Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Биологические науки
Вирусология

Содержание текущего раздела:
Антигенні властивості ентеровірусів свиней 2001

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / С.В. Дерев'янко; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено і вивчено біологічні, фізико-хімічні та антигенні властивості 47 штамів ентеровірусів свиней (ЕВС), 9 з яких віднесено до ЕВС 1-го серотипу, 4 штами не належать до відомих серотипів ЕВС. Типову належність 28 виділених штамів не визначено, бо вони мають антигенні зв'язки з референтними штамами ЕВС декількох серотипів. Встановлено, що міжтипові антигенні властивості ЕВС обумовлені спільними антигенними детермінантами вірусного походження. Внаслідок міжтипового схрещування референтних штамів ЕВС одержано клони з проміжними антигенними властивостями. На підставі вивчення штамів ЕВС із міжтиповими антигенними властивостями створено "набір діагностикумів ентеровірусних пневмоентеритів свиней".

Біологічна характеристика фагів фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas та Xanthomonas, виділених із агроценозів України 2003

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / О.М. Андрійчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено біологічні властивості ізоляторів фагів, поширених в агроценозах України. Встановлено динаміку чисельності конкуруючих бактеріофагів у природному агроценозі, а також динаміку декількох популяцій фагів антагоністичних до різних бактерій, що одночасно зустрічаються в оточуючому середовищі. У складі білків фагів виявлено загальні антигенні детермінанти, досліджено їх поліпептидний склад. Встановлено, що геноми фагів представлені двонитковою ДНК, яка характеризується відсутністю фрагментованості в структурі. Запропоновано модифікований метод виділення ДНК, який дозволяє швидко та ефективно з отриманих ізоляторів виділяти нуклеїнові кислоти одночасно для великої кількості проб без застосування фенолу. Створено лабораторну колекцію ізоляторів фагів (понад 400 зразків), виділених з агроценозів.

Біологічні властивості та індикація вірусу інфекційної анемії коней 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Н.М. Матвієнко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати порівняльного вивчення референтних штамів вірусу інфекційної анемії коней (ІНАК): TIA P 337 V 26 13 та Wyoming W 40, а також ізолятів вірусу, які виділено від коней господарств Черкащини (З 14261/97, Ч 17714/01) та Сумщини (С 14378/98). Досліджено особливості культивування вірусу інфекційної анемії коней. Вивчено цикл репродукції вірусу ІНАН у чутливих біологічних системах. Змодельовано інфекцію на природно чутливих тваринах та проведено гістологічну оцінку ураження організму під дією вірусу, встановлено біохімічні зміни в сироватці крові хворих коней. Наведено методичні підходи з використання реакції імунофлуоресценції для індикації антигену вірусу інфекційної анемії коней. Розроблено тест-систему для індикації вірусу інфекційної анемії коней з використанням методу флуоресціюючих антитіл.

Біологічні та молекулярні особливості ізоляторів вірусу тютюнової мозаїки (Tobamovirus), виділених з різних регіонів України 2001

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Т.П. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001.

Аннотация:

Біологічні та фізико-хімічні властивості фагів молочнокислих бактерій, виділених за умов виробництва молочних ферментованих продуктів 2006

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / М.О. Шугай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто негативний вплив фагів високого титру на якість та рівень епідеміологічної безпеки цільового продукту. Наведено результати досліджень фагочутливості культури термофільних стрептококів, показано здатність фагів перехресно лізувати штами мезо- і термофільних молочнокислих бактерій. Висвітлено морфолого-структурну організацію фагових часток та їх поліпептидний склад. Встановлено високий ступінь серологічної спорідненості с2-подібних фагів, а між ізолятами морфотипів В1 та В2 спільних антигенних детермінант не виявлено. Визначено чутливість фагів до фізико-хімічних факторів і стабільність вірусів за різних умов зберігання.

Взаємодія антиген-антитіло в умовах поверхневого плазмонного резонансу та застосування цього явища для визначення вірусспецифічних макромолекул 2004

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / П.М. Болтовець; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено новий підхід до визначення вірусів безпосередньо в клітинних гомогенатах за допомогою специфічних антитіл методом поверхневого плазмонного резонансу (ППР). Запропоновано нову модифікацію поверхні сенсора для визначення вірусів шляхом формування на його поверхні мономолекулярного шару з ефективним негативним зарядом, що запобігає денатурації білків і забезпечує їх орієнтовану іммобілізацію. Розроблено та випробувано на прикладі вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ) загальний підхід до виявлення та кількісного визначення вірусів методом ППР за допомогою специфічних антитіл, іммобілізованих на модифікованій KNCS і білком A. St. aureus поверхні сенсора. На прикладі культури зеленої водорості Bracteacoccus minor, інфікованої ВТМ на стадії зооспор, показано, що така модифікація поверхні сенсора дозволяє адекватно визначати вірус у клітинних гомогенатах, що підтверджено методами ІФА і світлової мікроскопії. На прикладі моделі структурного білка Х-вірусу картоплі і гексону аденовірусу типу 2 встановлено можливість використання такого підходу для визначення вірусних білків. Запропоновано нову оригінальну процедуру кількісного визначення вірусу шляхом іммобілізації комплексу специфічні IgG-вірус на модифіковану тіоціанатом і білком A поверхню сенсора. На прикладі Nicotiana tabacum за допомогою даного підходу досліджено розвиток вірусної інфекції у рослинах. Одержано узгодження між даними ППР та ІФА.

Вплив вірусної інфекції на спектральні характеристики фотосинтетичного апарату рослин родини Solanaceae 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / В.З. Улинець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Показано можливість діагностування фітовірусих інфекцій з застосуванням спектрометричних методів досліджень, які базуються на вимірюванні концентрації хлорофілу. Головною перевагою даного методу є знаходження відмінностей у спектрах відбиття контрольних і системно інфікованих вірусом тютюнової мозаїки рослинах, які можна спостерігати ще до появи перших симптомів інфекції. Виявлено негативний вплив вірусної інфекції на структуру та функціональний стан фотосинтетичного апарата з переважним ураженням фотосистеми II. Встановлено, що під час оцінки впливу вірусу на рослину за допомогою спектрального методу необхідно використовувати також параметри відбиття, чутливі до зміни величини листового індексу.

Вплив вірусів поліомієліту та їх бентонітових варіантів на пухлинні процеси в експерименті 1999

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Н.В. Ахрамєєва; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1999.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net