Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Биологические науки
Биофизика

Содержание текущего раздела:
АТФ-індуковані струми в нейронах підслизового сплетіння тонкого кишечника морської свинки 1999

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / О.В. Глушаков; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 1999.

Аннотация:

Активність високопорогових кальцієвих каналів гіпокампу щура при зменшенні напруги кисню в зовнішньоклітинному розчині 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / В.М. Шкриль; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено зміни активності високопорогових кальцієвих каналів гіпокампу щура під час модулювання умов гіпоксії. Показано, що активність високопорогових кальцієвих каналів нейронів гіпокампу модулюється зниженням напруги кисню зовнішнього середовища за відсутності глюкози у зовнішньому середовищі. Встановлено, що за умов фіксації внутрішньоклітинної концентрації кальцію на нульовому рівні не відбувається адекватна зміна максимальної амплітуди кальцієвого струму. У разі наявності вільного внутрішньоклітинного кальцію відбувається потенціювання кальцієвого струму у випадку зменшення напруги кисню зовнішньоклітинного розчину.

Взаємодія кальцій-регулюючих структур в первинних сенсорних нейронах в нормі та при різних патологічних станах 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / В.О. Шишкін; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: На підставі методу флуоресцентного вимірювання цитозольної концентрації кальцію, за допомогою барвника indo-i досліджено внутрішньоклітину кальцієву сигналізацію в заднєкорінцевих гангліів (ЗКГ) нейронов у нормальному та паталогічному станах (стрептозоцин-індукованого діабету, карадженин-індукованого запалення). З використанням блокатора мітохондріального кальцієвого захоплення та викиду виявлено ступінь і характер участі мітохондрій у формуванні кальцієвих сигналів, викликаних деполяризацією, а також під час виведення кальцію з ріанодинового депо ендоплазматичного ретикулума в первинних сенсорних нейронах щурів.

Взаємодія іонів двовалентних металів з неканонічними структурами нуклеїнових кислот 2003

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / М.В. Дегтяр; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виміряно диференційні УФ-спектри металокомплексів, що дозволило визначити вплив іонів на конформацію полінуклеотидів, а також встановити міста зв'язування іонів. Запропоновано структуру комплексу, що утворюється, та механізм викликаного іонами руйнування спіралі. Зазначено, що у широкому діапазоні концентрацій іонів одержано діаграми конформаційних рівноваг. Наведено розрахунки констант зв'язування іонів з одно- та багатоланцюговими спіралями. Встановлено, що одержані значення констант зв'язування дозволили у межах теорії лігандів пояснити деякі особливості фазових діаграм. Зареєстровано утворення компактних часток у присутності високої концентрації іонів металів та визначено їх розміри.

Вивчення особливостей взаємодії іонів перехідних металів з нуклеїновими кислотами, що знаходяться на різних рівнях структурної організації 1999

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / І.В. Сиса; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999.

Аннотация:

Вивчення термодинамічних характеристик компонентів білково-нуклеїнових комплексів 1999

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / І.К. Галетич; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999.

Аннотация:

Властивості іонних струмів, що активуються ГАМК, в соматичній мембрані ізольованих нейронів спинальних гангліїв щурів 2000

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / В.Г. Сидоренко; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2000.

Аннотация:

Вплив активації мітохондріальної пори на діяльність серця 2003

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / С.М. Надточій; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 24 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано роль активації мітохондріальної пори (МП) в діяльності серця в експериментах на ізольованих перфузованих за Лангендорфом серцях морських свинок, на суперфузованих препаратах міокардіальної трабекули та судинної смужки і на тваринах. За результатами дослідження відкриття МП у разі ізольованого серця під час ішемії-реперфузії, а також за допомогою хімічних активаторів - феніларсин оксиду та антиміцину А - супроводжувалося різким падінням скоротливої активності міокарда, зниженням коронарного потоку й ефективності споживання кисню. Інгібітори МП циклоспорин А і водорозчинний вітамін Е - тролокс ефективно зменшували пошкодження ішемізованого серця під час 40 хв реперфузії, що супроводжувалось вірогідним зменшенням амплітуди підвищення оптичної щільності поглинання у відтікаючому від серця розчині на першій хвилині реперфузії у порівнянні з контрольними умовами. Доведено, що СМФ впливає на фізіологічні показники роботи ізольованого серця та судин і виступає маркером порушення функції серця під час активації МП різного генезу. Встановлено, що СМФ спостерігався в крові під дією різних активаторів МП за умов in vivo.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net