Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Геолого-минералогические науки
Петрология

Содержание текущего раздела:
Петрогенезис жильного виповнення тріщин у гранітоїдах Криворізького та Коростенського районів 2000

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.08 / С.Д. Співак; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2000. — 15 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження жильного виповнення тріщин у гранітоїдах Українського щита. Отримано велику петрографічну, мінералогічну інформацію, яка має важливе значення щодо оцінки проникності гранітоїдних масивів та міграції флюїдів через них внаслідок низькотемпературних гідротермальних процесів. Виділено три основні типи жил, які виповнюють тріщини у гранітоїдах та різняться за складом та відносним віком. Утворення жильного комплексу у гранітоїдах пов'язано з інфільтрацією глибинних гідротерм та з фільтрацією метеорних вод. Більш давні кварцові та анкеритові жилки заліковані. Більш пізні та сучасні кальцитгідрослюдисті та гематитові спостерігаються як заліковані, так і напівзаліковані. Встановлено, що у разі проблеми захоронення радіоактивних відходів (РАВ) особливо важливі сучасні відкриті та напіввідкриті тріщинні зони. Доведено, що гранітоїди Криворізького району значно водопроникливі і не є сприятливим середовищем щодо захоронення РАВ. З'ясовано, що граніти Коростенського району стійкі до радіоактивного впливу, малопроникливі (особливо на глибині 350-450 м) і можуть використовуватись для захоронення РАВ.

Петрологія вогнетривів на основі карбіду кремнію (в процесі їх виготовлення та після експлуатації) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.08 / Н.Г. Привалова; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми мінералогії та пектографії карбідкремнієвих вогнетривів під час їх виготовлення, випробування внаслідок дії агресивних факторів і після служби. Вивчено процеси мінерало-(фазо-)утворення.

Петрологія габро-анортозитових масивів Коростенського плутону 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.08 / О.В. Митрохин; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вивчено питання петрології габро-анортозитових масивів Коростенського плутону, який знаходиться в північно-західній частині Українського щита та належить до анортозит-рапаківігранітної формації Східно-Європейської платформи. Узагальнено новітні дані з геології, петрографії та речовинного складу основних порід Коростенського плутону. На підставі комплексних геологічних, мінералого-петрографічних, геохімічних досліджень доведено, що великі габро-анортозитові масиви є поліфазними інтрузіями, в будові яких приймають участь різновікові асоціації основних порід. У межах Володарськ-Волинського, Чоповицького, Федорівського та Пугачівського масивів виділено п'ять вікових серій базитів: ранню анортозитову, головну анортозитову, ранню габроїдну, пізню габроїдну та дайкову. На прикладі виділених серій простежено еволюцію мінерального та хімічного складу порід у ході становлення глибинного магматичного джерела, а також у межах окремих магматичних камер. Доведено, що вихідні магми базитової асоціації Коростенського плутону за складом відповідають сублужним високоглиноземистим лейкобазальтам, які підлягали фракціюванню в кількох проміжних камерах з послідовним відокремленням рідких фракціонатів сублужно-базальтового складу.

Петрологія мезопротерозойської трапової асоціації Північно-Західного району Українського щита 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.08 / Л.В. Шумлянський; НАН України. Ін-т мінералогії, геохімії та рудоутворення. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто геологічне положення, вік, речовинний склад, петрологію та рудоносність мезопротерозойських трапів Північно-Західного регіону Українського щита. Встановлено, що до складу асоціації входять три формації - габродолеритова, перидотит-габро-анортозитова та сублужна олівін-габрова, які розрізняються за особливостями геологічного положення та речовинного складу. Проведено моделювання процесів формування та подальшої еволюції магматичних розплавів, визначено різницю в петрогенезі формацій, яка обумовлює відмінності у їх речовинному складі. Досліджено співвідношення асоціації з іншими основними утвореннями регіону близького віку. Висвітлено питання перспективності базитів регіону щодо сульфідних мідно-нікелевих руд. На підставі отриманих результатів запропоновано зміни до чинної стратиграфічної схеми магматичних утворень Північно-Західного блоку Українського щита.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net