Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Геолого-минералогические науки
Экономическая геология

Содержание текущего раздела:
Використання бентонітових глин Кудринського родовища для охорони навколишнього середовища 2002

Источник: Автореф. дис. канд. геол. наук: 04.00.19 / Л.А. Аблаєва; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено мінеральний склад бентонітових глин Кудринського родовища, екологічної обстановки деяких районів Криму. Розроблено технології санірування територій, забруднених токсичними важкими металами. Досліджено питання очищення стічних вод на міських каналізаційних очисних спорудах та економічної ефективності розробки Кудринського родовища в цілому. Комплексно проаналізовано особливості бентонітових глин з кар'єру ТОВ "Бентокрим" та проведено їх порівняльну оцінку з глинами Кудринського родовища. Розглянуто питання мінералогії, фізико-хімічних властивостей, склад і генезис Кудринського родовища бентонітових глин. Запропоновано та впроваджено рекомендації щодо використання бентонітових глин Кудринського родовища для охорони навколишнього середовища.

Гемолого-економічна оцінка, вимоги і критерії якості декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського родовища залізних руд Українського щита 2004

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.19 / С.В. Шевченко; НАН України. Мін-во України з питань надзвичайн. ситуацій. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2004. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Розроблено критерії оцінки їх якості: розміри та форму зразків; тріщинуватість; різновиди текстури, контрастності малюнка, кольору та потужності текстурних елементів, що визначають сортність сировини й асортимент продукції. Виявлено закономірний взаємозв'язок між гемологічними характеристиками та вартістю джеспіліту. Запропоновано модель використання декоративних джеспілітів у межах концепції розвитку каменесамоцвітного ринку України.

Геолого-економічні критерії та перспективи розвитку бази плавиковошпатової сировини для чорної металургії України 2005

Источник: Автореф. дис. канд. геол. наук: 04.00.19 / М.М. Курило; НАН України; М-во України з питань навколиш. середовища; Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено сучасний стан промислової бази плавиковошпатової сировини в Україні з метою визначення доцільності створення власного виробництва плавиковошпатових концентратів. Встановлено, що Покрово-Киреєвське та Бахтинське родовища флюориту належать до гідротермального малосульфідного стратиформного типу родовищ, що підтверджує можливість використання їх руд для виробництва флотаційних плавиковошпатових концентратів. Здійснено оцінку кон'юнктури світового, регіонального та внутрішнього ринків плавикошпатової продукції. Встановлено, що головними показниками економічної цінності родовищ за сучасних умов є ціна концентратів та обсяги їх споживання вітчизняними підприємствами. Досліджено сучасні геологічні передумови економічно ефективного освоєння родовищ плавикового шпату на території України. Доведено, що найбільш перспективним об'єктом плавиковошпатової бази України є Бахтинське родовище, доцільність розробки якого визначається умовами реалізації випущеної продукції за ринковими цінами, сприятливою міжнародною кон'юнктурою та значеннями ставки дисконтування не вище 8 - 10 %. Досліджено вплив фінансово-економічних факторів на ефективність розробки даного родовища. Обгрунтовано можливі шляхи інвестиційного забезпечення під час експлуатації Бахтинського родовища плавикового шпату.

Екологічні і геолого-економічні параметри максимального безпечного промислового освоєння розсипних титано-цирконієвих родовищ України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.19 / Т.Д. Піддубна; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано проблему екологічної безпеки розробки розсипних титано-цирконієвих родовищ України, здійснено геолого-економічну оцінку природовідтворних заходів у районі їх експлуатації. На прикладі Малишевського родовища досліджено джерела та об'єкти техногенної дії, розглянуто питання екологічної якості основних компонентів геологічного середовища (титано-цирконієвих руд, покривних порід, відкладів хвостосховищ), проведено оцінку екологічно оптимального та доцільного режиму рекультивації порушених земель для забезпечення найменшого впливу техногенного навантаження на довкілля. Обгрунтовано показники для розрахунку економічної ефективності природоохоронних заходів. Визначено шляхи та можливість технологічно безпечного освоєння розсипних титано-цирконієвих родовищ України.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net