Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Технические науки
Автомобили и трактора

Содержание текущего раздела:
Вдосконалення методу теплового розрахунку автомобільних дискових гальм при тривалих гальмуваннях на основі комп'ютерного моделювання 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / Я.П. Яворський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Удосконалено метод теплового розрахунку дискових гальмових механізмів автомобільних коліс за тривалих режимів роботи. Розроблено теплову модель дискового гальма, яка відзначається значною інформаційною продуктивністю. Адекватність створеної моделі підтверджено результами аналітичного розв'язку теплової задачі у випадку екстреного гальмування та стендових випробувань II для тривалого гальмування. За допомогою методу математичного моделювання досліджено вплив різних чинників на температурний режим і тепловий баланс дискових гальм. На базі даного методу та методу планування експерименту одержано регресійну формулу для теплового розрахунку дискових гальм автотранспортних засобів під час випробувань II.

Вдосконалення процеса керування пневматичною підвіскою автотранспортних засобів 2002

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / А.І. Шилов; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано уточнену математичну модель пневматичної підвіски, яка дозволяє враховувати теплообмін стиснутого повітря з навколишнім середовищем через стінки пружного елемента, відриви колеса від дороги й удари в буфер стиску та відбою. На підставі аналізу коливань підресореної та непідресореної мас за допомогою розробленої моделі визначено основні критерії керування підвіскою. Для механічної системи керування запропоновано методику визначення раціональної площі прохідних перетинів регулятора рівня підлоги залежно від кута повороту його важеля.

Вдосконалення процесу регулювання гальмівних сил на автотранспортних засобах категорії М3 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / В.І. Кирчатий; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Експериментально доведено високу ефективність розроблених метаматичних моделей.

Вдосконалення розрахункових методів оцінки параметрів вібронавантаженності несучих систем автомобіля 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / М.В. Дячук; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено методи, алгоритми, динамічні моделі автомобіля для елементів системи дорога - шина - несуча система. Створено аналітичну методику прогнозування випадкових напружень у лонжеронах кінцевої жорсткості рами вантажного довгобазного автомобіля з використанням методів спектральної теорії підресорювання транспортних засобів і методів будівельної механіки. Удосконалено методику числового моделювання стохастичних дорожніх збурювань (дорожнього мікропрофілю) на базі швидкого перетворювання Фур'є з необхідним ступенем точності за інтервалами та коінтервалами Найквіста. Підвищено точність розрахунків ланцюгових моделей підвісок автомобільних транспортних засобів шляхом розробки нелінійної математичної моделі шини на підставі її гістерезисної характеристики. Проаналізовано роботу несучої системи на підставі даних статистичного оцінювання показників вібронавантаженості моделей автомобіля КрАЗ-6510. Виконано порівняння результатів розрахунків показників вібраційної навантаженості плоских і просторових моделей. Доведено вплив кінцевої жорсткості рами довгобазного вантажного автомобіля на розрахункові показники плавності ходу в діапазоні, що перевищує інженерну точність.

Вибір та обгрунтування параметрів багатодискових тракторних гальм, що працюють у мастилі 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / Д.В. Абрамов; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено вплив рівня охолоджувального мастила у гальмівному механізмі на величину втрат потужності у трансмісії трактора за розімкнутого стану гальмівних дисків. Виявлено вплив параметрів фрикційних дисків, властивостей мастила й інтенсивності наростання тиску у приводі гальмівного механізму на час його включення. Уточнено вимоги до мастил, що застосовуються у багатодискових гальмівних механізмах з урахуванням їх сумісності з іншими механізмами трансмісії. Визначено вплив зміни вагових параметрів і параметрів потужності колісних тракторів, що входять у модельний ряд, на необхідну зміну геометричних розмірів і число фрикційних пар багатодискових гальмівних механізмів за умови їх максимальної уніфікації.

Вплив ланкової структури гусеничного обводу трактора на навантаження трансмісії і тиск на грунт 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / О.Ю. Ребров; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2005. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше створено фізичну модель сільськогосподарського гусеничного тарктора з плугом, складовими якої є двигун, трансмісія, ведуче колесо, гусеничний рушій. Наведена модель враховує ланкову структуру гусеничного ланцюга з відкритим шарніром, деформацію опорної поверхні та дозволяє здійснити раціональне конструктивне виконання гусеничного рушія. Уперше визначено епюру розподілу питомих тисків за довжиною опорної частини гусениці та встановлено взаємозв'язки питомих тисків з типом і конфігурацією ходової системи, натягненням у гілках обводу з урахуванням агрегатування навісними і напівнавісними сільськогосподарськими знаряддями для випадку ланкового гусеничного ланцюга з суцільнолитими траками та відкритими шарнірами. Уперше з урахуванням ланкової структури гусеничного ланцюга визначено характеристики динамічної взаємодії грунту, гусеничного обводу та трансмісії для його різних конфігурацій. Базуючись на комплексному підході, розвинуто фізичну модель роботи машинно-тракторного агрегату - гусеничного трактора сільськогосподарського знаряддя, яка враховує сукупність взаємозв'язків між складовими частинами складної динамічної системи, зовнішнє середовище та дозволяє розкрити механізми формування динамічних навантажень на даний трактор. На підставі даних теоретичних досліджень здійснено вибір доцільного конструктивного виконання гусеничного рушія, яке дозволяє знизити взаємодію трансмісії, гусеничного обводу та грунту.

Вібраційні методи оцінки якості тракторів на стадіях проектування, виготовлення та експлуатації 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.02 / В.Д. Мигаль; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2003. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано системний підхід до оцінки якості параметрів на базі показника - параметра вібрації, який є узагальнюючим критерієм оцінки технічного стану під час проектування, доводки конструкції, виготовлення та експлуатації тракторів. Розроблено моделі нормування класів вібрації тракторів, розрахунку рівнів вібрації, конструктивні та технологічні засоби зниження вібрації з метою проектування тракторів заданого класу вібрації, які відповідають заданим ресурсам. Запропоновано методи нормування вібрації та її контролю. Розроблено статистичні методи нормування вихідних і граничних вібраційних параметрів, класів технічного стану та моделі прогнозування залишкового ресурсу за лінійним трендом вібраційного параметра.

Забезпечення стійкості легкового автомобіля при граничних режимах руху 2006

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / М.В. Доброгорський; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання поліпшення динамічних параметрів граничних режимів руху автомобіля за умов забезпечення стійкості. Здійснено якісну та кількісну оцінки впливу величини дестабілізувального момента в площині дороги на зміну показників курсової та траєкторної стійкості автомобіля. Досліджено процес динамічної стабілізації курсового кута автомібля за допомою регулювання дестабілізуючого моменту. Наведено результати експериментальної оцінки забезпечення курсової стійкості автомобіля під час процесу гальмування за допомогою регулювання дестабілізувального моменту. Досліджено параметри траєкторної стійкості автомобіля за умов усталеного руху криволінійною траєкторією.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net