Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Биологические науки
Грунтоведение

Содержание текущего раздела:
Відновлення родючості дерново-підзолистих супіщаних грунтів із токсичними ознаками 2003

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.18 / О.М. Пузняк; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2003. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Уперше обгрунтовано причини виникнення токсичних ознак дерново-підзолистих супіщаних грунтів у Волинському Поліссі. Визначено вплив різних видів і форм добрив, їх співвідношень та способів внесення на ступінь токсичності дерново-підзолистого супіщаного грунту та роль його фізико-хімічних, агрохімічних і мікробіологічних властивостей в усуненні цього явища. Уперше розроблено ефективні та екологічно безпечні засоби знешкодження мікробного токсикозу грунту. Встановлено вплив вапнування на зменшення коефіцієнту біологічного поглинання ряду мікроелементів на дерново-підзолистому супіщаному грунті з токсичними ознаками. Наведено рекомендації щодо відновлення родючості таких грунтів і підвищення продуктивності агрофітоценозів у зоні Західного Полісся.

Гельмінтофауна та гельмінтоценози диких водоплаваючих птахів Біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф.Е.Фальц-Фейна, розробка заходів боротьби та профілактики 1999

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.18 / Д.В. Бережний; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням вивчення гельмінтофауни та гельмінтоценозів у диких водоплаваючих птахів заповідника "Асканія-Нова" . Висвітлені показники гельмінтофауни та гельмінтоценозів, їх залежність від віку, сезону, умов помешкання та годівлі. Запропоновані науково обгрунтовані протигельмінтозні схеми боротьби та профілактики.

Епізоотологія дикроцеліозу жуйних тварин в Північно-східній частині України, заходи боротьби та профілактики 2001

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.18 / Л.М. Коваленко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. ветеринар. медицини. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Доведено, що розповсюдження дикроцелюлозу жуйних тварин у північно-східній частині України залежить від природно-кліматичних зон. Ураження великої рогатої худоби гельмінтозом інтенсивніше проходить на пасовищах, де переважають основні біотипи проміжних живителів - сухопутних молюсків та додаткових - мурашок. Розповсюдження та ураження личинковими стадіями дикроцелій залежить від відстані мурашників до основних біотипів молюсків, температурних коливань зовнішнього середовища, пори року та загальної ураженості тварин дикроцеліями. З'ясовано, що застосування вермітану для лікування хворих на дикроцеліоз тварин у формі 20 %-го грануляту у дозі 15 мг/кг по ДР індивідуально у вигляді суспензії забезпечує 100 % ефективності, а груповим методом разом з кормом - 96,8 %. Встановлено, що вермітан у дозі 15 мг на кг по ДР має виражену антигельмінтну дію, до 45 діб після дегельмінтизації відзначено суттєві зміни морфологічного складу крові. Застосування 5 %-х гранул метальдегіду має ефективну дію на наземних молюсків, а 2 %-а суспензія АСД - Ф 3 обмежує доступ тварин до уражених мурашників.

Епізоотологія метастронгільозної інвазії в Поліській і Лісостеповій зонах України, удосконалення схем дегельмінтизації свиней 2002

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.18 / А.А. Антіпов; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: У поліській та лісостеповій зонах України вперше встановлено залежність динаміки рівня метастронгільозного інвазування свиней від типу господарств і сезону опоросу, уточнено видовий склад метастронгіл та їх проміжних живителів, виявлено різницю у ступені інвазування останніх залежно від місця мешкання. Розроблено, апробовано та запропоновано схеми дегельмінтизації свиней, інвазованих метастронгілами, препаратами "Кубеном", "Медаміном", "Валбазеном", "Цидектином", 1,2 %-ним "Аверсектом", "Аверсектом АС-1" та "Універмом" 0,2 %-ним. На підставі результатів вивчення динаміки гепатоспецифічних ферментів, білка та його фракцій, еритро- та лейкоцитопоезу доведено, що зміни в організмі свиней, хворих на метастронгільоз, після введення універму характеризуються відновленням системи гемопоезу, функції печінки, структури гепатоцитозів, зниженням рівня алергізації та посиленням неспецифічного захисту.

Епізоотологія фасціольозу жуйних тварин в Північно-східній частині України, заходи боротьби та профілактики 2000

Источник: Автореф. дис...канд. вет. наук: 03.00.18 / О.І. Коваленко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: У Північно-східному регіоні України вперше досліджено особливості поширення фасціольозу великої рогатої худоби, сезонну та вікову динаміку, ураження тварин у колективних і приватних господарствах. Проаналізовано сезонну динаміку щільності популяції малого ставовика та ураження його личинковими формами фасціол. Наведено епізоотологічну характеристику біотопів L.truncatula та поширення його відповідно до типу грунтів. Удосконалено систему заходів боротьби з фасцільозом. Доведено терапевтичну ефективність сучасних антгельмінтних препаратів (ацемідофену, фенкуру, купріхолу та вермітану) за умов групового методу дегельмінтизації. Розроблено метод хіміопрофілактики фасціольозу великої рогатої худоби. Удосконалено методи пасовищної профілактики з використанням маломасштабних методів знищення молюсків.

Епізоотологія, патогенез, етіотропна та імунокорегуюча терапія при фасціольозі і дикроцеліозі жуйних тварин 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 03.00.18 / І.С. Дахно; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 2001. — 36 с. — укp.

Аннотация: Наведено матеріали розповсюдження та сезонної динаміки фасціольозу, дикроцеліозу, а також змішаної фасціольозно-дикроцеліозної інвазії у великої рогатої худоби та овець. Висвітлено строки зараження тварин трематодами на пасовищах. Досліджено зміни у разі паразитування гельмінтів в обміні мікроелементів, імунологічних показниках, центральних і периферичних органах імунної системи. Розроблено та впроваджено у виробництво комплексні схеми застосування антгельмінтиків та імуномодуляторів, які сприяють підвищенню лікувальних заходів, нормалізації імунологічних показників крові, відновленню імунодефіцитного статусу в органах імунної системи та підвищенню продуктивності тварин.

Життєвий цикл і паразитарна система нематоди Dicheilonema rheae (Owen, 1843) (Filariata: Diplotriaenidae) в умовах заповідника "Асканія-Нова" 1999

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.18 / О.Г. Вакаренко; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 1999.

Аннотация:

Заплавне грунтотворення Полісся та Лісостепу України (еволюція, біогеохімія, окультурювання) 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.18 / М.О. Горін; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2002. — 42 с. — укp.

Аннотация: Сформульовано цілісну концепцію про заплавно-долинний педолітогенез в його еволюційному розвороті, встановлено закономірності природного грунтотворення та внесені в нього корективи в процесі окультурювання заплавних екосистем поліфункціонального призначення. Розроблено ландшафтну типологію заплавних земель. Оновлено теоретичні засади фітоагрохімічного окультурювання цілинних заплавних грунтів. Деталізовано біогеохімічні, екологічні закономірності та еволюційне спрямування окультурюючої корекції природного заплавного грунтотворення. Запропоновано екологізовані підходи до розв'язання колізії між підвищенням біопродуктивності заплавних екосистем і зменшенням грунтово-ценотичного біорізноманіття в процесі фітоагрохімічного окультурювання цілинних грунтів, а також незалежну екологічну експертизу проектів організації території заплавних земель.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net