Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Биологические науки
История биологии

Содержание текущего раздела:
Харківський національний університет як центр зародження та розвитку біохімічної науки в Україні 2004

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.23 / Г.О. Чернишенко; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Підтверджено провідну роль Харківського університету у становленні біологічної хімії в Україні. Показано, що у Харківському імператорському університеті у другій половині XIX - на початку XX ст. проводилися дослідження, які обумовили зародження біохімії як самостійної науки та предмету викладання та заснування нових біохімічних напрямків, що згодом розроблялися українськими вченими: білкової хімії, біохімії ферментів, порівняльної біохімії, нейрохімії, біохімії протоплазми, біохімії дихання, харчування та м'язової діяльності. Показано, які чинники відіграли провідну роль у впровадженні нових напрямків досліджень та формуванні наукових шкіл під керівництвом О.В.Палладіна та О.В.Нагорного після реорганізації Харківського університету у 1920 р. Висвітлено становлення та розвиток біохімічних досліджень у даному вищому навчальному закладі під керівництвом І.М.Буланкіна та визначено його внесок у розвиток хімії та біохімії білка, а також вікової біохімії, встановлено його пріоритети у даній сфері. Виявлено послідовність розвитку наукових досліджень періоду, що містить діяльність О.Я.Данилевського та інших вчених, включаючи здобутки у біохімії О.В.Палладіна та І.М.Буланкіна.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net