, їх просторово-часові варіації. Проведено оцінку та аналіз моделей редукцій за атмосферу, рекомендованих Міжнародною службою обертання Землі (МСОЗ) для обробки віддалемірних спостережень штучних супутників Землі (ШСЗ). Досліджено і удосконалено моделі редукцій за атмосферу на основі виявлених регіональних і локальних особливостей впливу атмосфери на лазерні та радіовіддалемірні спостереження ШСЗ.

Дослідження ефекту непрецесійного руху рівнодення 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / О.В. Козел; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено ефект непрецесійного руху рівнодення за вашингтонськими та грінвіцькими меридіанними спостереженнями Сонця 1925 - 1982 рр. Отримано та проаналізовано оцінки різниць положень нуль-пунктів, непрецесійного руху рівнодення, кутів взаємної орієнтації систем координат, елементів орбіти Землі. Зроблено висновки про реальність ефекту непрецесійного руху рівнодення та про прийняття завищеної приблизно удвічі величини ефекту в FK5. Доведено, що на оцінки ефекту впливають методики дослідження, неточність прийнятої сталої процесії, а також відмінності шкал UT2 і динамічної "шкали часу Брауера". Вперше виявлено залежності величини ефекту непрецесійного руху рівнодення від середньодобових рухів планет та від розмірів їх орбіт. Доведено кращу збіжність та більш високу точність оцінок невідомих під час використання геометричного підходу щодо розв'язку задачі про узгодження каталожної та динамічної систем координат. Обгрунтовано, що приведення координат зір каталогу до динамічних нуль-пунктів має здійснюватись із урахуванням взаємного нахилу каталожного та динамічного екваторів систем.

Оптична реалізація небесної системи координат за даними міжнародних програм КСЗ і ФОН 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.01 / А.І. Яценко; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2002. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: З використання даних щодо абсолютних власних рухів зір на базі каталогу GPM1 одержано компоненти швидкості обертання осей координат, закріплених каталогом астрометричного супутника HIPPARCOS, відносно галактик. Разом з матеріалами інших досліджень дані результати використано у процесі побудови остаточного варіанту каталогу HIPPARCOS. Досліджено дисторсію, кому та рівняння блиску подвійного ширококутного астрографа (ПША) з використанням нової методики визначеня сталих платівки телескопа за обробкою знімків за двома експозиціями різної тривалості.

Побудова моделей і оцінка геодинамічних параметрів за даними РНДБ спостережень 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / С.Л. Болотін; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: Розроблено алгоритми моделювання часової затримки й оцінки параметрів для обробки РНДБ спостережень, за використанням яких створено унікальне програмне забезпечення "SteelBreeze" для обробки РНДБ даних, що дозволяє проводити аналіз існуючих спостережень, визначати параметри обертання Землі, координати та швидкості станцій спостережень, координати радіоджерел, інші геодинамічні параметри. Досліджено високочастотні варіації миттєвого вектора кутової швидкості обертання Землі.

Розробка та створення програмно-апаратного комплексу для високоточної локації ШСЗ 2002

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / В.Р. Суберляк; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано методику визначення інструментальних похибок наведення телескопа лазерного віддалеміра за даними спостережень яскравих (менше 4-ї зоряної величини) зірок. Розроблено систему автоматизованого спостереження зірок з використанням основного каналу прийому лазерного віддалеміра, яка разом із впровадженим методом математичної обробки даних спостереження стала базою для побудови моделі похибок телескопа. Вперше визначено координати точки відліку віддалеміра з точністю 1 - 2 см на базі віддалемірних спостережень геодинамічних ШСЗ LAGEOS-1 і LAGEOS-2.

Спостереження супутників глобальної системи визначення місцеположення (GPS) для геодинамічних та іоносферних досліджень в Україні 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / О.О. Хода; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Використано GPS-технології на геодинамічних полігонах. Побудовано моделі іоносфери за даними спостережень GPS-супутників. Завдяки обробці GPS-спостережень отримано високоточні координати пунктів, розташованих на Кримському геодинамічному полігоні, у Карпатах (проект GEODUS), на локальному полігоні Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Створено мережу перманентних GPS-станцій на території України. Доведено, що розроблене програмне забезпечення Klio дозволяє оцінити параметри іоносфери у рамках моделі тонкого шару. Обчислено значення загального вмісту електронів, які узгоджуються зі значеннями, отриманими за допомогою комплексу Bernese v.3.5, в межах 0,25 TECU.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net