Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Технические науки
Автоматизация технологических процессов

Содержание текущего раздела:
Автоматизація контролю геометричних параметрів рядка рослин у системі точного землеробства 2003

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / В.М. Сакало; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено спосіб автоматизації контролю координат та геометричних параметрів рядка рослин просапних культур (цукрових буряків, кукурудзи та соняшнику) в стадії міжрядної обробки плантацій. Для контролю різних видів рослин у різних стадіях розвитку запропоновано і досліджено систему, в якій для одержання первинної інформації використано високочастотний ємнісний перетворювач з регулюванням геометричних параметрів зони контролю за допомогою додаткових рухомих екранувальних електродів. Теоретично обгунтовано геометричні параметри зони контролю в залежності від характеристик рядка рослин та головні елементи принципової схеми перетворювача, які дозволяють уникнути впливу зміни розмірів чутливих елементів первинного перетворювача на корисний сигнал. Експериментальні дослідження, методи розрахунку та практичне використання в складі системи НИВА-23 підтвердили перспективи використання перетворювача в системі точного землеробства за механічного обробітку проміжків між рослинами в рядках та більш точної орієнтації робочих органів відносно вісі рядка рослин з метою зменшення захисної зони, що призводить до зменшення використання гербіцидів.

Автоматизація контролю якості та класифікації пальників газорозрядних джерел світла в процесі їх виготовлення 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / С.В. Лубенець; Кіровоград. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності виготовлення газорозрядних ламп шляхом автоматизації процесів контролю якості та класифікації їх розрядних трубок (пальників). Розроблена нова методика контролю і класифікації, яка основана на ідеї поелементного аналізу фотозображень з використанням безконтактних методів визначення геометричних характеристик об'єктів циліндричної форми. Наводяться результати розробки і досліджень методів та математичної моделі вимірювального процесу, виконана оптимізація його параметрів, що дозволило мінімізувати похибки вимірювань. Побудовано алгоритм автоматичного контролю та класифікації і технічно його реалізовано з використанням системи технічного зору. Виконана оцінка техніко-економічних показників автоматизованої системи, наводяться дані про її ефективність в процесі експлуатації.

Автоматизація прийняття рішень при управлінні періодичністю технічного обслуговування технологічних комплексів 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / С.Г. Глеч; Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано нові способи підвищення та підтримки надійності одно- та двокомпонентних технологічних комплексів (ТК) шляхом використання автоматизованої системи прийняття рішень (АСПР) у процесі управління періодичністю технічного обслуговування (ТО). Розроблено ієрархічну струкутру АСПР та основні принципи її реалізації з урахуванням сучасних вимог. Доведено, що використання АСПР позитивно впливає на процес прийняття рішень під час управління періодичністю ТО та дозволяє підвищувати й підтримувати надійність ТК.

Автоматизація процесу відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / В.А. Зозуля; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Представлено результати теоретичних та експериментальних досліджень по обгрунтуванню закону управління технологічного процесу з метою одержання відповідної якості виробу, а також розроблену систему автоматичного управління процесом відновлення гільз циліндрів методом термопластичного деформування. Запропоновано методику визначення параметрів закону управління для різноманітних типів гільз циліндрів. Здійснено технічну реалізацію і впровадження системи автоматичного управління та наведено дані про її ефективність у процесі експлуатації.

Автоматизація процесу спалювання газового палива в котлоагрегатах ТЕЦ промислових підприємств 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / В.І. Романенко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2005. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виконано аналіз систем керування, методів контролю параметрів і технічних засобів автоматизації процесів спалювання газового палива у котлоагрегатах ТЕЦ промислових підприємств. Установлено закономірності зміни складу димових газів залежно від складу газових компонентів палива й енергетичної потужності за умов забезпечення оптимуму роботи котлоагрегатів за критерієм енергетичної ефективності. Обгрунтовано термокаталітичний метод і створено технічні засоби для вимірювання об'ємного вмісту кисню у димових газах котлоагрегатів. Висвітлено методи оптимізації систем регулювання витрат загального повітря для однопаливних і багатопаливних котлоагрегатів ТЕЦ. Розроблено нові ефективні алгоритми та структурні схеми систем автоматичного регулювання витрат загального повітря, що забезпечують низьку чутливість до координатних і параметричних збурень.

Автоматизація процесів завантаження об'єктів типу тіла обертання на основі струменевих захоплюючих пристроїв 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / В.Б. Савків; Севастоп. держ. техн. ун-т. — Севастополь, 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблені струменеві захоплюючі пристрої для автоматизації процесів завантаження неміцних, нежорстких, крихких, гнучких, з покриттями, забруднених, нагрітих та інших об'єктів типу тіла обертання, які забезпечують високу точність базування та центрування об'єктів, надійність та довговічність роботи, мають низьку собівартість. Встановлені теоретичні та експериментальні залежності для розрахунку статичних, динамічних та витратних характеристик струменевих захоплювачів. Визначені оптимальні конструктивні параметри захоплювачів і запропоновано методику їх проектування.

Автоматизація розпізнавання тварин в технологічних процесах ферм великої рогатої худоби 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / О.А. Кислун; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням розпізнавання тварин при комплексній автоматизації технологічних процесів тваринницьких ферм. Розроблено спосіб автоматичного розпізнавання коду номера тварин, який грунтується на виявленні коливальних контурів певних резонансних частот, розміщених на тварині під час знаходження останньої в зоні розпізнавання. Встановлено, що використання слідкуючого порога для інформативного параметра при виявленні контуру підвищує ймовірність правильного розпізнавання тварини. Запропоновано схемні рішення та конструкція системи автоматичного розпізнавання.

Автоматизація та удосконалення візуального контролю у технологічних процесах виготовлення комутаційних плат на основі методів кодування зображень 1998

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Т.В. Волкова; Севастоп. держ. техн. ун-т. — Севастополь, 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано новий засіб підвищення продуктивності систем автоматизованого візуального контролю комутаційних плат, що базується на ефективному кодуванні топології друкованого монтажу. Вирішено задачу оцінки та вибору коду на основі імітаційного моделювання візуального контролю, розроблено новий метод подання топології та орієнтоване на нього програмне забезпечення (ПЗ) системи контролю. Застосування наданого ПЗ для автоматизації типового технологічного процесу дозволило істотно підвищити швидкодіяльність контролю, удосконалити план контролю та знизити собівартість виробів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net