Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Технические науки
Бурение буровых скважин

Содержание текущего раздела:
Вдосконалення методики проектування неорієнтованих компоновок низу бурильної колони 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / І.І. Чудик; Івано-Франків. нац. технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше розроблено методику поетапного проектування неорієнтованих компоновок низу бурильної колони (КНБК) з урахуванням особливостей їх конструкцій та умов взаємодії опор зі стінками свердловини шляхом послідовного збільшення кількості ОЦЕ. За розробленим алгоритмом розрахунку мінімальної енергії деформації багатоелементних неорієнтованих КНБК з двома ОЦЕ визначено момент появи нестійкої рівноваги, що може використовуватися як додатковий критерій вибору компоновок. Розроблено та впроваджено стандарт організації України "Компоновки низу бурильної колони для буріння похило-спрямованих і горизонтальних свердловин.

Вдосконалення технології відновлення свердловин забурюванням додаткових стовбурів 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / М.В. Лігоцький; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено математичну модель технологічного процесу забурювання додаткового стовбура через "вікно" в обсадній колоні, в основу якої покладена реалізація проектного початкового кута буріння додаткового стовбура. Розроблені методики розрахунку довжини "вікна" і вибору оптимальних параметрів клинового відхилювача, райберів, компоновки низу бурильної колони для вирізання "вікна" в обсадній колоні і буріння додаткового стовбура. Запропоновані нові конструкції триплощинного клинового відхилювача, сферичного райбера і розширюючого ексцентричного лопатевого ступінчастого долота типу ДЕЛС, класифікація профілів додаткових стовбурів, рекомендації з вибору конструкції свердловин з додатковим стовбуром, розраховані значення гранично допустимих початкових кутів забурювання додаткових стовбурів.

Вплив динамічних процесів у бурильній колоні на роботу тришарошкових доліт 2002

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / Ю.М. Василюк; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Удосконалено математичну модель поздовжніх коливань у бурильній колоні, які виникають внаслідок взаємодії тришарошкового долота з вибоєм під час буріння. Досліджено динамічні характеристики коливальної системи бурильна колона - долото - вибій для різних типорозмірів тришарошкових доліт, компоновок низу бурильної колони та характеристик вибою. Розроблено рекомендації щодо вибору типів доліт, навантаження на долото та частоти обертання у ході розбурювання порід різних стратиграфічних підрозділів Яблунівського ГКР.

Застосування енергії вибуху в технологіях спорудження свердловин 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.15.10 / С.В. Гошовський; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 36 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена удосконаленню технології використання енергії вибуху при бурінні та освоєнні свердловин на основі розвитку теоретичних досліджень і узагальнення промислових даних. Отримані наукове обгрунтовання і подальший розвиток питання ліквідації прихоплень бурильного інструменту, перерізання бурильних труб, руйнування сторонього металу на вибої та жолобоутворень шляхом торпедування. Дано аналітичну оцінку зміни крутного моменту в різьовому з'єднанні при його торпедуванні з метою розгвинчування. Проведено аналітичні та експериментальні дослідження впливу балістичних характеристик і параметрів комбінованої перешкоди "промивальна рідина - обсадна колона - цементне кільце - гірська порода" на пробивну здатність кульових і кумулятивних перфораторів. Розроблено рекомендації щодо вибору типу прострільно-вибухового апарата і режиму його роботи для досягнення максимальної ефективності перфорації при збереженні цілісної обсадної колони і цементного каменю в затрубному просторі. Удосконалено відомі і запропоновано нові технічні рішення (локатори, селективні торпеди, торпеди збільшеної потужності, локалізатори дії вибуху), спрямовані на підвищення ефективності прострільно-вибухових робіт у свердловинах.

Наукове обгрунтування комплексного впливу промивних рідин на процеси при бурінні свердловин 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.15.10 / О.М. Давиденко; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 32 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання підвищення ефективності буріння свердловин. На базі комплексного підходу, що включає теоретичний аналіз, наукове узагальнення, лабораторні та промислові дослідження щодо використання ПЕОМ, вирішено актуальну науково-технічну проблему встановлення закономірностей механіки взаємодії промивних рідин з гірськими породами і буровим інструментом у процесах буріння свердловин. Встановлено, що вибіркова хемосорбція речовин зі складу промивних рідин на поверхні гірських порід і бурового інструменту є основою даних взаємодій. Розкрито роль термодинамічних і кінетичних аспектів взаємодії промивних рідин з гірськими породами та буровим інструментом. Запропоновано науково обгрунтовану методику вибору компонентів промислових рідин, що забезпечують підвищення ефективності процесів буріння свердловин. Розроблено способи, технології та інструменти для реалізації комплексного впливу промивних рідин на буріння свердловин.

Обгрунтування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / В.Л. Хоменко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу кінематики планетарних доліт побудовано епюри розподілу тиску по поверхні породоруйнівних сателітів. Установлено, що великий вплив на роботу планетарних доліт безударної дії має явище проковзування сателітів стосовно стінок свердловини. Запропоновано рівняння для визначення форми профілю торця породоруйнівних сателітів залежно від умов роботи. Наведено методику проектування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії, що забезпечує створення доліт, у яких за рівних умов роботи для всіх одиничних породоруйнівних елементів відбувається максимально повне відпрацювання сировини для армування.

Обгрунтування параметрів заглибного гідрообертального бурового снаряда для однорейсового буріння свердловин на морських акваторіях 2006

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / П.В. Зибінський; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів експериментальних досліжень науково обгрунтовано параметри гідрообертального бурового снаряда для однорейсового буріння свердловин на морских акваторіях. Створено нові гідробури з клапанним розподілом рідини та гвинтовим перетворювачем зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух бурового снаряда, які ефективно використовуються у складі легких технічних засобів у процесі їх експлуатації на економічних неспеціалізованих плавзасобах. Обгрунтовано оптимальні умови запуску гідробура та закономірності формування його характеристик за обмеженої потужності на привід насосу, експериментально підтверджено їх адекватність. Розроблено раціональне сполучення конструктивних параметрів гідробура, які використано в процесі розробки гідрообертального бурового снаряда, успішно апробованого за умов морського бурового виробництва.

Обгрунтування раціональних технологічних режимів ударно-вібраційного буріння підводних свердловин 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / В.А. Русанов; Нац. гірн. акад. України. — Д., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності буріння неглибоких підводних свердловин. В роботі досліджується ударно-вібраційне буріння пухких грунтів із зворотною промивкою колонкової труби. Встановлено, що збільшення гідравлічних опорів в колонковій трубі веде до зниження енергетичних параметрів гідроударного механізму заглиблювача і виникнення кавітації в циліндрі насосного блоку. Запропонована методика розрахунку раціональних технологічних режимів ударно-вібраційного буріння.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net